Finance za direktorje in vodje

Izobraževalni program

890,00  DDV ni vštet v ceno

Izobraževalni program, oblikovan posebej za direktorje in vodje nefinančnike, zagotovi vam dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 

Pridružite se nam na izobraževalnem programu

Finance za direktorje in vodje

 • Želite poznati rešitve na dileme, s katerimi se direktorji in vodje srečujete v praksi?
 • Katere so najpogostejše napake, ki si jih ne smete dovoliti?
 • In kako poslovne odločitve prilagajati negotovim razmeram, v katerih se nahajamo?

 

Vsak direktor, vodja in ključni odločevalec v podjetju mora posedovati popolno razumevanje ključnih finančnih pravil poslovanja:

 • bilanc,
 • finančnih izračunov,
 • finančnih kazalnikov,
 • načinov obvladovanja poslovnih in finančnih tveganj,
 • pomena poslovnih številk za učinkovito obvladovanje finančnega poslovanja,
 • vpliva poslovnih odločitev na bilance in finančno uspešnost podjetja.

Komu je izobraževalni program namenjen?

 • direktorjem,
 • lastnikom podjetij,
 • vodjem nabave,
 • vodjem prodaje,
 • vodjem proizvodnje,
 • nefinančnim sodelavcem in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Program je oblikovan posebej za direktorje in vodje nefinančnike in je pripravljen tako, da vam zagotovi dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja. Na osnovi konkretnih primerov iz prakse boste spoznavali finančne zakonitosti, ter si ustvarili pregled nad finančnim poslovanjem podjetja, odpravili dileme in vprašanja v zvezi z bilancami, finančnimi izračuni, kazalniki in povečali razumevanje finančnih posledic različnih poslovnih odločitev ter tako izboljšali svoje poslovne odločitve v dobro večje vrednosti podjetja.


Predavateljica:

Dr. Nadja Zorko
je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij


Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 4 pedagoške ure. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Pred vsako delavnico boste v spletno učilnico prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo, ki si ga boste lahko natisnili in prinesli na delavnico.
 • Ekskluzivni brezplačni dostop do online Priročnika s portalom Finančni menedžment in kontroling, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli po elektronski pošti. Dostop boste imeli še 3 mesece po končanem programu.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 12 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.

Vsebina

 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in finančni izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti
 • Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Finančno poslovanje podjetij
 • Strateško načrtovanje poslovanja
 • EU projekti

 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Obratni kapital
 • Terjatve in njihovo upravljanje
 • Zaloge in njihovo upravljanje

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 12.15

 • Ustrezni viri financiranja, optimalna finančna struktura podjetja
 • Zagotavljanje pozitivnega denarnega toka in solventnosti, likvidnosti podjetja in ključni pokazatelji finančne moči ter »zdravja« podjetja
 • Priprava finančne strategije podjetja in ključni cilji podjetja
 • Presoja tveganosti plana in upravljanje s poslovnimi in finančnimi tveganji

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 12.15

 • Obvladovanje stroškov
 • Finančno optimiziranje poslovanja in Benchmarking
 • Ciljno delovanje, Kontroling, organizacija delovanja in upravljanje z dilemami aktualnega časa

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 11.15


Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete potrdilo

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete potrdilo Forum Akademije “Finance za direktorje in vodje” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju.

 

Kaj menijo udeleženci izobraževanja?

 

Vse teme, ki mi bodo tudi v prihodnje pomagale pri odločanju. Prave odločitve danes pomenijo uspeh podjetja v prihodnosti!

Simona Stegne Ceraj

Izobraževanje je bilo koristno in uporabno. Zelo priporočam še komu. Veliko znanja bo mogoče prenesti v prakso.

Lidija Srnel Rudolf


Dodatno vam zagotovimo:

 • Interaktivnost in komunikacijo
  Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.
 • Odgovore na vaša osebna vprašanja
  Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.