fbpx

Prijava v portal: 

Finance za vodje

Izobraževalni program
Ura: –

Brezplačno

AKTUALNO: Odpravite dileme in vprašanja v zvezi z bilancami, finančnimi izračuni in kazalniki! Vsak vodja mora razumeti osnove financ, četudi po izobrazbi ni finančnik.

Želite odpraviti vaše dileme in vprašanja v zvezi z bilancami, finančnimi izračuni in kazalniki?
Razumete, kaj vam sporočajo številke in kako operativno obvladovati finančno poslovanje?
Obvladujete finančna tveganja in izterjavo pri vrednotenju finančnih odločitev?

Posebej za vas smo skupaj z odličnimi strokovnjaki pripravili intenziven izobraževalni program, ki vam zagotavlja dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja, četudi niste finančnik po stroki. Na osnovi konkretnih primerov iz prakse boste spoznavali finančne zakonitosti, ter si ustvarili pregled nad finančnim poslovanjem.

Navedeno znanje in izkušnje iz prakse bodo olajšali odločanje pravnikov, tehnikov, komercialistov in ostalih nefinančnikov po stroki na vodstvenih položajih.


Program sestavljajo:

 • dve interaktivni delavnici,
 • poslovna izdaja priročnika Finančni menedžment,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.

PROGRAM JE NAMENJEN

 • direktorjem,
 • vodjem,
 • nefinančnim sodelavcem in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

 • Imeli boste jasen pregled nad finančnim poslovanjem vašega podjetja in oblikovanjem finančne strategije,
 • vedeli, kaj se skriva za številkami v bilancah,
 • obvladali upravljanje obratnega kapitala, zalog, stroškov, likvidnosti, dobička in investicij,
 • ustrezno zavarovali svoje terjatve in jih uspešno izterjali,
 • izobraževanje vsebuje tudi spletno učilnico ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa do katere lahko dostopate preko svojega računalnika ali mobilnih naprav. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj. Priporočamo vam, da nam posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil,
 • ob koncu programa prejmete potrdilo o izobraževanju.

Vsebina

 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Obratni kapital
 • Terjatve in njihovo upravljanje
 • Zaloge in njihovo upravljanje
 • Ustrezni viri financiranja, optimalna finančna struktura podjetja
 • Zagotavljanje pozitivnega denarnega toka in solventnosti, likvidnosti podjetja in ključni pokazatelji finančne moči ter »zdravja« podjetja

 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in finančni izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti
 • Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Finančno poslovanje podjetij
 • Strateško načrtoavnje poslovanja
 • EU projekti
 • Vodenje ekipe

 • Priprava finančne strategije podjetja in ključni cilji podjetja
 • Presoja tveganosti plana in upravljanje s poslovnimi in finančnimi tveganji
 • Načrtovanje investicij in ekonomska presoja naložb
 • Obvladovanje stroškov
 • Finančno optimiranje poslovanja in Benchmarking
 • Kvalitetno sodelovanje poslovih funkcij ter pogajanja z deležniki v podjetju

Zaključek usposabljanja

Avtorji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj četrto leto deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in  pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost poslovanja v času negotovih razmer v okolju. Lastnikom podjetij pomaga pri nakupih, prodajah in ocenjevanju vrednosti njihovih podjetij.  Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje sodne izvedenke za ekonomijo in videnja  prakse  v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica in organizatorka praktičnih delavnic s področja poslovnih financ za nemško založbo Forum Media, Akademijo finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Je članica strokovne komisije pri Ministrstvu za pravosodje za preizkus znanja kandidatov za sodne izvedence- področje ekonomija in drugo. Nadja Zorko, Phd, CFO, Consultant, Certified Business Appraiser, licenced Court Expert, Financial Coach

univ. dipl. ekon.