fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Intenziven večdnevni izobraževalni program
Ura: 9.00 – 13.00
Lokacija: Vaš računalnik – Zoom, Ljubljana
  Usposobite se za samostojno in pravilno odločanje o pravicah dostopa do informacij javnega značaja in informacij za medije.

980,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Uradna oseba za posredovanje informacije javnega značaja


Zakon o dostopu do informacije javnega značaja je od sprejetja v letu 2002 doživel kar nekaj sprememb,

na postopke pa pomembno vplivajo tudi podzakonski akti in pravna praksa.

Kot zavezanec namreč morate vedeti, katere informacije ste dolžni posredovati ter v kakšnih rokih in po kakšnem postopku ste zahteve dolžni obravnavati.

Kot uradna oseba, ki je pri zavezancu odgovorna za posredovanje informacije javnega značaja, morate dobro poznati primere, kdaj informacije javnega značaja lahko posredujete, kdaj pa gre za osebne podatke, poslovne skrivnosti ali druge izjeme, zaradi katerih se dostop do informacij lahko zavrne. Prav tako morate pravilno izpeljati vse postopke in biti seznanjeni z vsemi novostmi iz prakse Informacijskega pooblaščenca (IP) in Upravnega sodišča RS.

V okviru intenzivnega izobraževanja se usposobite in nadgradite svoje znanje! 


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Kot usposobljena uradna oseba za posredovanje informacije javnega značaja (IJZ) po aktualni zakonodaji boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in imeli celoten pregled nad vsemi dolžnostmi, ki jih nalagata ZDIJZ in Zmed, z upoštevanjem novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in GDPR,
 • pravilno izvajali postopke posredovanja IJZ in informacij za medije, vključno s pripravo odločbe oziroma primernega odgovora za prosilce in medije, ter poznali primere, kdaj dostop lahko zavrnete (zaradi npr. varstva osebnih podatkov, poslovne skrivnosti, varstva notranjega delovanja …),
 • usposobljeni za samostojno odločanje v zadevah posredovanja IJZ in informacij za medije in tako preprečili najpogostejše napake.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Usposobljena uradna oseba za posredovanje informacije javnega značaja v slovenščini in angleščini.


Predavatelji:

mag. Kristina Kotnik Šumah

Kristina Kotnik Šumah

mag. Kristina Kotnik Šumah se je pri Informacijskem pooblaščencu zaposlila maja 2006. Do septembra 2008 je opravljala delo svetovalke pooblaščenca na področju dostopa do informacij javnega značaja, kjer je reševala najzahtevnejše pritožbene zadeve. Od oktobra 2008 dalje je namestnica informacijske pooblaščenke za področje dostopa do informacij javnega značaja. Je avtorica strokovnih člankov s področja informacij javnega značaja in predavateljica na upravni akademiji. Mednarodne izkušnje si nabira s predavanji in študijskimi izmenjavami v tujini, kot strokovnjakinja sodeluje tudi v projektih Evropske komisije (TAIEX).

 

 

Jasna Duralija

Jasna Duralija je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Kot svetovalka Informacijskega pooblaščenca, pri katerem je zaposlena že od leta 2007, se ukvarja predvsem z reševanjem pritožb na področju dostopa do informacije javnega značaja. Svoje znanje je zapisala v več člankih na temo dostopa do informacije javnega značaja ter varstva osebnih podatkov. Na omenjenih področjih je aktivna tudi kot predavateljica, saj je s prispevki sodelovala na različnih seminarjih v Sloveniji in na mednarodni ravni.


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje je namenjeno uradnim osebam za posredovanje informacije javnega značaja in drugim zaposlenim, ki so pristojni za to področje, predstavnikom za stike z mediji, prosilcem, ki želijo od zavezancev pridobiti informacije javnega značaja, osebam, zadolženim za področje javnega naročanja, medijem, novinarjem, direktorjem, vodjem oddelkov, pravnikom in vsem, ki jih omenjeno področje zanima.


Vsebina izobraževanja

 • Slovenska zakonodaja, ki ureja dostop do informacij javnega značaja
 • Podrobna predstavitev postopka obravnave zahteve za dostop do informacij javnega značaja
 • Posebnosti za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava
 • Zakonske izjeme in kdaj lahko dostop zavrnemo
 • Osebni podatki kot izjema od prosto dostopnih informacij
 • Poslovna skrivnost kot izjema od prosto dostopnih informacij
 • Druge izjeme od prosto dostopnih informacij javnega značaja
 • Proaktivna transparentnost
 • Ponovna uporaba informacij javnega značaja
 • Informacijski pooblaščenec in pritožbeni postopek
 • Praksa Upravnega sodišča na področju dostopa do informacij javnega značaja
 • Najpogostejša vprašanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja
 • Informacije za medije
 • Novosti, ki jih prinaša Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Predavatelj: Jasna Duralija

Ura: Od 9.00 do 12. 15

Delavnica na lokaciji


• Splošno o dostopu do informacij javnega značaja (definicije, koncepti)
• Pravica dostopa do informacij javnega značaja kot temeljna človekova pravica
• Načelo prostega dostopa
• Kdo so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja?
• Katere informacije spadajo med informacije javnega značaja?
• Postopek obravnave zahteve za dostop do informacije javnega značaja
• Posebnosti, ki veljajo za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava
• Obravnava zahtev medijev
• Ponovna uporaba informacij javnega značaja
• Proaktivna transparentnost in posredovanje informacij v svetovni splet
• Katalog informacij javnega značaja
• Zaračunavanje stroškov za posredovanje informacij
• Diskusija, odgovori na vprašanja

Predavatelj: mag. Kristina Kotnik Šumah

Ura: Od 9.00 do 12. 15

Online delavnica v živo


• Splošno o izjemah od prosto dostopnih informacij
• Osebni podatki kot izjema od prosto dostopnih informacij
• Kdaj gre za varovane osebne podatke – konkretni primeri iz prakse
• Praksa Informacijskega pooblaščenca in sodna praksa na področju varstva osebnih podatkov
• Notranje delovanje kot izjema od prosto dostopnih informacij
• Zaščita vira prijave in varstvo postopkov
• Ali lahko prosilec pravico dostopa do informacij javnega značaja tudi zlorabi?
• Poslovna skrivnost kot izjema od prosto dostopnih informacij
• O posredovanju dokumentov iz postopkov javnega naročanja
• Absolutno javni podatki o porabi javnih sredstev
• Diskusija, odgovori na vprašanja

Informacije javnega značaja


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Dostop do online priročnika VSE O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZA PROSILCE IN ZAVEZANCE
 • Delavnica v živo na lokaciji: Dostop do informacij javnega značaja – zakonodajni okvir in postopek z zahtevo
 • Online delavnica v živo: Kdaj lahko dostop do zahtevane informacije javnega značaja zavrnemo oziroma vse o izjemah
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva, napotki in posnetek delavnice

VSEBINA in NASLOVI MODULOV (vključena tudi dodatna gradiva)

1. modul – ŠTUDIJSKO GRADIVO – online priročnik VSE O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZA PROSILCE IN ZAVEZANCE (avtorji: Mojca Prelesnik, mag. Kristina Kotnik Šumah, Alenka Žaucer, mag. Sonja Bien Karlovšek, mag. Renata Zatler, Anže Novak, Jasna Duralija, mag. Andrej Tomšič)

2. modul – delavnica v živo na lokaciji: Dostop do informacij javnega značaja – zakonodajni okvir in postopek z zahtevo, 24. 2. 2023, predava: Jasna Duralija
3. modul – praktična online delavnica: Kdaj lahko dostop do zahtevane informacije javnega značaja zavrnemo oziroma vse o izjemah, 2. 3. 2023, predava: mag. Kristina Kotnik Šumah


Kaj vam še zagotovimo dodatno?

Izobraževalni program Forum Akademije, posebej prilagojen potrebam vsem, ki ste pri zavezancih odgovorni za posredovanje informacij javnega značaja in sodelovanje z mediji. Še posebej izzive prinašajo nenehne spremembe predpisov, praksa Informacijskega pooblaščenca in sodna praksa. Izobraževalni program razvijamo skupaj s strokovnjaki in je pripravljen glede na trenutne izzive situacij, ki jo morate uradne osebe, ki ste pri zavezancih odgovorne za posredovanje informacij javnega značaja, suvereno obvladovati.


Pridobite certifikat

Certifikat Forum Akademija
Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Usposobljena uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja v slovenščini in angleščini.

 


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Program sestavljajo:

 • dve delavnici (v online in klasični obliki), ki zajemajo sledeče vsebine:
  • Delavnica v živo na lokaciji: Dostop do informacij javnega značaja – zakonodajni okvir in postopek z zahtevo, 24. 2. 2023
  • Online delavnica v živo: Kdaj lahko dostop do zahtevane informacije javnega značaja zavrnemo oziroma vse o izjemah, 2. 3. 2023
 • dostop do online priročnika VSE O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZA PROSILCE IN ZAVEZANCE (avtorji: Mojca Prelesnik, mag. Kristina Kotnik Šumah, Alenka Žaucer, mag. Sonja Bien Karlovšek, mag. Renata Zatler, Anže Novak, Jasna Duralija, mag. Andrej Tomšič)
 • ter gradiva s posameznih delavnic, na voljo v spletni učilnici.

Potek izobraževanjaInformacije za medije

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 4 ali 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do online izdaje priročnika Vse o dostopu do informacij javnega značaja za prosilce in zavezance se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje vse pomembne informacije za delo na področju dostopa do informacij javnega značaja in komunikacije z mediji.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 6 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še ostala izobraževanja iz – Vzgoja in izobraževanje, Javni sektor, Menedžment. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Jasna Duralija

Jasna Duralija je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Kot svetovalka Informacijskega pooblaščenca, pri katerem je zaposlena že od leta 2007, se ukvarja predvsem z reševanjem pritožb na področju dostopa do informacij javnega značaja. Svoje znanje je zapisala v več člankih na temo dostopa do informacij javnega značaja (Test javnega interesa lahko odpira tudi informacije o javnih sredstvih, Pravna praksa, št. 2012/23; Zloraba pravice dostopa do informacij javnega značaja, Pravna praksa, št. 2010/6-7 ) ter varstva osebnih podatkov (Objava raziskovalne naloge z osebnimi podatki na spletu, Pravna praksa, št. 2009/14; Objava fotografije z Wikipedije v tiskanem mediju, Pravna praksa, št. 2011/7; Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev – kje so meje?, urednica: Nataša Pirc Musar, 2008, Uradni list RS). Na omenjenih področjih je aktivna tudi kot predavateljica, saj je s prispevki sodelovala na različnih seminarjih v Sloveniji in na mednarodni ravni.

mag. Kristina Kotnik Šumah

Po zaključku I. gimnazije v Celju je študij nadaljevala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je z odliko diplomirala aprila 2002. Po diplomi se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala delo višje svetovalke na področju pravnih zadev. Leta 2008 je opravila državni pravniški izpit. Pri Informacijskem pooblaščencu se je zaposlila maja 2006. Do septembra 2008 je opravljala delo svetovalke pooblaščenca na področju dostopa do informacij javnega značaja, kjer je reševala najzahtevnejše pritožbene zadeve. Od oktobra 2008 dalje je namestnica informacijske pooblaščenke za področje dostopa do informacij javnega značaja. Je avtorica strokovnih člankov s področja informacij javnega značaja in predavateljica na upravni akademiji. Mednarodne izkušnje si nabira s predavanji in študijskimi izmenjavami v tujini, kot strokovnjakinja sodeluje tudi v projektih medinstitucionalnega sodelovanja pri Evropski komisiji.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.