Letno poročilo 2023 za javni sektor – zadnji napotki za izdelavo 

Online seminar

Brezplačno

Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

 

Na seminarju bodo predstavljeni napotki za pravilno izdelavo letnega poročila in davčnega obračuna za posredne in neposredne proračunske uporabnike.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava), morajo po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti letna poročila AJPES do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Za pravilno pripravo letnega poročila vas vabimo na online seminar.


Cilj seminarja:

 • udeležence seznaniti in opozoriti, na kaj naj bodo pozorni pri izdelavi letnega poročila za leto 2023;
 • ponuditi strokovne in praktične rešitve;
 • odgovoriti na vaša vprašanja.


Vsebina:

 • Pregled zakonskih podlag pri sestavi letnega poročila za leto 2023 za javni sektor
 • Razkritja po računovodskih izkazih
 • Popis sredstev in obveznosti
 • Splošno o davčnem obračunu DDPO
 • Posebnosti davčnega obračuna glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti za javni sektor
 • Posebnosti popravkov prihodkov in odhodkov v JS
 • Davčno priznani prihodki in odhodki
 • Davčne olajšave v letu 2023
 • Davčna osnova
 • Novosti za leto 2024 na računovodskem in davčnem področju za javni sektor
 • Vprašanja in odgovori

Komu je seminar namenjen? 

Vodjem računovodskih oddelkov v javnih službah, vodjem računovodskih servisov, računovodjem, direktorjem in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi letnega poročil za javni sektor.


IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.