Ogljični odtis – metodologija, izračun in ukrepi za zmanjšanje

Online seminar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Ogljični odtis

Za izpolnjevanje načel trajnostnega razvoja in ESG ciljev je nujno, da direktor, skrbnik varstva okolja ali oseba, ki je v organizaciji zadolžena za izpolnjevanje t.i. ESG zahtev, pozna pomen in izračun ogljičnega odtisa.

Z izračunom ogljičnega odtisa organizacije, izdelka ali storitve vemo, kolikšen je izpust ogljikovega dioksida ali seštevek vseh izpustov oz. emisij toplogrednih plinov (TGP), ki jih s svojimi dejavnostmi neposredno ali posredno povzroča podjetje oz. izdelek ali storitev.

Ogljični odtis izračunamo in ga izražamo v tonah CO2 ali v tonah CO2 ekvivalenta (CO2e), kadar upoštevamo emisije vseh toplogrednih plinov.

Ogljični odtis je danes:

 • pomembno orodje, preko katerega zasledujemo okoljske cilje, vplivamo na zmanjšanje emisij in na uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti;
 • eden izmed pomembnih kriterijev, ki odloča o naši možnosti pridobitja posojila;
 • eden izmed pomembnih meril pri izboru izvajalca na področju zelenih javnih naročil;
 • merilo, ki vpliva na konkurenčno prednost v dobaviteljski verigi.

Vabimo vse vodje in koordinatorje trajnostnega razvoja, skrbnike varstva okolja in  koordinatorje za podnebno nevtralnost v podjetjih in organizacijah, da se udeležite praktičnega online seminarja v živo.


Vsebina

 • Zakonodajni okviri in zahteve za podjetja
 • Metodologija izračuna, okviri in standardi
 • Primer izračuna in interpretacija
 • Ukrepi za znižanje ogljičnega odtisa
 • Prihodnji trendi

Vaše koristi

Zagotavljamo vam:

 • razlago zakonodaje glede ogljičnega odtisa;
 • izračun ogljičnega odtisa na primeru ter interpretacijo rezultata;
 • odgovore na vaša specifična vprašanja. Pošljite vprašanje na: [email protected]
 • kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju;
 • pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
                                         

Komu priporočamo udeležbo?

 • Koordinatorjem za trajnost, vodjem trajnostnega razvoja in skrbnikom varstva okolja v podjetjih in organizacijah,
 • koordinatorjem in vodjem trajnostnega razvoja v bankah in zavarovalnicah,
 • raziskovalnim institucijam,
 • vsem, ki se ukvarjate z dekarbonizacijo ter cilji oz. načeli ESG.

O predavatelju

Dr. Mitja Mori

Dr. Mitja Mori je izredni profesor in član Katedre za energetsko strojništvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Je eden izmed vodilnih strokovnjakov na področju metodologije LCA in vrednotenja okoljskih vplivov v Sloveniji. S svojo ekipo sodeluje s znanimi slovenskimi in tujimi industrijskimi partnerji in vodi delovne sklope za študije življenjskih ciklov, tehno-ekonomsko analizo in ocene družbenih vplivov tehnologij in procesov v okviru osmih evropskih projektov Horizont 2020. Vsa pridobljena znanja intenzivno vpeljuje v učni proces na Fakulteti za strojništvo in na ostalih fakultetah.

Njegov raziskovalni opus obsega tudi izračun ogljičnega odtisa podjetij, vodikove tehnologije, integracijo vodikove ekonomije v trenutni energetski sistem, eko-dizajn in analizo sodobnih sistemov za pretvorbo energije. Njegovo delo je objavljeno v več kot 100 znanstvenih in strokovnih prispevkih, konferencah in poročilih.


  Preverite še ostala izobraževanja iz – Okolje in odpadki. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

  IN-HOUSE izobraževanje

  Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
  >> Pošljite povpraševanje

  Avtorji

  dr. Mitja Mori

  Dr. Mitja Mori je docent na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Njegovo glavno raziskovalno in strokovno delo so študije življenjskih ciklov (LCA metodologija) tehnologij, izdelkov in procesov, ogljični odtis podjetij in izdelkov ter ostalih okoljskih vplivov na področju integracije novih tehnologij. Njegovo delo je tudi ozko povezano z vodikovimi tehnologijami (elektrolit, gorivne celice in sistemi za shranjevanje energije) ter njihovo integracijo v energetske sisteme večjega obsega. V zadnjih petih letih je bil operativni vodja treh večjih evropskih projektov za področje vodikovih tehnologij in LCA.

  Splošni pogoji

  Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.