Hitro in pregledno do vseh informacij o vaših obveznostih po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži ter o označevanju embalaže

Seminar

163,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Embalerji, pridobitelji embaliranega blaga in proizvajalci servisne embalaže POZOR – pojasnila na vaše obveznosti glede poročanja, evidence in označevanja embalaže!


Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 54/21; veljavna od 24. 4. 2021) določa, da morajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na trg Republike Slovenije dajejo embalirano blago ali embalažo, v katero se blago embalira:

 • vzpostaviti in redno voditi evidence o dani embalaži na trg,
 • skupno ali samostojno zagotavljati ustrezno ravnanje z odpadno embalažo (v okviru koncepta razširjene proizvajalčeve odgovornosti),
 • kvartalno poročati o dani embalaži na trg.

Prav tako 9. člen te Uredbe določa, da mora proizvajalec embalaže ali embaler izpolnjevati obveznosti glede označevanja embalaže od 1. 1. 2022.

Ker je nejasnosti še zmeraj veliko, smo pripravili online seminar.


Mnenja udeležencev

»Pohvaliti moram vsebino in izvedbo webinarja na temo poročanja o odpadkih in poročanja o količini embalaže«.

Marjan Kirbiš, Dravske elektrarne Maribor

 

»Pri seminarjih in izobraževanjih, ki jih organizira Forum Akademija, mi je všeč, da lahko kadarkoli naslovimo vprašanje po e-pošti in hitro dobimo strokovni odgovor.«

Mojca Selan, Siliko d.o.o.

 

»Zelo zanimivo in predvsem koristno predavanje, dobiš informacije iz prve roke.«

Stojan Matko, udeleženec


Vsebina

 • Razlike med staro in novo uredbo
 • Proizvajalci embalaže
 • Pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo
 • Dajanje embalaže na trg (nazorni primeri)
 • Skupno ali samostojno izpolnjevanje obveznosti PRO
 • Vpis v evidenco proizvajalcev
 • Vzpostavitev in vodenje evidence dajanja embalaže na trg
 • Poročanje o embalaži dani na trg
 • Ravnanje z odpadno embalažo
 • Označevanje embalaže
 • Globe za neizpolnjevanje obveznosti

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec PeričPolonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, optimizira stroške, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.