Šola za računovodje javnega sektorja

Izobraževalni program
Predavatelji:Majda Gominšek

790,00  DDV ni vštet v ceno

Edinstven izobraževalni program za računovodje javnega sektorja – plače v javnem sektorju, knjiženje poslovnih dogodkov, zakonske podlage, obračun DDV …

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 

»Računovodska služba tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, opravlja plačila, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačevanjem obveznosti, pripravlja obvezne računovodske izkaze in arhivira izvirnike knjigovodskih listin
(Vir: Ministrstvo za finance)

V praksi pa delo računovodje zahteva odlično poznavanje računovodskih posebnosti, ki veljajo v javnem sektorju, natančno razumevanje aktualne zakonodaje in pravilno uporabo obojega.


Nov program, posebej prilagojen aktualnim potrebam računovodstva v javnem sektorju, obsega ključna področja dela:

 • Zakonske podlage in posebnosti računovodenja v javnem zavodu
 • Knjiženje poslovnih dogodkov, končno knjiženje ter davčni obračun
 • Plače v javnem sektorju in povračila stroškov v 2022
 • Obračunavanje DDV v javnem sektorju

S katerimi izzivi se srečuje računovodja v javnem sektorju?

Pogovor s predavateljico Majdo Gominšek


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Koristi za organizacijo

V 5 modulih se boste usposobili tako, da boste samostojno delali na ključnih področjih računovodstva v javnem sektorju ter si zagotovili 3-mesečni brezplačni dostop do online priročnika Knjižbe v javnem sektorju in portala Računovodski praktikum.

Koristi za udeleženca
 • Poznali boste zakonske posebnosti in jih implementirali v svoje delo.
 • Obvladali boste računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku.
 • Znali boste knjižiti najpogostejše poslovne dogodke.
 • Seznanjeni boste z nalogami in odgovornostmi pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta.
 • Poznali boste posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih.
 • Pravilno boste vodili davčne evidence in obračun DDV.
 • Razumeli boste nastanek pravice do odbitka DDV, izračun odbitnega deleža.
 • Poznali boste oproščene dejavnosti v javnem sektorju.
 • Izognili se boste najpogostejšim napakam pri obračunavanju in odbitku DDV.

Šola za računovodje v javnem sektorju, računovodske posebnosti, zakonodaja


   Predavateljica

   Majda Gominšek

   Ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.


   Komu priporočamo udeležbo?

   Izobraževanje priporočamo računovodjem v javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov, ki vodijo računovodstvo za javne zavode ali bi to želeli, strokovnim svetovalcem v javnem sektorju in vsem, ki potrebujejo znanja za delo v računovodstvu javnega sektorja.


   Podrobnejša vsebina

   • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
   • Posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih
   • Posebnosti knjiženja pri neposrednih proračunskih uporabnikih
   • Posebnosti vodenja inventure pri proračunskih uporabnikih
   • Zgledi knjiženj pravnih oseb zasebnega prava
   • Davčni obračun
   • Številni praktični primeri knjižb, vzorci sklepov ter pogodb

   Trajanje: od 9.00 do 13.15
   Predavateljica: Majda Gominšek

   • Zakonske podlage za delovanje JZ
   • Vloga ustanovitelja
   • Vloga predstojnika PU
   • Pravilnik o računovodstvu
   • Posebnosti računovodenja v JZ – Posebnosti vodenja poslovnih knjig
   • Letni popis
   • Računovodenje v JZ (finančni načrt, LP, javna-tržna dejavnost, sodila za delitev splošnih stroškov)
   • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih

   Trajanje: od 9.00 do 13.15
   Predavateljica: Majda Gominšek

   • Knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov
   • Osnovna sredstva: obračun amortizacije in načini pridobitve OS, evidentiranje sredstev v upravljanju
   • Vrste odhodkov  in prihodki: (stroški dela, stroški storitev, )
   • Končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka
   • Načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
   • Ugotavljanje presežka prihodkov na odhodki po denarnem toku in fiskalnem pravilu in za kaj se lahko vse porabi presežek prihodkov nad odhodki
   • Knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
   • Ugotavljanje uspešnosti poslovanja s poudarkom na davčnem obračunu glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti

   Do posnetka dostopate v spletni učilnici.
   Predavateljica: Štefka Korade Purg

   • Novi zneski povračil stroškov vključno z regresom za prehrano in ceno bencina
   • Spremembe plačnih razredov za zdravstvo in socialo
   • Sprememba sklepa glede javnih zavodov in delovnih mest za dodatek po KPJS
   • Nova minimalna plača
   • Sprememba ZSPJS glede dodatka za dvojezičnost
   • Interventni zakon, ki je določil dodatek za vodje gasilcev
   • V postopku je še uredba o direktorjih in še več aktualnih vsebin (npr.: minimalna plača)

   Do posnetka dostopate v spletni učilnici.
   Predavateljica: mag. Brigita Osojnik

   • Splošno o DDV
   • Davčni zavezanci (zahtevek za izdajo ID za DDV, oprostitve plačevanja DDV, transakcije v sistemu DDV) s praktičnimi primeri
   • Pravne osebe nezavezanke (pridobitve blaga iz EU, prejete storitve iz EU) s praktičnimi primeri
   • Mali davčni zavezanci (pridobitve blaga iz EU, prejete storitve iz EU) s praktičnimi primeri
   • Oproščene dejavnosti v javnem sektorju s praktičnimi primeri
   • Članarine, donacije, sponzorstva, subvencije (Evropski projekti in DDV v javnem sektorju, razlike med donacijo in sponzorstvom)
   • Nepremičnine (oproščen/obdavčen najem, odbitek DDV od obratovalnih stroškov, obdavčitev nakupa/prodaje z DDV ali DPN)
   • Gradbene storitve (76. a člen ZDDV-1)
   • Odbitek DDV (pravica do odbitka, obseg odbitka, odbitni delež, popravek odbitka vstopnega DDV)
   • Vodenje davčnih evidenc s praktičnimi primeri.


   Kaj izobraževanje vključuje?

   • Delavnica: Zakonske podlage in posebnosti računovodenja v javnem zavodu
   • Delavnica: Knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov, končno knjiženje ter davčni obračun
   • Posnetek seminarja: Novosti plač in povračil stroškov v javnem sektorju v 2022
   • Posnetek seminarja: Obračunavanje DDV v javnem sektorju
   • Dostop do priročnika Knjižbe za javni sektor in portala Računovodski praktikum
   • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetek seminarjev
   • Certifikat Forum Akademije: “Poznavalec računovodenja v javnem sektorju”

   Kaj vam zagotovimo še dodatno?

   Prednost izobraževalnega programa je edinstven preplet interaktivnih delavnic, strokovnega portala in posnetega seminarja, ki vam omogoča poglobljen vpogled v tematiko in širok nabor informacij in znanj.
   • Program izvajamo v manjših skupinah, kar udeležencem zagotavlja individualno obravnavo s strani priznane predavateljice.
   • Dobili boste odgovore na vsa vaša konkretna vprašanja iz prakse (že sedaj jih lahko pošljete na: [email protected]).
   • Obravnavali boste številne konkretne primere iz prakse.
   • Posnetka seminarjev (Novosti plač in povračil stroškov v javnem sektorju v 2022 in Obračunavanje DDV v javnem sektorju) boste lahko uporabljali tudi po zaključku izobraževanja.

   Pridobite certifikat

   Certifikat Forum Akademije “Poznavalec računovodenja v javnem sektorju” je izdan po uspešno opravljenem zaključnem testu in dokazuje, da je udeleženec predelal in razumel vsebino izobraževalnega programa. Certifikat bo obogatil vašo personalno mapo in CV.

   Potek izobraževanja

   • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
   • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
   • Dostop do portala Računovodski praktikum, z online priročnikom Knjižbe za javni sektor, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje pomembne informacije za potek izobraževalnega programa.
   • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
   • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

   Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

   • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
   • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
   • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
   • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
   • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

   Predavatelji

   Majda Gominšek

   Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

   Splošni pogoji

   IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

   Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

   Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.