fbpx

Prijava v portal: 

Šola za računovodje javnega sektorja

Izobraževalni program
Datum: 27.8.2024
Več datumov: 27. 8. – 13. 9. 2024
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Strokovnjaki:
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat Forum Akademije o uspešno opravljenem izobraževalnem programu.

  Edinstven izobraževalni program za računovodje javnega sektorja – plače v javnem sektorju, knjiženje poslovnih dogodkov, zakonske podlage, obračun DDV ...

711,00  (DDV ni vštet v ceno)-10%

(Hitri popust velja do 15. 7. 2024)

»Računovodska služba tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, opravlja plačila, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačevanjem obveznosti, pripravlja obvezne računovodske izkaze in arhivira izvirnike knjigovodskih listin
(Vir: Ministrstvo za finance)

V praksi pa delo računovodje zahteva odlično poznavanje računovodskih posebnosti, ki veljajo v javnem sektorju, natančno razumevanje aktualne zakonodaje in pravilno uporabo obojega.

Nov program, posebej prilagojen aktualnim potrebam računovodstva v javnem sektorju, obsega ključna področja dela:

 • Zakonske podlage in posebnosti računovodenja v javnem zavodu
 • Knjiženje poslovnih dogodkov, končno knjiženje ter davčni obračun

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Koristi za organizacijo

Program v 4 modulih udeleženca usposobi za samostojno delo na ključnih področjih računovodenja v javnem sektorju in udeležencu zagotovi 3 mesečni brezplačni dostop do online priročnika Knjižbe v javnem sektorju in portala Računovodski praktikum.

Koristi za udeleženca

Po zaključenem izobraževanju boste zagotovo poznali:

 • zakonske posebnosti, ki jih morate implementirati v vaše delo,
 • računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku,
 • knjiženje najpogostejših poslovnih dohodkov,
 • naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta,
 • posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih.

Program izvajamo v manjših skupinah, kar udeležencem zagotavlja individualno obravnavo s strani priznane predavateljice. Hkrati boste:

 • dobili odgovore na vsa vaša konkretna vprašanja iz prakse,
 • obravnavali številne konkretne primere iz prakse.

Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje priporočamo računovodjem v javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov, ki vodijo računovodstvo za javne zavode ali bi to želeli, strokovnim svetovalcem v javnem sektorju in vsem, ki potrebujejo znanja za delo v računovodstvu javnega sektorja.

Podrobnejša vsebina

Kategorija JAVNI SEKTOR

 • Plačni sistem in pravice iz delovnega razmerja
 • Zgledi knjižb
 • Letno poročilo
 • Kadrovsko področje
 • Povračila stroškov
 • Osnovna sredstva
 • Evidentiranje stroškov in prihodkov
 • Terjatve
 • Rezervacije
 • Posojila in finančne naložbe
 • Bonitete
 • DDV v javnem sektorju
 • Časovne razmejitve
 • Denarna sredstva pri določenih in drugih uporabnikih
 • Inventura pri proračunskih uporabnikih
 • Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti
 • Pojasnila predpisov

Trajanje: od 9.00 do 11.15

Predavateljica: Majda Gominšek

 • Zakonske podlage za delovanje JZ
 • Vloga ustanovitelja
 • Vloga predstojnika PU
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Posebnosti računovodenja v JZ – Posebnosti vodenja poslovnih knjig
 • Letni popis
 • Računovodenje v JZ (finančni načrt, LP, javna-tržna dejavnost, sodila za delitev splošnih stroškov)
 • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih

Trajanje: od 9.00 do 11.15
Predavateljica: Majda Gominšek

 • Knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov
 • Osnovna sredstva: obračun amortizacije in načini pridobitve OS, evidentiranje sredstev v upravljanju
 • Vrste odhodkov  in prihodki: (stroški dela, stroški storitev, )
 • Končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka
 • Načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
 • Ugotavljanje presežka prihodkov na odhodki po denarnem toku in fiskalnem pravilu in za kaj se lahko vse porabi presežek prihodkov nad odhodki
 • Knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
 • Ugotavljanje uspešnosti poslovanja s poudarkom na davčnem obračunu glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti

Predavateljica: Majda Gomilšek

Trajanje: od 9.00 do 11.15

 • Končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka
 • Načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
 • Ugotavljanje presežka prihodkov na odhodki po denarnem toku in fiskalnem pravilu in za kaj se lahko vse porabi presežek prihodkov nad odhodki
 • Knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
 • Ugotavljanje uspešnosti poslovanja s poudarkom na davčnem obračunu glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti

Na dan 13. 9. 2024 se v spletni učilnici odpre test, ki ga lahko izpolnite v roku 14-ih dni. Test je pogoj za prejem certifikata v slovenskem in angleškem jeziku.

Certifikat

Certifikat Forum Media

Certifikat Forum Akademije je izdan po uspešno opravljenem zaključnem testu in dokazuje, da je udeleženec predelal in razumel vsebino izobraževalnega programa. Certifikat bo obogatil vašo personalno mapo in CV.

S katerimi izzivi se srečuje računovodja v javnem sektorju?

Pogovor s predavateljico Majdo Gominšek

Avtorji

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala Računovodski praktikum, z online priročnikom Knjižbe za javni sektor, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje pomembne informacije za potek izobraževalnega programa.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.