fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

ESG vodja trajnostnega razvoja

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat Forum Akademije Strokovnjak za trajnost v slovenskem in angleškem jeziku.
  Izobraževanje vodij trajnostnega razvoja za bolj zeleno prihodnost.

1.090,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD1-M), posredovana v javno razpravo septembra lani, bo v slovenski pravni red (predvidoma do sredine 2024) prenesla tudi CSRD Direktivo o trajnostnem poročanju*.

CSRD Direktiva od podjetij zahteva veliko več kot katerikoli predpis doslej: 

 • posodablja obstoječa pravilaglede nefinančnega poročanja,
 • razširja obseg zavezank: zavezanke za trajnostno poročanje bodo vse velike gospodarske družbe ter majhne in srednje gospodarske družbe, ki so na borzi,
 • poročanje bo poenoteno na podlagi Evropskih standardov trajnostnega poročanja,
 • poročilo o trajnostnosti bo pregledano s stranirevizorja, kar bo pomenilo večji nadzor nad vsebino.

* Direktiva 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

Tudi družbe, ki sicer niso zavezane poročati po tej direktivi, bodo dejansko vedno bolj pogosto in v vedno širšem obsegu poročale o trajnostnosti, saj bodo to od njih zahtevale finančne institucije in poslovni partnerji.

Delovati bo treba začeti v skladu z globalnimi cilji in načeli na področju ESG (Environmental, Social, Governance – okolje, družba in upravljanje).

Zato vam predstavljamo izobraževalni program, zasnovan tako, da vas opremi z znanjem in veščinami za uspešno implementacjo trajnostnega poslovanja v vaše strateške in operativne procese.


Vaše koristi

 • Celovito razumevanje, strateška ekspertiza in operativna učinkovitost: Spoznajte področja trajnostnega poslovanja, ESG vsebine, ter se naučite razvijati in uvajati konkretne trajnostne strategije, usklajene z misijo in vrednotami vaše organizacije (učinkovito združujoč okoljske, družbene in ekonomske vidike);
 • Navigacija zakonodaje: Obvladajte trajnostno zakonodajo in strateške dokumente oz. cilje tako na nacionalni kot EU ravni, trajnostno (nefinančno) poročanje, standarde poročanja ipd. ter tako vodite svojo organizacijo skozi skladne in odgovorne prakse. Uvajajte spremembe v svojem tempu, ne ko boste v njih prisiljeni;
 • Vključevanje deležnikov: Pridobite veščine za prepoznavanje in vključevanje ključnih deležnikov, za spodbujanje kulture družbene odgovornosti in trajnosti znotraj vaše organizacije, kar vam bo prineslo boljši ugled in odnose z s strankami in poslovnimi partnerji;
 • Inovativne rešitve: Raziščite sodobne trende, inovativne tehnologije in uspešne primere iz gospodarskega okolja na področju trajnosti, kar vam bo omogočilo spodbujanje transformacijskih pobud, kot so upravljanje energije in virov, zmanjševanje odpadkov in trajnostna nabava.

Sodelovanje v programu ESG Vodja trajnostnega razvoja vam bo omogočilo, da da se pozicionirate kot gonilna sila pozitivnih sprememb znotraj vaše organizacije in širše skupnosti. Povzdignite svojo kariero ter naredite trajno razliko s prijavo na ta program že danes!


Prijava vključuje

 • Uvodno video delavnico z dodatnim e-gradivom
 • 2 interaktivni delavnici v živo
 • 1 dodatno študijsko e-gradivo
 • Odgovore na vaša vprašanja
 • Dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še pol leta od zaključka izobraževalnega programa
 • Pridobitev potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju v slovenskem in angleškem jeziku

Vsebina 

Dolžina videoposnetka: 122 minut

Predavateljica: Ksenija Škrlj

 • Razvoj gospodarskega okolja, narave in družbe; konkurenčna igra; spremembe vrednot in zahtev potrošnikov
 • Koncept trajnostnega razvoja in njegov pomen pri naslavljanju okoljskih izzivov
 • Trije stebri trajnosti (ESG): okoljska trajnost, družbena trajnost, ekonomska vzdržnost
 • Ključni okoljski problemi in njihov vpliv na podjetja ter skupnosti
 • Vloga Strokovnjaka za trajnost/Chief Sustainability Officerja v organizaciji

Trajanje: 9.00 – 12.15

Predavateljica: Ksenija Škrlj

 • Identifikacija ključnih deležnikov in razvoj strategije za njihovo vključevanje v trajnostne pobude (zaposleni, stranke, investitorji, dobavitelji, lokalne skupnosti…)
 • Določitev vizijo trajnosti in postavitev merljivih ciljev
 • Oblikovanje trajnostne strategije, usklajene z misijo in vrednotami organizacije
 • Sistemi za ocenjevanje in določanje prednostnih nalog trajnosti; programi skladnosti ter procesi stalnega izboljševanja
 • Komunikacijske veščine za učinkovito prenašanje trajnostnih sporočil različnim skupinam (interno osebje, zunanji deležniki, širša javnost) ter osvetlitev nujnosti ter prednosti trajnostnih pobud
 • Vključevanje zaposlenih in spodbujanje kulture družbene odgovornosti v organizaciji; usposabljanje in ozaveščanje

Trajanje: 9.00 – 12.15

Predavatelj: Robert Kovačič Batista in Maja Šoba (Be-terna)

 • Mednarodni okvir in dogovori, povezani s trajnostjo, SDGs, Pariški sporazum
 • Trenutne zakonodajne zahteve ter tveganja (ki smo jim izpostavljeni ob ohranjanju status quo)
 • Program zelenega prehoda Slovenije do 2030; ekološki/ogljični odtis na prebivalca
 • Trajnostno korporativno poročanje, CSRD Direktiva o trajnostnem poročanju (v veljavi od 5.1.2023) ter novela Zakona o gospodarskih družbah
 • Identifikacija potencialnih okoljskih vplivov, povezanih s poslovnimi dejavnostmi oz. projekti
 • Ocena življenjskega cikla (LCA), postopek ocene vplivov na okolje (EIA) ter pomen za trajnostni razvoj
 • Uvedba sistemov spremljanja in poročanja o uspešnosti okoljskih strategij
 • Standardi za upravljanje okolja (npr. ISO 14001, okoljska dovoljenja, smernice, licence)

Dolžina videoposnetka: 113 minut

Predavateljica: Lucija Aleksić (Aquafil)

 • Pomen trajnostnega upravljanja dobavne verige pri doseganju trajnostnih ciljev organizacije
 • Življenjski cikel, krožno gospodarstvo in odgovorna nabava
 • Identifikacija socialnih in etičnih vprašanj v dobavni verigi in razvoj strategije za njihovo obravnavanje.+
 • Ocenjevanje dobaviteljev glede na okoljske, družbene in ekonomske vplive, ocenjevalne lestvice trajnosti, certifikati ter uvedba trajnostnih nabavnih praks
 • Sodelovanje z dobavitelji in deležniki pri spodbujanju trajnostnih izboljšav ter njihovi zmogljivosti za trajnost; usposabljanja, kodeks ravnanja z dobavitelji, platforme za sodelovanje…

Predavateljica: Ksenija Škrlj

 • Pregled trenutnih trendov, sodobnih tehnologij ter inovativnih pristopov
 • Trajnostne prakse in tehnologije za upravljanje energije, odpadkov, vode in virov
 • Dobre prakse v svetovnem merilu in v slovenskem prostoru
 • Trajnostne pobude in možnost povezovanja
 • Nevladne organizacije s fokusom na trajnost

Na dan 13. 6. 2024 se v spletni učilnici odpre test, ki ga lahko izpolnite v roku 14-ih dni. Test je pogoj za prejem certifikata »ESG Vodja trajnostnega razvoja« v slovenskem in angleškem jeziku.


Predavatelji

Ksenija SkrljKsenija Škrlj

Ksenija Škrlj je poslovna svetovalka in izkušena strokovnjakinja s področja digitalizacije in industrije 4.0. V številnih proizvodnih podjetjih različnih panog je svetovala pri postavitvi strategije ter izvedbi projektov digitalne preobrazbe, s posebnim poudarkom na celostnem pristopu, vključevanju vseh ravni in deležnikov ter postavljanju konkretnih, merljivih ciljev. Pred svetovalnim delom je na poziciji izvršne direktorice za digitalizacijo (CDO) v mednarodnem proizvodnem podjetju med drugim skrbela za implementacijo digitalnih tehnologij v proizvodnjo, ter pridobila obsežno znanje o optimizaciji proizvodnih procesov. Ksenija se zaveda, da je za ustvarjanje trajnostnih poslovnih praks ključno združiti napredne tehnologije in okoljsko ozaveščenost. Z namenom poglabljanja svojega znanja na tem področju je opravila certifikacijo za Business Sustainable Management na Cambridge Institute for Sustainability. Odlikuje jo strateško razmišljanje, povezano z globokim razumevanjem tehnoloških trendov in trajnostnih načel, zaradi česar je iskana soustvarjalka uspešnih projektov.

.

 Robert Kovačič Batista

Robert Kovačič Batista, po izobrazbi pravnik in ekonomist, je v poslovnem okolju opravljal različne vloge, od vodje operative, projektnega vodje, vodje prodaje vse do so-ustanovitelja podjetja, v zadnjih letih pa svoje znanje o trajnosti predaja na udeležence tudi kot predavatelj na številnih izobraževalnih dogodkih in seminarjih.

Je vodja oddelka Center of Excellence v podjetju BE-terna, kjer vodi ekipo vrhunskih strokovnjakov iz različnih področij z namenom tehnološkega inoviranja. Osredotočajo se na področja trajnostnosti, ERP, CRM, PowerPlatform rešitev, storitev v oblaku ter rešitev, ki so osnovane na podatkihter umetne inteligence. Njihovo delo vodi k inovacijam rešitev, svetovanju pri kompleksnih projektih, preizkušanju tržnih novosti ter izobraževanju strank, kar prispeva k razvoju podjetja v najnovejše tehnološko stanje. Na nivoju skupine BE-terna se Robert ukvarja z oblikovanjem storitev s področja trajnosti ter vodenjem podjetij skozi delovni okvir, s katerim oblikujejo svojo trajnostno strategijo. Podjetja izobražuje iz zakonodaje s področja trajnosti ter prihodnje implementacije, ter svetuje na področju identifikacije, upravljanja, opolnomočenja, analize ter poročanja ESG podatkov. Ob tem s trajnostjo povezuje tudi uporabo Open AI/Chat GPT rešitev. V ekipi imajo tudi certifikat za mednarodni standard GRI (Global Reporting Initiative – v svetu najbolj razširjen model trajnostnega poročanja).

Pred tem je v oddelku za Inovativne poslovne modele na Petrolu kot projektni vodja razvijal e-mobilnostne rešitve (povezane s trajnostjo), v Microsoftu pa je deloval kot prodajnik in specialist za razvoj poslovanja za poslovne aplikacije in storitve v oblaku v korporativnem segmentu za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Bolgarijo (skupaj okoli 250 strank).

.

Maja Šoba

Maja je svetovalka za trajnostni razvoj v podjetju BE-terna, kjer s poglobljenim razumevanjem okoljske zakonodaje in predpisov svetuje ter usmerja podjetja k vpeljavi trajnostnih praks. Trenutno se največ posveča razvoju trajnostnih strategij za podjetja, Direktivi o poročanju podjetij glede trajnostnosti (CSRD) in temu, kakšne posledice le-ta prinaša za podjetja v Sloveniji.

.

.

Lucija AleksićLucija Aleksić

Vodja zagotavljanja trajnostnega razvoja v Skupini Aquafil. Ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem analiz življenjskega cikla (LCA) ter certificiranjem recikliranih porizvodov,  sodelovanja z dobavitelji v okviru trajnostnega razvoja,  koordiniranjem in obvladovanjem različnih ISO standardov (ISO9001, ISO14001, ISO50001…).  Že od leta 2015 Koordinira trajnostno poročanje o okoljskih kazalcih za vse enote Skupine Aquafil in sodeluje pri pripravi letnih nefinančnih poročil.

.

.


Pridobite certifikat

Ob zaključku programa prejmete certifikat Forum Akademije Strokovnjak za trajnost v slovenskem in angleškem jeziku.


Potek izobraževanja in spletna učilnica

spletna-izobrazevanja

Interaktivnost in komunikacija 
Zaradi omejenega števila udeležencev online delavnice v živo delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji, sprotno zastavljanje vprašanj ter izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja 
Spoznali boste izjemno aktualne in koristne vsebine ter tekom izobraževanja pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Dodatno pisno gradivo
Praktično pisno gradivo, namenjeno samostojnemu študiju, vam omogoča pomembno poglobitev znanja – predelate ga lahko kadarkoli in kjerkoli vam ustreza!

Spletna učilnica in zaključek izobraževanja
Komunikacija in obveščanje poteka preko spletne učilnice, kjer imate zbrana tudi vsa gradiva. in obvestila. V učilnici opravite tudi kratek zaključni test, na osnovi katerega prejmete certifikat »Strokovnjak za trajnost« v slovenskem in angleškem jeziku.


Dobro je vedeti

Ekonomske koristi

 • Podjetja z močno trajnostno usmerjenostjo dosegajo 55% višji donos na premoženje (ROA) v primerjavi s tistimi, ki imajo šibkejše trajnostne rezultate (MIT Sloan Management Review).

Potencial krožnega gospodarstva

 • Prehod na krožno gospodarstvo bi lahko do leta 2030 ustvaril korist v višini 4,5 bilijona dolarjev letno, spodbujajoč zmanjšanje odpadkov, varčevanje z viri in nove poslovne priložnosti (Fundacija Ellen MacArthur).

Vpliv potrošnikov

 • 73% potrošnikov je pripravljenih spremeniti svoje potrošniške navade za zmanjšanje okoljskega vpliva, kar kaže na naraščajoče povpraševanje po trajnostnih izdelkih in praksah (Nielsenovo globalno poročilo o korporativni trajnosti).

Zaposleni in angažiranost

 • 76% milenijcev upošteva družbene in okoljske zaveze podjetja pri odločanju o zaposlitvi, kar poudarja pomembnost korporativne trajnosti pri privabljanju in zadrževanju talentov (Cone Communications).

Preverite še ostala izobraževanja s področjaProdaja, nabava in marketing. Pomagala vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Ksenija Škrlj

Ksenija Škrlj je poslovna svetovalka in izkušena strokovnjakinja s področja digitalizacije in industrije 4.0. V številnih proizvodnih podjetjih različnih panog je svetovala pri postavitvi strategije ter izvedbi projektov digitalne preobrazbe, s posebnim poudarkom na celostnem pristopu, vključevanju vseh ravni in deležnikov ter postavljanju konkretnih, merljivih ciljev. Pred svetovalnim delom je na poziciji izvršne direktorice za digitalizacijo (CDO) v mednarodnem proizvodnem podjetju med drugim skrbela za implementacijo digitalnih tehnologij v proizvodnjo, ter pridobila obsežno znanje o optimizaciji proizvodnih procesov. Ksenija se zaveda, da je za ustvarjanje trajnostnih poslovnih praks ključno združiti napredne tehnologije in okoljsko ozaveščenost. Z namenom poglabljanja svojega znanja na tem področju je opravila certifikacijo za Business Sustainable Management na Cambridge Institute for Sustainability. Odlikuje jo strateško razmišljanje, povezano z globokim razumevanjem tehnoloških trendov in trajnostnih načel, zaradi česar je iskana soustvarjalka uspešnih projektov.

Robert Kovačič Batista

Robert Kovačič Batista, po izobrazbi pravnik in ekonomist, je v poslovnem okolju opravljal različne vloge, od vodje operative, projektnega vodje, vodje prodaje vse do so-ustanovitelja podjetja, v zadnjih letih pa svoje znanje o trajnosti predaja na udeležence tudi kot predavatelj na številnih izobraževalnih dogodkih in seminarjih. Je vodja oddelka Center of Excellence v podjetju BE-terna, kjer vodi ekipo vrhunskih strokovnjakov iz različnih področij z namenom tehnološkega inoviranja. Osredotočajo se na področja trajnostnosti, ERP, CRM, PowerPlatform rešitev, storitev v oblaku ter rešitev, ki so osnovane na podatkihter umetne inteligence. Njihovo delo vodi k inovacijam rešitev, svetovanju pri kompleksnih projektih, preizkušanju tržnih novosti ter izobraževanju strank, kar prispeva k razvoju podjetja v najnovejše tehnološko stanje. Na nivoju skupine BE-terna se Robert ukvarja z oblikovanjem storitev s področja trajnosti ter vodenjem podjetij skozi delovni okvir, s katerim oblikujejo svojo trajnostno strategijo. Podjetja izobražuje iz zakonodaje s področja trajnosti ter prihodnje implementacije, ter svetuje na področju identifikacije, upravljanja, opolnomočenja, analize ter poročanja ESG podatkov. Ob tem s trajnostjo povezuje tudi uporabo Open AI/Chat GPT rešitev. V ekipi imajo tudi certifikat za mednarodni standard GRI (Global Reporting Initiative – v svetu najbolj razširjen model trajnostnega poročanja). Pred tem je v oddelku za Inovativne poslovne modele na Petrolu kot projektni vodja razvijal e-mobilnostne rešitve (povezane s trajnostjo), v Microsoftu pa je deloval kot prodajnik in specialist za razvoj poslovanja za poslovne aplikacije in storitve v oblaku v korporativnem segmentu za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Bolgarijo (skupaj okoli 250 strank).

Maja Šoba

Maja je svetovalka za trajnostni razvoj v podjetju BE-terna, kjer s poglobljenim razumevanjem okoljske zakonodaje in predpisov svetuje ter usmerja podjetja k vpeljavi trajnostnih praks. Trenutno se največ posveča razvoju trajnostnih strategij za podjetja, Direktivi o poročanju podjetij glede trajnostnosti (CSRD) in temu, kakšne posledice le-ta prinaša za podjetja v Sloveniji.

Lucija Aleksić

Vodja zagotavljanja trajnostnega razvoja v Skupini Aquafil. Ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem analiz življenjskega cikla (LCA) ter certificiranjem recikliranih porizvodov,  sodelovanja z dobavitelji v okviru trajnostnega razvoja,  koordiniranjem in obvladovanjem različnih ISO standardov (ISO9001, ISO14001, ISO50001...).  Že od leta 2015 Koordinira trajnostno poročanje o okoljskih kazalcih za vse enote Skupine Aquafil in sodeluje pri pripravi letnih nefinančnih poročil.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.