Strokovnjak za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Večdnevni izobraževalni program

890,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

12 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011)

Inšpektorji so na področju dela z nevarnimi kemičnimi snovmi v letu 2014 ugotovili največ kršitev pri:

 • upoštevanju določil Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu in določil zakonodaje REACH,
 • zagotavljanju varnostnih listov,
 • izdelavi ocen tveganja za nevarne kemične snovi in
 • poročilih o meritvah kemičnih snovi na delovnih mestih.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/2011) določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi.

Zakonodaja in inšpekcijski nadzor na tem področju sta rigorozna, po drugi strani pa se podjetja soočajo z odškodninskimi zahtevki svojih delavcev, ki so med delom s kemikalijami utrpeli poškodbe.

Zaradi izjemne aktualnosti tematike organiziramo intenziven izobraževalni program za pridobitev certifikata Strokovnjak za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Program obsega tri module:

 • dve celodnevni delavnici, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjakinjo in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev ter izdelali oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki, ki ga prejmete na prvi delavnici.

Kot strokovnjak za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi boste:

 • poznali in razumeli zakonodajne zahteve in novosti, ki veljajo za vas, ki uporabljate nevarne kemične snovi, ste odgovorni za njihovo varno uporabo in za zagotavljanje zdravja delavcev;
 • samostojno izdelali oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • sposobni pripraviti obseg in načrt za izvedbo meritev kemijskih škodljivosti na delovnih mestih in strokovno komunicirati z izvajalci medicine dela glede zagotavljanja zdravja delavcev na delovnih mestih;
 • strokovno ocenili prejete listine, ki jih potrebujete za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi in znali preveriti njihovo vsebino;
 • kemikalije pravilno skladiščili in z njimi ustrezno ravnali.
Potek in način izvedbe izobraževanja
 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev. Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • V obdobju med delavnicama boste za potrebe vašega podjetja samostojno izdelali oceno tveganja za delo z nevarno kemično snovjo in na le-to prejeli strokovni komentar. Izdelali jo boste s pomočjo primera in razlag na prvi delavnici.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Priročnik vam omogoča vpogled v dodatne pomembne tematike v času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Do njega dostopate kadarkoli želite in povsod, kjer je urejena spletna povezava.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov). Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.
Program obsega tri module:

 • dve celodnevni delavnici, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjakinjo in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev ter izdelali oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki, ki ga prejmete na prvi delavnici.

Program je namenjen

 • pooblaščencem za varnost in zdravje pri delu,
 • strokovnim delavcem za VZD,
 • vsem, ki pri delu stopijo v stik z nevarnimi kemikalijami oz. nevarnimi kemičnimi snovmi.

Vsebina

Avtorji

dr. Sandra Senčič

Dr. Sandra Senčič, je zaposlena na družbi KOVA d.o.o. Celje in opravlja strokovne naloge na področju zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev že več kot 18 let. Specialistično področje njenega dela obsega reševanje problematike zagotavljanja varnosti pri delu pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi tako v procesih skladiščenja, uporabe nevarnih kemičnih snovi kot tudi ravnanja z nevarnimi odpadki. Predavateljica deluje v okviru akreditiranega preskusnega laboratorija družbe KOVA d.o.o. (LP-034), ki je akreditirano za izvedbo meritev kemijskih škodljivosti na delovnem mestu že od leta 2015, tako, da bo na delavnicah predstavila nov pristop na področju spremljanja obremenjenosti delavcev na delovnih mestih, pri načrtovanju in sami izvedbi meritev kemičnih snovi na delovnih mestih v skladu z novostmi. Vidik zdravja pri delu predavateljica nadgrajuje s področjem poznavanja problematike zdravstvenih okvar delavcev, ki so izpostavljeni kemičnim snovem tudi z vidika bioloških učinkov na telo kot tudi potencialnega nastanka poklicnih bolezni. Opravljene ima številne strokovne izpite na področju varnosti in zdravja pri delu - na področju  kemične snovi npr. svetovalec za kemikalije, strokovni izpit za varnost in zdravje pri delu, strokovni izpit za varstvo pred požarom (tudi IZS izpit za projektiranje požarne varnosti), varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga (ADR/RID), izpit za sodnega izvedenca za področje varstva pri delu in požarne varnosti (vključno s podpodročjem nevarne snovi in eksplozivi), andragoško pedagoški izpit itd.. Vrsto let je izdelovala strokovne ocene za pripravo regresnih zahtevkov ZZZS v primeru nezgod pri delu. V okviru delavnic bodo predstavljeni in obravnavani praktični primeri, ki jih bo pripravila predavateljica oz. lahko tudi primeri, izpostavljeni s strani udeležencev delavnice.