Okoljske presoje in načelo DNSH za okoljske projekte

Online seminar

Brezplačno

Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

 

Na online sebinarju pojasnimo, kako pri pripravi projektne vloge za pridobitev evropskih finančnih sredstev ustrezno upoštevati načelo DNSH (Do No Significant Harm – Ne naredi pomembne škode).

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


okoljske presojeNačelo DNSH (Do No Significant Harm – Ne naredi pomembne škode) je razmeroma novo načelo, ki ga države članice morajo upoštevati pri financiranju svojih javnih in zasebnih projektov. Pri pripravi vlog, s katerimi se prijavljajo na razpise za  sofinanciranje iz evropskih sredstev, je treba upoštevati Tehnične smernice za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/C 58/01) ter drugo relevantno okoljsko zakonodajo, programe in strategije. Skladno z navedenimi tehničnimi smernicami je treba pri načrtovanju upoštevati, da projekt:

 • ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov,
 • ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pričakovano stanje),
 • ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov,
 • bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva,
 • ne bo znatno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla in ne bo bistveno škodljiv za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Da je načelo DNSH upoštevano, mora biti že v vlogi naslovljenih vseh šest okoljskih ciljev; prijavitelj se mora do njih opredeliti v posebnih tabelah iz Tehnične smernice za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“, nemalokrat pa izdelati tudi dodatne študije, kot je npr. Elaborat analize vpliva podnebnih sprememb.Vsebina

 • Predstavitev načela DNSH (Do No Significant Harm – Ne naredi pomembne škode)
 • Pregled postopkov presoje vplivov na okolje in pridobitve ustreznih odločb Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstva za naravne vire in prostor
 • Nasveti in primeri dobre prakse, vezani na izpolnjevanje načela DNSH
 • Odgovori na vprašanja

Vaše koristi

 • Vsi, ki pridobivate evropska sredstva za financiranje svojih okoljskih projektov, boste poučeni, kako v vlogo vključiti načelo DNSH (Do No Significant Harm – Ne naredi pomembne škode);
 • Znali boste dokazati, da boste z vašim okoljskim projektom izpolnjevali okoljske cilje in vedeli, v katerih primerih izdelati še morebitne dodatne študije;
 • Pridobite odgovore na vprašanja med seminarjem in po njem;
 • Kot udeleženec oz. udeleženka seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Komu je seminar namenjen?

Skrbnikom varstva okolja, direktorjem za kakovost, projektnim vodjem in vsem, ki tudi sodelujete pri pripravi in izvajanju okoljskih projektov za pridobitev nepovratnih in povratnih finančnih sredstev, ter vsem zainteresiranim.

⭐Za naročnike paketa OPTIMUM na portalu e-Okolje je udeležba brezplačna.⭐


Potek seminarja

Predavanje poslušate od 10.00 do 10.45, 15 minut je namenjenih odgovorom na vaša vprašanja.

Predavanje bo posneto in si boste lahko posnetek naknadno ogledali.


O predavateljici

Margita ŽaberlMargita Žaberl

MARGITA ŽABERL, direktorica podjetja GIGA-R d.o.o., se že 23 let ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljskih presoj. Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin.

Je soavtorica več priročnikov s področja okoljske in gradbene zakonodaje, avtorica strokovnih člankov s področja varstva okolja in gradbenih dovoljenj ter predavateljica na konferencah in izobraževalnih dogodkih z okoljsko tematiko.


  Preverite še ostala izobraževanja s področja Okolje in odpadki. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

  IN-HOUSE izobraževanje

  Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
  >> Pošljite povpraševanje

  Avtorji

  Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

  Margita ŽaberlMargita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja in prostorskega načrtovanja. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse. Trenutno je direktorica podjetja GIGA-R, okoljske rešitve.

  Splošni pogoji

  Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.