Tehnična dokumentacija strojev priročnik
Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe

Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe

Priročnik

Priročnik s praktično razlago z napotki in primeri za zagotovitev skladnosti in varnosti strojev. Izpolnite svoje obveznosti pravilno in pravočasno.

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Proizvajalci in tudi uporabniki strojev se vedno bolj zavedate, da je nujno potrebno vložiti denar in energijo v to, da zadostite tehnični zakonodaji in da imate tehnično dokumentacijo vaših strojev pravilno urejeno. Sodna praksa namreč kaže, da mora v najslabšem primeru podjetje, v katerem delavec doživi nezgodo pri delu s strojem in delodajalčevo poslovanje ni skladno s tehnično zakonodajo (in morebiti še celo ne z zahtevami zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu), s poslovanjem prekiniti!


Zato vsem, ki stroje proizvajate, uvažate ali uporabljate, nudimo s stalnim dostopom do e-priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe celovito podporo:

 • Praktično razlago z napotki in primeri za zagotovitev skladnosti in varnosti vaših strojev, naprav in opreme
 • Praktična navodila za izdelavo ocene tveganja
 • Podporo pri vzpostavitvi varnega dela s stroji in napravami ter njihovo varno vzdrževanje
 • Pri načrtovanju, izboljšavi ali vgradnji stroja vam svetujemo, kako in kje upoštevati posamezne direktive, pravilnike in standarde
 • Stalno strokovno podporo, kjer kot naš naročnik koristite brezplačno svetovanje! Prejmete lahko tudi odgovor strokovnjaka po telefonu. Pošljite vprašanje in svojo telefonsko št. na [email protected]. Odgovor na vaša vprašanja boste prejeli v roku treh dni.

Zagotavljamo:

 • kot proizvajalec stroja boste izbrali zase najprimernejšo metodo za izdelavo ocene tveganja, oceno tveganja samostojno in pravilno pripravili, kot uporabnik stroja pa boste oceno tveganja v svojem delovnem okolju ustrezno upoštevali;
 • razumeli posamezne člene direktive in izraze, kot so oviralna naprava, nevarna odpoved, izpostavljena oseba, predvidljiva napačna uporaba itd. Člene in posamezne izraze, ki so sicer v praksi napačno razumljeni, razlagamo na primerih;
 • varnost dela s stroji in opremo, saj boste načrtovali in sprejeli ukrepe, s katerimi boste zadostili zdravstvenim in varnostnim zahtevam vašega stroja;
 • svoje obveznosti z vnaprej pripravljenimi kontrolnimi seznami in vzorci dokumentacije hitreje izpolnili.

Koristi:

S priročnikom, kontrolniki in vzorci v tiskani in online obliki boste:

 • kot proizvajalec stroja izbrali zase najprimernejšo metodo za izdelavo ocene tveganja, oceno tveganja samostojno in pravilno pripravili, kot uporabnik stroja pa boste oceno tveganja v svojem delovnem okolju ustrezno upoštevali;
 • razumeli posamezne člene direktive in izraze, kot so oviralna naprava, nevarna odpoved, izpostavljena oseba, predvidljiva napačna uporaba itd. Èlene in posamezne izraze, ki so sicer v praksi napačno razumljeni, razlagamo na primerih;
 • prejeli navodila za pravilen postopek pridobitve oznake CE;
 • poskrbeli za varnost dela s stroji in opremo, saj boste načrtovali in sprejeli ukrepe, s katerimi boste zadostili zdravstvenim in varnostnim zahtevam vašega stroja;
 • tudi kot zastopnik stroja kupcu dodelili ustrezno dokumentacije ter mu predali varen stroj;
 • svoje obveznosti z vnaprej pripravljenimi kontrolnimi seznami in vzorci dokumentacije hitreje izpolnili.

Razen poglobljenih praktičnih razlag in posebnih praktičnih navodil za izdelavo ocene tveganja v tiskani in e-obliki boste svoje znanje pomembno nadgradili tudi s pregledom odgovorov na pogosta vprašanja, ki jih prejemamo v našo redakcijo – več kot 80 le-teh objavljamo za vas. Nekaj primerov:

 • Kako v skladu s standardi zagotoviti osnovno elektromagnetno varnost na strojih?
 • Dodatek k standardu za jeklene konstrukcije.
 • Zahteve za superabrazive brusnih in rezalnih plošč.
 • Novi standard za dvoročne krmilne naprave.

Avtorja:

Darko DajčmanDarko Dajčman, inž. stroj. 

Inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov.

Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi.

Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

 

mag. Milan Srna

Po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Zdaj pa je predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu.

Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu v sestavi MDDSZ je organiziral, usklajeval in usmerjal spremljanje in ocenjevanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravljal rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Pripravljal je strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu za zakone in druge predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. V času vstopanja v EU je aktivno sodeloval v projektu »Acquis communataire« (program implementacije in uskladitve slovenske zakonodaje z direktivami EU). V tem času je bilo v našo zakonodajo implementirano več kot 30 direktiv EU in njihovih dopolnil. Vodil je delovne skupine, ki so pripravljale predpise o varnosti in zdravju pri delu, izhajajoč iz okvirne direktive EU št. 89/391 in njenih posameznih direktiv. Med temi je pomemben normativen in metodološki pristop k ocenjevanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po sprejetju Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l., št. 30/00) je izdal veliko različnih priporočil, navodil in drugih pripomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so še vedno dostopni na spletnih straneh, in sicer: Vsebina izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja.

Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, zdaj pa je član oz. izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot 100 kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit). Je dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v varnosti in zdravju pri delu za leto 2008.

Avtorji

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Zdaj pa je predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu. Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu v sestavi MDDSZ je organiziral, usklajeval in usmerjal spremljanje in ocenjevanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravljal rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Pripravljal je strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu za zakone in druge predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. V času vstopanja v EU je aktivno sodeloval v projektu »Acquis communataire« (program implementacije in uskladitve slovenske zakonodaje z direktivami EU). V tem času je bilo v našo zakonodajo implementirano več kot 30 direktiv EU in njihovih dopolnil. Vodil je delovne skupine, ki so pripravljale predpise o varnosti in zdravju pri delu, izhajajoč iz okvirne direktive EU št. 89/391 in njenih posameznih direktiv. Med temi je pomemben normativen in metodološki pristop k ocenjevanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po sprejetju Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l., št. 30/00) je izdal veliko različnih priporočil, navodil in drugih pripomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so še vedno dostopni na spletnih strane. Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, zdaj pa je član oz. izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot 100 kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit). Je dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v varnosti in zdravju pri delu za leto 2008.

Vsebina

Tehnična zakonodaja za proizvode

 • Uvod
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
 • Direktiva o varnosti strojev 2006/42/ES
 • Povzetki zakonodaje enotnega trga EU
 • Povezava med Strojno direktivo in Direktivo o uporabi delovne opreme
 • Izvajanje predpisov EU o proizvodih

Členi direktive o strojih

 • Proizvodi, ki jih zajema direktiva o strojih
 • Izraz “stroj” v širšem pomenu
 • Izraz “stroj” v ožjem pomenu
 • Direktiva o strojih in druge direktive
 • Tržni nadzor
 • Obveznosti proizvajalcev
 • Sredstva za zagotavljanje skladnosti
 • Oznaka CE v skladu z drugimi direktivami
 • Sejmi in razstave
 • Domneva o skladnosti in harmonizirani standardi
 • Ukrepi proti osebi, ki je pritrdila oznako CE
 • Ugotavljanje skladnosti strojev
 • Nacionalni predpisi o namestitvi in uporabi strojev
 • Oznaka CE
 • Institucije, ki se ukvarjajo z direktivo o strojih
 • Kazni in kršitev določb Direktive
 • Razmejitev med direktivo o strojih in direktivo o dvigalih
 • Trgovanje s stroji
 • Proizvodnja za lastno uporabo

Priloga I Direktive o strojih

 • Splošna načela
 • Ocena tveganja
 • Uporaba bistvenih varnostnih in zdravstvenih zahtev
 • Stanje tehnike
 • Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev
 • Varovanje pred mehanskimi nevarnostmi
 • Zahtevane značilnosti varoval in varovalnih naprav
 • Tveganja zaradi drugih nevarnosti
 • Vzdrževanje
 • Informacije
 • Navodila

Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev

 • Higienske zahteve za stroje, namenjene uporabi z živili ali kozmetičnimi ali farmacevtskimi proizvodi
 • Prenosni ročni in/ali ročno vodeni stroji
 • Stroji za predelavo lesa in materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi

Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev

 • Delovna mesta
 • Krmilni sistemi
 • Zagon in premikanje
 • Funkcija vožnje
 • Ustavitev in nadzorovanje
 • Premikanje strojev, ki jih upravlja pešec
 • Odpoved krmilnega tokokroga
 • Varovanje pred mehanskimi nevarnostmi
 • Varovanje pred drugimi nevarnostmi
 • Informacije in označevanje

Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja

 • Področje uporabe
 • Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi
 • Zahteve za stroje, pri katerih vir energije ni ročna sila
 • Informacije in oznake
 • Navodila

Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo

 • Stropne podpore s pogonom
 • Krmilne naprave
 • Ustavitev
 • Požar
 • Izpušne emisije

Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb

 • Področje uporabe
 • Mehanska trdnost
 • Nadzor obremenitve
 • Krmilne naprave
 • Tveganje za osebe v ali na nosilcu
 • Stroji, ki delujejo med stalnimi etažami
 • Označevanje

Priloga II direktive o strojih – Izjave

 • ES-izjava o skladnosti
 • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev
 • Hramba ES-izjave o skladnosti in izjave o vgradnji

Priloga III, priloga IV, priloga V, priloga VI direktive o strojih

 • Priloga III direktive o strojih – Oznaka CE
 • Priloga IV Kategorije strojev, za katere se lahko uporabi eden od postopkov ugotavljanja skladnosti, pri katerih
 • sodeluje priglašeni organ
 • Priloga V Okvirni seznam varnostnih komponent
 • Priloga VI Navodila za sestavljanje delno dokončanih strojev

Priloga VII, priloga VIII, priloga IX, priloga X direktive o strojih

 • Priloga VII Tehnična dokumentacija za stroje
 • Priloga VIII Ugotavljanje skladnosti z notranjim preverjanjem izdelave strojev
 • Priloga IX ES-pregled tipa
 • Priloga X Popolno zagotavljanje kakovosti

Direktivi o protieksplozijski zaščiti ATEX 95 in ATEX 137

 • Direktiva 2014/34/EU Evropskega parkamenta in sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v
 • zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
 • Direktiva 1999/92/ES (ATEX 137) Evropskega parlamenta in sveta
 • Protieksplozijska zaščita v prašnem okolju
 • Vzdrževanje ex-opreme in zaščitnih sistemov

Električna oprema načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih meh

 • Uvod in splošne določbe
 • Obveznosti gospodarskih subjektov
 • Skladnost električne opreme
 • Proizvodi, ki spadajo v Direktivo o nizki napetosti
 • Standard EN 60204-1
 • IP-stopnja zaščite

Ocena tveganja in zmanjševanje tveganja

 • Področje uporabe
 • Izrazi in definicije v standardu ISO 12100:2010
 • Postopki ocenjevanja in zmanjševanja tveganja
 • Ocena tveganja
 • Zmanjševanje tveganja
 • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
 • Varnostni znaki (piktogrami)
 • Načrtovanje varnih strojev skladu s harmoniziranim standardom EN 13849-1

Posebne direktive

 • Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. februarja
 • Navodila za uporabo direktive o dvigalih (liftih)
 • Navodila za uporabo direktive o osebni zaščitni opremi
 • Navodila za uporabo Direktive 2001/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih varnostnih in zdravstvenih
 • zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (opravljanje začasnega dela na višini)
 • Direktive energetske učinkovitosti
 • Direktiva 2000/9/ES o žičniških napravah za prevoz oseb
 • Splošna varnost proizvodov (ukrepi vključno z odpoklicem)
 • Zahteve za gradbene proizvode (Uredba CPR 305/2011)
 • Zahteve za tlačno opremo
 • Direktiva 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v
 • zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme s poudarkom na strojih
 • Smernice za izdelavo načrta dviganja za dvižne operacije na delovnem mestu

UPORABNI DOKUMENTI

Kontrolni seznami

 • Kontrolni seznam: načrtovanje in konstruiranje strojev – Splošno
 • Kontrolni seznam: načrtovanje in konstruiranje strojev – Krmilni sistemi
 • Kontrolni seznam: načrtovanje in konstruiranje strojev – Varovanje pred mehanskimi nevarnostmi
 • Kontrolni seznam: načrtovanje in konstruiranje strojev – Zahtevane značilnosti varoval in varovalnih naprav
 • Kontrolni seznam: načrtovanje in konstruiranje strojev – Tveganje zaradi drugih nevarnosti
 • Kontrolni seznam: načrtovanje in konstruiranje strojev – Vzdrževanje
 • Kontrolni seznam: načrtovanje in konstruiranje strojev – Informacije
 • Kontrolni seznam: dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev
 • Kontrolni seznam: dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev
 • Kontrolni seznam: dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja
 • Kontrolni seznam: dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo
 • Kontrolni seznam: dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb
 • Kontrolni seznam: ES – izjava o skladnosti
 • Kontrolni seznam: ES – izjava o vgradnji delno dokončanih strojev
 • Kontrolni seznam: tehnična dokumentacija za stroje
 • Kontrolni seznam za pripravo na dviganje

Vzorci izjav

 • ES – izjava o skladnosti
 • Izjava o vgradnji delno dokončanega stroja
 • Primer izjave za verige, ki se bodo vgradile v dvižni stroj POPRAVI IMENOVANJE!!
 • Izjava o skladnosti po EMC direktivi o elektromagnetni združljivosti
 • Certifikat o skladnosti po Pravilniku o emisiji hrupa
 • Izjava o skladnosti po Pravilniku o osebni varovalni opremi
 • Izjava o lastnostih za gradbene proizvode
 • Izjava o zanesljivosti objekta
 • Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Izjava odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika
 • Navodila za pripravo izjave o lastnostih za gradbene proizvode

Ugotavljanje skladnosti

 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Primer zagotavljanja skladnosti

Ocena tveganja

 • Ocenitev tveganja za stroj
 • Ocenitev tveganja v različnih fazah življenjskega cikla stroja
 • Postopek in primer izračuna ocene tveganja za mostno dvigalo
 • Ocena tveganja (preglednice B.1 do B.4)
 • Ocenjevanje tveganja za stroj – strnjen pregled s primeri
 • Primer vrednotenja tveganja za brusilni stroj
 • Vzorec ocene tveganja pri dvižnih operacijah

Organizacijski predpisi o vzdrževanju

 • Postopki za preglede ex-instalacij
 • Časovno načrtovanje periodičnih pregledov ex-naprav in ex-instalacij
 • Dovoljenje za delo
 • Navodila za izvajanje del na protieksplozijsko zaščitenih napravah
 • Navodila za varno delo v eksplozijsko ogroženih objektih
 • Organizacija in odgovornosti v podjetju
 • Navodila za varno delo

Standard SIST EN ISO 12100:2011 : Varnost strojev – Splošna načela načrtovanja – Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010)

Vprašanja in odgovori

 • področje: Tehnični predpisi
 • pogosta vprašanja uporabnikov priročnika

Varnost obstoječih dvigal

 • Tabela: Možna preostala tveganja na obstoječih dvigalih z oceno tveganja
 • Diagram postopka ugotavljanja skladnosti po Direktivi 59/16/ES (dvigala) za dvigala
 • Diagram postopka ugotavljanja skladnosti po Direktivi 59/16/ES (dvigala) za varnostne sestavne dele

Osebna zaščitna oprema

 • Razpredelnica: vrste osebne varovalne opreme
 • Vzorec ES-izjave o skladnosti
 • Diagram: postopki ugotavljanja skladnosti

Električna oprema

 • Ponazoritev tipkal, signalnih svetilk in stikalnih blokov
 • IP-stopnja zaščite

Energetska učinkovitost

 • Primeri energetskih nalepk
 • Splošna varnost proizvodov (ukrepi vključno z odpoklicem)
 • Diagram poteka korektivnih ukrepov
 • Primer učinkovitega obvestila o korektivnih ukrepih
 • Ocena tveganja kot podlaga za presojo, ali so korektivni ukrepi potrebni
 • Tabele varnostnih znakov

Tlačna oprema

 • Izjava EU o skladnosti za tlačno opremo
 • Tabele za ugotavljanje skladosti za tlačno opremo
 • Primer vsebine tehnične mape
 • Vodnik za varne stroje, v 4-ih delih

Zakonodaja

 • Direktiva o strojih
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) z dne 9.3.2011
 • Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) z dne 10.10.2003
 • Zakon o meroslovju (ZMer-1-UPB1) z dne 26.1.2005
 • Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Uredba CPR 305/2011

 • Pravilnik o osebni varovalni opremi z dne 4.3.2005
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi z dne 15.2.2006
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, z dne 8.10.1999
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih z dne 8.10.1999
 • Pravilnik o varnostnih znakih z dne 8.10.1999
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih z dne 21.3.2005
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih z dne 22.4.2010
 • Pravilnik o varnosti strojev z dne 24.6.2008
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti strojev z dne 26.7.2010
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme z dne 3.8.2004
 • Odredba o protieksplozijski zaščiti z dne 26.10.2000
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi odredbe o protieksplozijski zaščiti z dne 16.9.2002
 • Pravilnik o premični tlačni opremi z dne 27.1.2004
 • Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom z dne 29.7.2008
 • Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, z dne 25.11.2002
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem z dne 17.3.2006
 • Pravilnik o elektromagnetni združljivosti z dne 20.11.2006
 • Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetnostnih mej z dne 5.3.2004
 • Pravilnik o varnosti dvigal
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi
 • Pravilnik o varnostnih znakih
 • Odredba o enostavnih tlačnih posodah z dne 23.1.2002
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih z dne 1.9.2005
 • Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem z dne 29.4.2010
 • Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta
 • Sklep št. 768/2008/ES o skupnem okviru za trženje proizvodov
 • Oprema za začasno delo na višini – zakonodaja in standardi
 • Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da so proizvodi, na katere se nanašajo, varni v skladu z zakonom;
 • Seznam harmoniziranih standardov za stroje
 • Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Pravilnik o elektromagnetni združljivosti
 • Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah
 • Pravilnik o protieksplozijski zaščiti

E-knjižica: Preprečevanje trgovinskih ovir na notranjem trgu, Direktiva 98/34/ES

E-knjižica: Z oznako CE bo evropski trg vaš

Z internetom do informacij

Tabela: ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov

Seznam sklepov Evropske komisije o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov

Splošni pogoji

ONLINE IZDAJA PRIROČNIKA

Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do online vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje.

POSLOVNA IZDAJA PRIROČNIKA

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do online vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje.