fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Odgovorna oseba za kakovost pitne vode

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Na lokaciji (Ljubljana) in online
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat Forum Akademije – Usposobljena odgovorna oseba za notranji nadzor pitne vode- kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.
 

Prilagojeno vam – Uredba o pitni vodi skozi celotno usposabljanje! 

1.090,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Pravilnik o pitni vodi

Varnost in kakovost pitne vode mora biti zagotovljena v celotni verigi – od izvira in preko sistema javnega vodnega omrežja do končnega uporabnika.

Še večja odgovornost je pri nosilcih živilske dejavnosti, kjer morate posebno pozornost nameniti spremljanju in zagotavljanju zdravstveno ustrezne pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Posebna odgovornost je tudi na upravljalcih javnih in zasebnih stavb, kjer kot vodja vzdrževanja in upravnik morate poskrbeti, da bo hišni vodovodni sistem ustrezno vzdrževan, voda pa primerna pa uporabo. Nadzor na obravnavanem področju namreč izvajajo različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost in varnost pitne vode po sistemu HACCP.

Številne odgovornosti in naloge opredeljujejo slovenski in evropski predpisi, med njimi kot najpomembnejša nova Uredba o pitni vodi, ki nadomešča prejšnji Pravilnik o pitni vodi. Na vaše delo pa vplivajo tudi znanstvena in strokovna dognanja in razvoj prakse.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor pitne vode morate upoštevati področno zakonodajo, ravnati v skladu z dobrimi praksami ter biti seznanjeni z novostmi. Tako veljavna Uredba o pitni vodi drastično spreminja vaše delovne procese, vpliva na pripravo in vodenje obvezne dokumentacije in opredeljuje odgovornosti, še posebej v primeru neskladja ali nepravilnosti.


Pridobili boste:

  • podrobno poznavanje nove Uredbe o pitni vodi, ki jo morate kot odgovorna oseba pri distributerju pitne vode ali nosilcu živilske dejavnosti ali kot vodja vzdrževanja stavbe izvajati ob upoštevanju obveznosti, ki po Pravilniku o pitni vodi še vedno veljajo;
  • poznavanje in razumevanje vseh vaših obveznosti, kot jih določa evropska in slovenska zakonodaja na področju varnosti živil – s poudarkom na pitni vodi, če delate kot odgovorna oseba pri distributerju pitne vode ali nosilcu živilske dejavnosti ali kot vodja vzdrževanja stavbe;
  • dobre prakse sprejema, spremljanja in verifikacije sistema HACCP za pitno vodo, smernic za varno delo z živili ter temeljev dobre higienske prakse v vseh fazah zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode – s preventivnimi ukrepi in pravilnim ukrepanjem v primeru neskladnosti;
  • praktično znanje s stroko usklajenih postopkov vzorčenja in testiranja kakovosti in ustreznosti pitne vode – skozi praktično delavnico.

    Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Usposobljena odgovorna oseba za notranji nadzor pitne vode v slovenščini in angleščini.


   Predavateljici:

   Mojca Jevšnik

   dr. Mojca Jevšnik

   Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

   .

   .

   .

   Irena Sušelj Šajn

   Irena Sušelj Šajn je diplomirala leta 2004 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je uspešno zaključila pedagoško andragoški izpit na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in tudi strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce na Ministrstvu za zdravje. V letih 2005 in 2006 je opravljala delo tehnologa v podjetju Postojnske mesnine d.o.o. Do leta 2008 je nato sledilo delo v podjetju SVD varnost pri delu, požarno varstvo d.o.o. V letu 2010 je nadaljevala kot učiteljica predmetnega pouka na področju naravoslovja na osnovi šoli Košana. V letih 2011 do 2012 je bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica (danes NLZOH). Od leta 2012 naprej pa svojo poklicno pot uspešno nadaljuje v podjetju Kovod Postojna d.o.o.


   Komu priporočamo udeležbo?

   Izobraževanje je namenjeno odgovornim osebam za notranji nadzor pitne vode v komunalnem podjetju, pri distributerju pitne vode ali nosilcu živilske dejavnosti ali kot vodja vzdrževanja stavbe. Vabljeni tudi organizatorji prehrane in/ali zdravstveno-higienskega režima v javnih zavodih (vzgoja in izobraževanje, sociala, zdravstvo …) in vodje vzdrževanja ali gostinstva v gostinsko-turističnem sektorju.


   Kaj menijo o programu udeleženci?

   ”Program je bil zelo lepo pripravljen, predavateljici sta zelo nazorno in razumljivo predavali.”
   Nadja Belaj, Vodokomunalni sistemi d.o.o.

   ”Program je bil super, kljub temu, da je bolj namenjen »vodovodarjem«, sama sem iz živilske industrije – sem se veliko naučila in dobila vpogled v pripravo pitne vode. Predavateljici sta bili odlični, dostopni in pripravljeni odgovoriti na vprašanja. Organizacija pa je na nivoju.”
   Minka Vukovac, Delamaris


   Vsebina izobraževanja

   Ura: 9.00 do 13.15

   Predavateljica: dr. Mojca Jevšnik in Irena Sušelj Šajn

   Online delavnica v živo (ZOOM)


   1. Pravna ureditev zagotavljanja varnosti in kakovosti pitne vode v Sloveniji in EU
   • Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)
   • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
   • Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
   • Zakon o vodah (ZV-1)
   • Direktiva EU 2020/2184 EU in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi
   • Uredba o oskrbi s pitno vodo
   • Pravilnik o pitni vodi in katere določbe se še vedno izvajajo?
   • Nova Uredba o pitni vodi – katere spremembe in novosti prinaša?
   1. Sistem HACCP kot interni akt za urejeno področje varnosti pitne vode
   • Odgovornost ponudnika pitne vode
   • Dejavniki varnosti procesa oskrbe
   • Notranji nadzor za zagotavljanje varnosti pitne vode po sistemu HACCP
   • Odgovornost upravljalca javnega vodovodnega sistema
   • Odgovornost živilsko-prehranskega podjetja in obrata javne prehrane
   • Notranji nadzor po sistemu HACCP
   • Biološka, kemična, fizična/fizikalna, senzorna tveganja in (kritične) kontrolne točke
   • Fosfati v pitni vodi in vpliv na mikroorganizme
   • Preventivni ukrepi in vzorčenje
   • Preventivni ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju in pomoč uporabnikom (odjemalcem)
   • Ugotovitev neskladnosti in pravilno ukrepanje
   • Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

   Ura: 9.00 do 13.15

   Predavateljica: dr. Mojca Jevšnik in Irena Sušelj Šajn

   Online delavnica v živo (ZOOM)


   • Uredba Komisije (EU) 2021/382 z dne 3. marca 2021 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane
   • Kaj novega prinaša zavezancem?
   • Kaj pomeni ustrezna kultura varnosti hrane po tej Uredbi?
   • Kakšne obveznosti vzpostavitev in vzdrževanje ustrezne kulture varnosti hrane prinaša nosilcem živilske dejavnosti, upravljalcem javnega vodovodnega sistema in kakšne zahteve morajo izpolnjevati?
   • Kako »ustrezno kulturo varnosti hrane« vkomponirati v obstoječi sistem HACCP in dobre higienske prakse komunalnega podjetja, prehranskega obrata ali stavbe?

   Ura: 9.00 do 13.15

   Predavateljica: dr. Mojca Jevšnik in Irena Sušelj Šajn

   Delavnica na lokaciji: OOPZ Domžale


   • Varovanje vodovarstvenega območja in objektov
   • Načrt oskrbe s pitno vodo v izrednih razmerah po Direktivi (EU) 2020/2184 evropskega parlamenta in sveta z dne 16.12.2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi
   • Dejavniki varnosti procesa oskrbe s pitno vodo za upravljalca javnega vodovodnega sistema, živilsko-prehranskega podjetja in obrata javne prehrane (Pravilnik o pitni vodi in nova Uredba o pitni vodi)
   • Monitoring pitne vode, načrt monitoringa in vzorčenje – praktična delavnica


   Kaj izobraževanje vključuje?

   • Online delavnica v živo: Pravne podlage ureditve področja varnosti in kakovosti pitne vode ter sistem HACCP
   • Online delavnica v živo: Kultura varnosti živil – zakaj je njena vzpostavitev izjemnega pomena za varnost pitne vode
   • Delavnica v živo na lokaciji: Praktično skozi zahteve sistema HACCP ter (kritične) kontrolne točke + delavnica vzorčenja in testiranja
   • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva, napotki in posnetki online delavnice

   Kaj vam zagotovimo še dodatno?

   Interaktivnost in komunikacija

   Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

   Odgovori na vprašanja

   Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

   Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja

   Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. V spletni učilnici so na voljo vsa gradiva ter posnetki delavnic, ki potekajo v online obliki. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.


   Pridobite certifikat

   Certifikat Forum Akademija
   Po opravljenem izobraževanju udeleženci pridobijo certifikat Forum Akademije – Usposobljena odgovorna oseba za notranji nadzor pitne vode- kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki udeležencem služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju.

   Potek izobraževanja in spletna učilnica

   Potek izobraževanja
   • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
   • Delavnice trajajo do 4 ali 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
   • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa ter posnetki online delavnic. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 6 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
   • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

   Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

   • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
   • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
   • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
   • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
   • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

   Preverite še ostala izobraževanja iz – Okolje in odpadki. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

   IN-HOUSE izobraževanje

   Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
   >> Pošljite povpraševanje

   Avtorji

   dr. Mojca Jevšnik

   Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

   Irena Sušelj Šajn, mag. san. inž.

   Irena Sušelj Šajn je diplomirala leta 2004 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je uspešno zaključila pedagoško andragoški izpit na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in tudi strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce na Ministrstvu za zdravje. V letih 2005 in 2006 je opravljala delo tehnologa v podjetju Postojnske mesnine d.o.o. Do leta 2008 je nato sledilo delo v podjetju SVD varnost pri delu, požarno varstvo d.o.o. V letu 2010 je nadaljevala kot učiteljica predmetnega pouka na področju naravoslovja na osnovi šoli Košana. V letih 2011 do 2012 je bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica (danes NLZOH). Od leta 2012 naprej pa svojo poklicno pot uspešno nadaljuje v podjetju Kovod Postojna d.o.o.

   Splošni pogoji

   Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

   Posebne ugodnosti

   Posebne ugodnosti

   • drugi udeleženec 10 % popusta,
   • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
   • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

    

   NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

   Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.