Obvezna priprava izhodiščnega poročila po novem ZVO-2

Online seminar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom

 

do 28.11.2022 morate predložiti oceno možnosti onesnaženja ali izhodiščno poročilo.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Za vse, ki opravljate dejavnosti, ki povzročajo onesnaženje okolja, ter vse, ki nameravate kdaj v prihodnje sodelovati pri teh dejavnostih (kot investitorji, izvajalci ali projektanti), priporočamo udeležbo na online seminarju v živo:

Obvezna priprava izhodiščnega poročila po novem ZVO-2


 

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uredba IED; Uradni list RS, št. 68/22) v 21. členu določa, da morajo upravljavci naprav, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, skupaj z vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oziroma z vlogo za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja predložiti  tudi :

 • oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščno poročilo,
 • programa obratovalnega monitoringa stanja tal in podzemne vode.

Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2; Uradni list RS, št. 44/22) je na tem področju:

 • ukinil podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja,
 • poenostavil postopek pridobivanja pooblastil za izvajanje obratovalnih monitoringov tal in podzemne vode,
 • določil, da morajo obstoječi upravljavci naprav z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem do 28.11.2022 predložiti oceno možnosti onesnaženja ali izhodiščno poročilo.

Program- Izhodiščno poročilo po novem ZVO-2:

 • Zakonodajni okvir
 • 28.11.2022 rok za oddajo izhodiščnega poročila
 • Zahteve za opustitev obveznosti priprave izhodiščnega poročila
 • Delno izhodiščno poročilo in izhodiščno poročilo
 • Koraki priprave izhodiščnega poročila
 • Kaj lahko zavezanci pri pripravi izhodiščnega poročila izvedejo sami
 • Obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

izhodiscno-porocilo-po-novem-zvo-2Koristi:

 • Ali ste kot onesnaževalci okolja zavezanci za izdelavo izhodiščnega poročila;
 • Kaj lahko kot zavezanci pri pripravi izhodiščnega poročila izvedete sami in kako;

Dodatno:

 • pridobite odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem;
 • pridobite POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Preverite še ostala izobraževanja iz – Okolje in odpadki. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

Avtorji

dr. Mojca Durjava

Dr. Mojca Durjava je doktorica okoljske kemije in ekotoksikologinja, ki se ukvarja z oceno tveganja za kemikalije. Ima 25 let delovnih izkušenj v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer vodi projekte in raziskave na področju varovanja okolja. Je strokovnjakinja za IED direktivo, zakonodajo za kemikalije REACH ter Vodno direktivo in uspešno vodi nacionalne in mednarodne projekte iz omenjenega področja, aktivno pa sodeluje tudi pri številnih objavah znanstvenih člankov. Od leta 2018 je izbrana strokovnjakinja za okoljsko oceno tveganja v enem izmed znanstvenih odborov na Evropski agenciji za varno hrano (EFSA). Predavala je na številnih seminarjih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.