Trening vodenja za srednji menedžment (Middle management leadership training)

Izobraževalni program

890,00  DDV ni vštet v ceno

Izobraževalni program, s katerim boste podkrepili nova znanja in veščine. Delo v skupini, preplet dobrih praks, mreženje med udeleženci …

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Pomembnost vloge srednjega menedžmenta

Srednji menedžment deluje kot temeljna vez med zaposlenimi in višjim vodstvom oz. lastniki organizacije. Je ključen za uresničevanje strateških odločitev in razvoj prihodnje generacije vodstva v organizaciji, hkrati pa pogosto obremenjen s težkimi izzivi. Poskrbeti mora za:

 • sodelovanje vrha in dna hierarhije organizacije,
 • usklajevanje različnih oddelkov in
 • uravnoteženje pogostih pritiskov z vseh strani.

Funkcija predstavlja neprestano manevriranje med zahtevami in pričakovanji višjega menedžmenta in lastnikov na eni ter ustrezno komunikacijo z  zaposlenimi na drugi strani.

To lahko uspešno uresničuje le, če je kader ustrezno usposobljen. Žal pa pogosto prav srednjemu menedžmentu kronično primanjkuje nujno potrebnih usposabljanj, s katerimi bi utrjevali potrebne veščine.

Izzivi srednjega menedžmenta

Za vodje srednjega menedžmenta se pogosto imenuje strokovnjake  s posameznih področij – z močno razvitimi strokovnimi kompetencami, a brez večjih predhodnih vodstvenih izkušenj:

 • vodje splošnih služb,
 • vodje razvojnih oddelkov,
 • vodje proizvodnje,
 • vodja financ,
 • vodje računovodstva,
 • vodja marketinga,
 • vodje enote,
 • vodje kuhinje…

Top management določa strategijo. Srednji jo uresničuje. Kako, je odvisno od komunikacije. Za to je treba srednji menedžment ustrezno usposobiti. Zato je ključno, da se vodjem srednjega menedžmenta  omogoči usposabljanja za razvoj vodstvenih kompetenc, ki so nujno potrebne za obvladovanje kompleksnih izzivov njihove vloge.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje


Cilji izobraževanja

Program je usmerjen v razvoj vodstvenih kompetenc za srednji menedžment, da udeleženci celovito osvojijo metode, načine in tehnike za:

 • učinkovito vzpostavljanje jasne komunikacije v vse smeri,
 • utrjevanje vodstvene pozicije navzgor in navzdol,
 • vzpostavljanje avtoritete,
 • suveren in samozavesten nastop,
 • motiviranje zaposlenih,
 • obvladovanje konfliktov…

Vaše osebne koristi

 • Definirali boste svoje prednosti, svojo vlogo in okrepili svoj položaj navzgor in navzdol.
 • Osvojili boste metode uspešne vodstvene komunikacije, motivacije in samozavestnega delovanja v konfliktnih situacijah.
 • Naredili boste korak naprej v razvoju lastnih vodstvenih kompetenc za večjo učinkovitost dela in lažjo dosego osebnega uspeha.
 • CERTIFIKAT: kot dokazilo profesionalnega razvoja.

Koristi za podjetje

Srednji menedžment ima ključno izvedbeno vlogo in pomembno je, da jo dobro in uspešno uresničuje. Hkrati pa je navadno tudi med ogromno deležnikov razpeta in navadno tudi ena najbolj obremenjenih delovnih funkcij. Zato je ključno, da organizacija svoje vodje, ki so navadno strokovnjaki z določenih specifičnih področij, tudi ustrezno podpre in vodstveno izobrazi.


Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj. Delo poteka v skupinah, temelji na mreženju med udeleženci, prepletu dobrih praks, interaktivno in izkustveno z možnostjo takojšnje uporabe pridobljenih veščin v prakso.
 • Nova znanja in veščine boste podkrepili tudi s praktičnim delom in nalogami.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur.
 • Dostopne podatke do portala boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.

Vsebina izobraževanja

 • Trendi na področju organizacije razvoja izobraževanj v podjetjih
 • Razumevanje in delovanje organizacije
 • Sistemi vodenja
 • Veščine vodenja
 • Orodja vodenja
 • Osebni in profesionalni razvoj
 • Standardi

Predava: mag. Suzana Ester Car

Srednji menedžment je ves čas razpet med svoje podrejene sodelavce in vrhnji menedžment, ki imata pogosto nasprotujoče si interese. Od spretnosti in razumevanja vodje je odvisno, kako bo uspel uspešno voditi svoj tim med temi interesi. 

Na delavnici se bomo spoznali z razliko v “govorici” vrhnjega vodstva (vodenje navzgor) in tima sodelavcev (vodenje navzdol):

 • kako nagovoriti vodstvo in kako sodelavce, da bom kot vodja navdihnil sodelavce in zadovoljil svoje nadrejene,
 • kako prepoznati napetostno polje različnih hierarhičnih ravni: kaj so interesi vodstva in kaj sodelavcev ter kako “krmariti” med obema,
 • kaj morate narediti za utrjevanje svojega položaja vodje,
 • in kako nastopiti samozavestno proti šefu in napram zaposlenim:  NLP tehnike za samozavesten nastop in neverbalna govorica, ki je izjemno pomembna.

  Vodenje navzgor

  • Kaj morate storiti za pridobivanje podpore nadrejenih in
  • kako zastopati interese vodstva: kako sodelavcem predstaviti zahteve vodstva – tudi takrat, ko se z njimi morda ne strinjate.

  Vodenje navzdol

  • Motivacija vs nadzor: od kontrole k navdihovanju – kako ne samo motivirati, ampak navdihniti sodelavce in
  • kako obvladovati pritisk in visoke  zahteve.

  Predava: mag. Suzana Ester Car

  80 % vodenja predstavlja komuniciranje! A hkrati temu vidiku vodenja pogosto namenimo najmanj pozornosti… V sodobnem dinamičnem poslovnem okolju uspešno in učinkovito komunikacijo pogosto zanemarjamo, pa vendar se zavedamo, da je ključni element navdiha in motivacije tima, poslovne uspešnosti, pozitivne bilance in dobrih odnosov, kjer zaposleni napredujejo in ustvarjajo rezultate.

  • Tehnike in metode za pridobitev povratne informacije 
   • Povratna informacija kot ključ do rasti in napredka, kako jo sprejeti in kako podati – NLP tehnika 3 pozicij
  • Naučite se reči NE:
   • kdaj vodja mora reči ne in kako to narediti
  • Strategija argumentacije
  • Obvladovanje konfliktov:
   • vodja kot posrednik – kako zapeljati konflikt tako, da bo konflikt zlata priložnost za izboljšanje,
   • kako upravljati konflikte (navzgor ali navzdol)
  • Praktične študije primerov iz vsakdanjih vodstvenih situacij

  Kako se pripraviti na pogovor

   • Zakaj sploh izvajati letne pogovore
   • Določitev vsebin letnega pogovora
   • Usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca
   • Predpriprava: spremljanje kritičnih in izjemnih dogodkov
   • Pregled realizacije ciljev

  Izvedba pogovora in aktivnosti po pogovoru

   • Vzpostavitev dobrega vzdušja: kako začeti
   • Izvedbo pogovora prilagodite sodelavcu: tipi sogovornikov in način izvedbe pogovora glede na tip

  • Upravljajte čas – ne on vas
  • Doseganje ciljev – začnite takoj
  • Priprava prožnega urnika
  • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

  Predavatelji

  mag. Suzana Ester Car

  mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”

  Splošni pogoji

  IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

  Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.