fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vodja izobraževanj

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –

980,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vloga vodje izobraževanj nikakor ni enostavna. Nekateri zaposleni želijo veliko izobraževanj, medtem ko se drugi jezijo, ker “morajo že drugič v zadnjih 20 letih” na usposabljanje. Vodstvo po eni strani zahteva hiter prenos novosti v prakso, po drugi strani so sredstva za usposabljanja v zadnjem času čedalje bolj omejena. Je možno, da je volk sit in koza cela?

Dejstvo je, da je načrtovano, usmerjeno izobraževanje za podjetje izjemno učinkovito. Če pravilno identificirate potrebe, opredelite cilje in določite namene izobraževanj, boste lažje načrtovali njihovo izvedbo. In če ustrezno merite in vrednotite učinke izobraževanj, boste vodstvu natančno prikazali rezultate investicije v izobraževanje.

Pridružite se nam na intenzivnem usposabljanju za pridobitev certifikata Vodja izobraževanj.

 

Končna naloga vsakega udeleženca je izdelava celovitega pristopa upravljanja izobraževanj za vaše podjetje ali organizacijo.

Na intenzivnih delavnicah bomo delali individualno, v parih, manjših skupinah in frontalno. Uporabili bomo različne pristope in tehnike, ki jih boste preskusili na lastni koži in se tako lažje odločili, kateri je najustreznejši za vašo situacijo. V krogu kolegov iz prakse boste tako lažje razrešili še najtežje dileme v praksi.

Cilji  usposabljanja je udeležencem zagotoviti metode, tehnike, podlage, pristope in primere dobre prakse za celovito obvladanje upravljanja izobraževanj:

 • od ugotovitve izobraževalnih potreb in izdelave izobraževalnih načrtov do
 • opredelitve izobraževalnih ciljev,
 • učinkovitega oblikovanja in izvedbe izobraževanj ter
 • pravilne evalvacije in vrednotenja izobraževanj.
Potek in način izvedbe izobraževanja
 • Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le tri delovne dni, ki jih boste maksimalno izkoristili.
 • Intenzivne delavnice trajajo 5 do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dodatno boste prejeli še dve študijski e-gradivi z vzorci v Word obliki – vse to vam bo služilo kot učinkovit pripomoček pri vašem delu.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • V primeru uspešno opravljene naloge boste prejeli certifikat Strokovnjak za vodenje izobraževanj v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.
Program je namenjen

Vodjem izobraževanj in vsem, ki ste v podjetju ali organizaciji odgovorni za planiranje, organizacijo in/ali izvajanje izobraževanj.

Vsebina

 • Identifikacija izobraževalnih potreb (na ravni posameznika, na ravni delovne skupine, organizacije)
 • Izobraževalni načrt na ravni organizacije
 • Izobraževalni načrt na ravni organizacijske enote, projekta ali področja dela
 • Individualni izobraževalni načrt
 • Opredelitev izobraževalnih ciljev …

Delavnico vodi mag. Suzana Ester Car, strokovnjakinja za poslovno in kadrovsko svetovanje

 • Izobraževanje in usposabljanje: modna muha ali dejanska potreba?
 • Kako se najraje učimo in kaj to pomeni za organiziranje izobraževanj v vaši organizaciji
 • 5 korakov celovitega pristopa upravljanja izobraževanj v praksi

 • Izračun investicije in koristi izobraževanja
 • Pričakovane koristi izobraževalnih programov
 • Evalvacija izobraževanja

Delavnico vodi mag. Suzana Ester Car, strokovnjakinja za poslovno in kadrovsko svetovanje

 • Katere obilke in metode izobraževanj uporabiti
 • Zunanji ali notranji izvajalci?
 • Vloga modela kompetenc pri izvedbi izobraževanj in merjenju uspešnosti
 • Ravni merjenja učinkovitosti izobraževanj
 • Vrednotenje razvojne in izobraževalne funkcije
 • Ključni dejavniki uspešnosti, primerjalne analize in mere zmožnosti
 • Povrnitev investicije izobraževanja

Termin: oddaja projektne naloge

Avtorji

mag. Suzana Ester Car

suzana-ester-car mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij pri podjetju StepUP3. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”