fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pravilna in enostavna graditev od vaše gradbene ideje do uporabnega dovoljenja

Izobraževalni program
Ura: –
Online izobraževalni program

1.080,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu
Pravilna in enostavna graditev od vaše gradbene ideje do uporabnega dovoljenja

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Izobraževanje je vpisano med akreditirane programe ZAPS. Pooblaščeni arhitekti z udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke.


Gradbeništvo kot dejavnost ima med vsemi gospodarskimi dejavnostmi najvišji multiplikator in je tako eden najpomembnejših nosilcev BDP. Je tudi področje, ki se mu po mnenju marsikaterega strokovnjaka obetajo največje zakonodajne spremembe in se dotikajo prav vseh udeležencev v gradnji!

Zato je pomembno, da udeleženci že v fazi gradbene ideje veste, kako boste gradbeno idejo enostavno udejanili. Izkušeni strokovnjaki priporočajo, da usvojite temelje gradbene pogodbe po Obligacijskem zakoniku, FIDIC pravila in Posebne gradbene uzance ter da se dodobra seznanite s tem, katera so vaša zahtevana in dopustna ravnanja in katero dokumentacijo morate nujno priskrbeti.

Predvidite in pripravite potek projekta na način, da boste do uporabnega dovoljenja prišli hitro in enostavno.

Povezali smo se z najboljšimi strokovnjakinjami na področju tehnično-inženirskega in pravnega vidika gradnje ter pripravili edinstveno izobraževanje.


Predavateljice:

Mojca Furlan

MOJCA FURLAN, dipl. iur.,
pri svojem delu v gradbeništvu se je ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah

Petja Plauštajner

Petja PLAUŠTAJNER, univ. dipl. iur.,
avtorica različnih strokovnih člankov, predavateljica na različnih seminarjih s področja gradbeništva, FIDIC pogodb in arbitražnega reševanja sporov, zastopa stranke v mednarodnih sporih pred mednarodnimi arbitražami centri kot so VIAC, ICC Pariz, AAA in LAC

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.,
 je predavateljica s 25 letnimi izkušnjami, avtorica številnih prispevkov in so/avotrica več knjig in priročnikov s področja gradbenih procesov in gradbene zakonodaje


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Celovit program vam omogoča nadgradnjo kompetenc na področjih:

 • Pojasnila na sedanjo in predvideno gradbeno zakonodajo s poudarkom na:
  • novostih glede pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne tipe objektov;
  • pooblastilih in odgovornostih investitorja, izvajalca, nadzornika in projektanta;
  • pristojnostih vodij del, vodij gradnje in vodij gradbišč.
 • Pravočasna in pravilno izpolnjena vsa potrebna soglasja in dokazila s strani odgovornih oseb.
 • Ureditev pogodbenih razmerij in pravilno uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz posameznih pogodb.
 • Predlagane ukrepe za vašo konkretno situacijo upoštevajoč, da boste ob novogradnji ali rekonstrukciji imeli čim nižje stroške in izpolnili nujne zakonske obveznosti!
 • Urejeno dokumentacijo in urejeno gradbišče v primeru obiska gradbenega inšpektorja.
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Prijava in kotizacija

 

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Portal e-Gradbenik
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala e-Gradbenik še 6 mesecev po zaključku izobraževanja, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okviru. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • Izvedbo izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in tudi po njih.

Agenda

 • Online delavnica: Pogoji za udeležence gradnje, pogodba o projektiranju, gradbeno dovoljenje, gradbena pogodba.
 • Dostop do portala e-Gradbenik (www.e-gradbenik.si) in online priročnika »Gradbena zakonodaja in praksa« še 6 mesecev po zaključku izobraževanja.
 • Online delavnica: Fidic pogodbe, gradbena pogodba, nadzor, uporabno dovoljenje.

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

»Na Vašem seminarju sem pridobil vse tiste prave informacije, katere kot gradbinec potrebujem, kar običajno pogrešam.«

Marko Veršić, CGP, d.d.

»Zelo zanimivo in predvsem koristno predavanje, dobiš informacije iz prve roke.«

Stojan Matko, udeleženec

»Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju.«

Mihalič, Esol d.o.o.

»Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.«

Blaž, Schenker d.d.


Vse za pravilno gradnjo objekta – od ideje do uporabnega dovoljenja


Gre za naš edinstveni program, ki obravnava graditev od prve ideje do pridobitve uporabnega dovoljenja in pokriva tematiko iz UPRAVNEGA, pravnega IN tehničnega vidika. Predavajo strokovnjakinje s področja gradbenega prava (konkretno obravnava vseh pomembnih vidikov gradbene pogodbe po Obligacijskem zakoniku, FIDIC pravil in Posebnih gradbenih uzanc) ter s področja gradbene zakonodaje (konkretno dokumentacija, dovoljenja in dopustna oziroma zahtevana ravnanja izvajalcev, investitorjev, projektantov, nadzornikov). Predstavljene bodo tudi vsebine za porabnike javnih financ z vidika investicijske dokumentacije.
Program vam omogoča, da že v fazi vaše gradbene ideje predvidite in pripravite potek projekta na način, da boste do uporabnega dovoljenja prišli hitro in enostavno!
Zagotovljeni so odgovori na vaša vprašanja med izobraževanjem in po njem.


Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Potek izobraževanja

Izobraževalni program »Pravilna in enostavna graditev od vaše gradbene ideje do uporabnega dovoljenja« vključuje 4 izobraževalne module, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • dve praktični online delavnici, na katerih bodo ves čas prisotne strokovnjakinje, ki vam bodo dale rešitev na podlagi svojih tehničnih in pravnih izkušenj;
 • dostop do portala e-Gradbenik (www.e-gradbenik.si) za obdobje 6 mesecev;
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih online delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju. V kolikor izvedba izobraževanja na razpisani lokaciji ne bo možna v živo, jo bomo izvedli online.
 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli vsa želena pojasnila in odgovore na vprašanja. Na reševanju konkretnih primerov ter skozi diskusijo boste prišli do rešitev. Delavnici trajata po 6 pedagoških ur.
 • Prejmete dostop do portala e-Gradbenik (www.e-gradbenik.si), do katerega vedno in povsod dostopate še 6 mesecev po zaključku izobraževanja. Na njem boste našli rešite za marsikatero vaše vprašanje. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, gradiva izobraževalnega programa in dostop do portala.
 • Število udeležencev je omejeno, zato delavnici omogočata učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljicami in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.

    Vsebina modulov
Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Predstavitev – Mojca Furlan (9.00 – 9.05)
 • Pogoji za projektanta in nadzornika po GZ in ZAID, vrste projektne dokumentacije – Aleksandra Velkovrh (9.05 – 9.35)
 • Pogodba o projektiranju (narava pogodbe, oblika pogodbe po OZ, GZ, ZASP, avtorske pravice, skrbnost dobrega strokovnjaka,  odgovornost projektanta za pravilno izpolnitev, projektantska pogodba v ožjem in v širšem smislu) – Petja Plauštajner (9.35 – 10.20)
 • Odmor 10.20 – 10.40
 • Pridobitev gradbenega dovoljenja, pogoji za pričetek gradnje, dopustne spremembe med gradnjo, sprememba gradbenega dovoljenja – Aleksandra Velkovrh (10.40 – 11.30)
 • Gradbena pogodba (predpisi, uporaba PGU, pravna narava pogodbe, razlike med gradbeno in podjemno pogodbo, obrazložitev na primeru) – Petja Plauštajner (11.30 – 12.30)

Avtorji : Aleksandra Velkovrh, Barbara Škraba Flis, Helena Kovač, mag. Tomaž Černe, Margita Žaberl, Matjaž Grilc, mag. Marija Bukovec Marovt, Saša Galonja, Mojca Furlan

 • Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora ZUreP-2
 • Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Objekti z vplivi na okolje
 • Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena
 • Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodetske storitve in dejavnost ter prostorsko načrtuje
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila
 • Gradbena pogodba

Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do portala in priročnika, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • FIDIC pogodbe in zlata FIDIC pravila – Petja Plauštajner (9.00 – 9.45)
 • Pomen pogodbenih rokov pri gradbeni pogodbi, ustavitev gradnje, pogodbena kazen, prevzem in izročitev, končni obračun, stvarne napake – Mojca Furlan (9.45 – 10.30)
 • Odmor 10.30 – 11.00
 • Nadzor kot pravica in obveznost naročnika – Mojca Furlan (11.00 – 11.45)
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja in tehnični pregled, inšpekcijski postopek – Aleksandra Velkovrh (11.45 – 12.45)
 • Vprašanja (12.45 – 13.15)

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica

Mojca FurlanMojca Furlan, dipl. iur., odvetnica je bila 10 let zaposlena v enem večjih gradbenih podjetjih v Sloveniji, kjer se je srečala z vsemi fazami pri izvajanju gradbene pogodbe. Od leta 2005 dalje ima svojo odvetniško pisarno in zastopa predvsem stranke v gradbenih sporih. Že več kot 20 let izvaja predavanja s področja gradbenega prava, in sicer – gradbena pogodba, projektantska pogodba, pogodba o nadzoru, gradbena zakonodaja…Veliko objavlja v strokovni literaturi (Pravna praksa, Podjetje in delo, Odvetnik…). Je soavtorica Velikega gradbenopravnega priročnika, ki ga je izdal Uradni list, avtorica Priročnika za gradbince pri OZS, soavtorica komentarja Obligacijskega zakonika.

dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

odvetnica

Petja Plauštajner

univ. dipl. iur.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.