Manager vitkih logističnih procesov

Izobraževalni program

840,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Na lokaciji in preko spleta

Izobraževalni program za pravilno vpeljavo procesa vitke logistike v podjetje. Praktični primeri, dobre prakse in izmenjava izkušenj.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Po dosedanjih izkušnjah podjetja, ki so uvedla koncept vitke logistike, so uspela:

 • bistveno zmanjšati poslovne stroške in odpraviti t.i. ozka grla;Oskrbovalna veriga v proizvodnji
 • povečati zadovoljstvo zaposlenih in kupcev;
 • zmanjšati napake na izdelkih in v procesih.

Ključno pri vitki logistiki je prepoznati in odpraviti nepotrebne aktivnosti iz procesa oskrbovalna veriga in maksimirati vrednost izdelka za kupca, oziroma preprosto rečeno: z manjšimi stroški do večje vrednosti za stranko!

Izkušnje kažejo, da katerokoli nepredvideno stanje v nabavi, prodaji, skladiščenju ali celo proizvodnem procesu vedno nujno zadeva tudi logista, ki tako mora biti izjemno agilen in organiziran.

Ker je nepotrebnih izgub v podjetjih zaznati veliko in je potreba po stroškovni učinkovitosti dandanes še večja, smo pripravili intenziven izobraževalni program za pridobitev certifikata.


Katere kompetence boste pridobili z izobraževanjem?

 • Pravilno boste vpeljali koncept vitke logistike v vaše podjetje in pri sebi ugotovili, kako spremeniti obstoječi sistem;
 • Ugotovili boste, kje imate izgube in ozka grla ter kako si pri odpravi teh pomagati s konceptom vitke logistike;
 • Vedeli boste, kaj v sistemu morate spremeniti, kakšen je vrstni red vpeljave koncepta vitke logistike, kdaj je pravi čas za vpeljavo in kako izbrati pravo ekipo zaposlenih;
 • Opozorjeni boste na pomen stalne motivacije zaposlenih in spodbudnega okolja;
 • Vpeljevanju ukrepov boste pravilno sledili in s pomočjo sistema preverjenih kazalnikov imeli popoln nadzor;
 • Prejeli odgovore na vaša vprašanja med samim izobraževanjem in tudi po njem.

Pogovor s predavateljem dr. Matjažem Polakom – Kaj morate narediti v podjetju za optimizacijo poslovnih procesov?

“Izobraževanje koristi vsem, ki bi želeli pridobiti neko osnovno znanje – za tiste, ki so mogoče v logistiko samo priučeni, kot tudi tiste, ki osnovno znanje imajo, pa mogoče  potrebujejo kakšen nasvet, kako bi se v svoji dani situaciji odločili, kako bi ravnali oz. kakšno stvar izpeljali. Pogovarjamo se namreč delno o teoriji in predvsem o konkretnih primerih iz prakse, ki jih imajo sami slušatelji in o tistih, ki jih iz svojih praks poznajo predavatelji.”

Predavatelja:

dr. Matjaž Polak, MBA
direktor oskrbne verige sistemske divizije Knauf Insulation, manager, poslovni svetovalec, mentor/coach

Robert Krajnc
višji svetovalec v podjetju Lean Rešitve d.o.o., vodja projektov optimizacije za različne kupce


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Online delavnica v živo: Pomen vitke logistike in interna logistika
 • Online delavnica v živo: Zunanja logistika
 • Online gradivo: Enostavna uporaba programa Excel pri vsakodnevnem delu
 • Online gradivo kot pomožno orodje za vpeljavo koncepta vitke logistike
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Manager vitkih logističnih procesov

Podrobna vsebina izobraževanja

 • Logistični sistemi v proizvodnji (skladišča materialov, medfazna skladišča, skladišča gotovih izdelkov, distribucijski sistemi)
 • Ocenjevanje dobaviteljev z vidika logistike (metodologija, struktura 10 K-jev, kriteriji za izbor dobavitelja)
 • Vprašalnik – ocena logistike

Gradivo samostojno predelate v časovnem okvirju, ki vam ustreza. Preučiti ga je potrebno do predvidenega zaključka izobraževanja, za opravljanje preizkusa in pridobitev certifikata.

 • Formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

Predava: Robert Krajnc
Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: OOPZ Domžale

Pomen vitke logistike:

 • Cilj vitke logistike
 • Koncept materialnega pretoka vitke logistike
 • Koncept informacijskega  pretoka vitke logistike
 • Primeri uporabe vitke logistike

Interna logistika (od vrat do vrat)

 • Prevozna sredstva znotraj tovarne
  • Strukturiranje prevoznih sredstev
  • Uporaba Milk run sistema znotraj tovarne
 • Strategije skladiščenja
  • Potrebe skladišča
  • Izbira skladiščne tehnike za različne potrebe
 • 6 načinov kako izboljšat preglednost skladišča
 • Sledljivost zalog

DISKUSIJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Predava: dr. Matjaž Polak, MBA
Trajanje: od 9.00 do 12.30

Oskrbovalna veriga (od vrat do vrat)

 • Dobaviteljev Milk run
  • Prednosti Milk run-a
  • Kdaj Milk run ni primeren
 • Definicija konsignacijskega skladišča in motivi za uporabo
  • Kako delujejo konsignacijska skladišča
  • Konsignacijska skladišča v bližini tovarne
 • Embalaža
  • Izračun potrebne embalaže v obtoku
  • Odločanje med enosmerno in vračljivo embalažo

DISKUSIJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

 • Preverjanje znanja
 • Prejem certifikata Manager vitkih logističnih procesov


Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Koncept vitke logistike se v slovenskih podjetjih uporablja šele kakih 10 let in zato so strokovnjaki prepričani, da je potenciala za večjo optimizacijo in prihranke stroškov v slovenskih podjetjih še ogromno.

Ko govorimo o vitki logistiki, govorimo o logistiki, ki deluje brez nepotrebnih izgub in ima optimalno organizirane poslovne procese.

Vsi, ki delujejo na področju logistike, skladiščenja, transporta in oskrbovalni verig, izpostavljajo težave, kot so: napačno in prepozno dostavljeno blago, preveliki stroški, obvladovanje baz podatkov, kako poiskati ozka grla, uvajanje novih rešitev, kako postaviti vitko logistiko, slaba označenost vhodnih materialov, prostorska stiska, težave z embalažo, čakalne vrste pri nakladih/razkladih, nezanesljivost nekaterih ponudnikov, težave pri usklajevanju,  težave v oskrbni verig, težave pri organizaciji notranje logistike in oskrbe proizvodnih linij z materiali, delo s kadri.

Praktični primeri uspešnih podjetij in priznanih poznavalcev koncepta vitke logistike so zato neprecenljivi.

Zato bodo udeleženci s tem programom prejeli nasvete, kako te težave pri sebi rešiti, kako vplivati na sodelavce in na celo podjetje, da se proces nabave-proizvodnje-skladiščenja-prodaje optimizira.


Prednosti izobraževanja

 • Interaktivnost in komunikacija
  • Delavnici omogočata učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Vsaka delavnica traja 5-6 pedagoških ur. Za vsako delavnico boste v spletni učilnici prejeli pripadajoče gradivo.
 • Odgovori na vprašanja
  • Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Odgovore na vprašanja prejmete tudi po izobraževanju.
 • Online gradivo
  • V spletni učilnici vam omogočimo brezplačni dostop do uporabe online gradiva, s katerim boste pomembno nadgradili svoje znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
  • Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da lahko posamezne module programa prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prejmite certifikat

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Manager vitkih logističnih procesov” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.


Priporočila zadovoljnih udeležencev izobraževanja

»Izobraževalni program je bil zelo dobro pripravljen in izpeljan. Všeč mi je to, da je bilo upoštevano tudi to, kar smo na začetku izobraževanja zapisali kot želje za dodatna znanja. Zelo dobrodošli sta bili obe online predavanji strokovnjakov, na katerih smo lahko sodelovali in podali svoja vprašanja/mnenja«.
Matjaž Knez, Grammer Automotive Slovenija d.o.o.

»S tem programom sem še poglobil določena znanja za bolj učinkovito delo v podjetju«.
Franc Obronek, Gorenje d.o.o.

Izobraževanje koristi vsem, ki bi želeli pridobiti neko osnovno znanje – za tiste, ki so mogoče v logistiko samo priučeni, kot tudi tiste, ki osnovno znanje imajo, pa mogoče  potrebujejo kakšen nasvet, kako bi se v svoji dani situaciji odločili, kako bi ravnali oz. kakšno stvar izpeljali. Pogovarjamo se namreč delno o teoriji in predvsem o konkretnih primerih iz prakse, ki jih imajo sami slušatelji in o tistih, ki jih iz svojih praks poznajo predavatelji. dr. Matjaž Polak, predavatelj


Potek izobraževanja

Izobraževalni program “Manager vitkih logističnih procesov” vključuje 4 izobraževalne module, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • dve intenzivni interaktivni delavnici, ki potekata online preko ZOOM in trajata 5-6 pedagoških ur,
 • online gradivo za samostojni študij glede na posamezni modul izobraževanja,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še ostala izobraževanja s področja Gradbeništvo in logistika. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

dr. Matjaž Polak, MBA

Matjaž Polak, rojen 1971, je doktor kemijskih znanosti in magister ekonomskih znanosti. Je manager, poslovni svetovalec ter mentor/coach. Svojo kariero je začel leta 1996 na Kemijskem inštitutu kot raziskovalec na področju fizikalne biokemije. Po zagovoru doktorata v letu 2000 se je zaposlil na Georgia Institute of Technology v Atlanti, ZDA, kjer se je ukvarjal z raziskavami konformacijskih značilnosti gradnikov nukleinskih kislin z jedrsko magnetno resonanco. Leta 2002 se je vrnil na Kemijski inštitut, kjer je bil član Upravnega odbora in svetovalec direktorja za sodelovanje z gospodarstvom. Leta 2005 je na EF v Ljubljani magistriral iz ekonomije. Istega leta se je pridružil podjetju Lek, ker je postal vodja raziskovalnega laboratorija, od leta 2007 pa je vodil Lekova lansiranja novih izdelkov po celem svetu. V času njegovega vodenja se je obseg lansiranj v več kot 70 državah po svetu povečal kar za 4x. V letu 2010 je postal direktor EN-FIST centra odličnosti, ki je združeval slovensko znanost in raziskave ter podjetna na področju kemije, farmacije in fizike. V tem času je ustanovil svetovalno podjetje na področju vodenja podjetij in optimizacij oskrbnih verig. Leta 2013 je na povabilo ene izmed svojih zadovoljnih strank postal izvršni direktor SCM (Supply Chain Managamenta) v skupini Helios, ki je takrat obsegala 10 proizvodnih podjetij in 17 prodajnih podjetij v 16 državah. Leto kasneje pa pod okriljem novih lastnikov Heliosa, RIH, postal tudi direktor Heliosovega največjega podjetja TBLUS v Domžalah s 750 zaposlenimi in 200 M€ letne prodaje, ki ga je skupaj s sodelavci in novimi lastniki uspešno preoblikoval in optimiziral. V 2017 se je po uspešnem prevzemu Heliosa s strani japonskega Kansai Paint, kot strateškega lastnika, odločil vrniti v svoje podjetje, kjer je do leta 2021 svetoval preko 20 podjetjem na področjih učinkovite med-funkcijske in med-podjetne komunikacije, vodstvenih veščin, optimizacije poslovnih procesov, optimizacije oskrbnih verig, organizacijske strukture in splošne organizacijske učinkovitosti. Svetuje tako majhnim podjetjem, kot tudi mednarodnim korporacijam. Od pomladi 2021 je direktor oskrbne verige sistemske divizije Knauf Insulation.

Robert Krajnc

Robert Krajnc je končal Fakulteto za gradbeništvo v Mariboru in Fakulteto za logistiko v Celju. Svojo kariero je leta 1998 pričel kot mladi raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo. Nato se je zaposlil v podjetju Odelo Slovenija; najprej kot načrtovalec v logistiki in nato kot načrtovalec v proizvodnji. Izvajal je naloge na področju optimizacije toka materiala, na področju t.i. INLINE PROIZVODNJE, optimizacije pretoka materiala (montažne linije), optimizacije oskrbe (vlaki Kanban itd.), izvajanja "Supermarketov”, izvajanja oskrbovalnih postaj za vlake in optimizacije skladiščne površine. Nato je bil nekaj let vodja logistike v podjetju Hella Saturnus Slovenija, kjer je skrbel za strokovno in procesno optimizacijo ter vodil skupino 350 sodelavcev. Od julija 2013 dela kot višji svetovalec v podjetju Lean Rešitve d.o.o. in je vodja različnih projektov optimizacije za različne kupce. Njihov cilj je znižanje stroškov pri različnih znamkah proizvodnje, povečanje produktivnosti, optimizacija tokov materialov, zmanjšanje časa menjave, preventivno vzdrževanje itd. Njegove reference se nanašajo na področja kot: stalno izboljševanje, optimizacija proizvodnje, delovna mesta Kaizen, delavnice Smed, preslikava toka vrednosti, upravljanje dobavne verige, logistika, prevoz, načrtovanje proizvodnje, upravljanje prometa, vitka proizvodnja, logistični inženiring, upravljanje logistike, upravljanje operacij, optimizacija dobavne verige, 3P, modeliranje prometa in načrtovanje povpraševanja.

Odgovori na vprašanja

Pogovarjali smo se s predavateljem dr. Matjažem Polakom.

Matjaž Polak je doktoriral s področja kemijskih znanosti in magistriral s področja ekonomskih znanosti. Bil je, med drugim, na Kemijskem inštitutu član Upravnega odbora in svetovalec direktorja za sodelovanje z gospodarstvom, vodja raziskovalnega laboratorija v podjetju Lek in tam je zelo uspešno lansiral njihove proizvode po vsem svetu. Bil je prav tako direktor centra odličnosti EN – FIST, izvršni direktor supply chain management-a v skupini Helios, vmes je ustanovil svoje svetovalno podjetje; sedaj je pa direktor oskrbne verige sistemske divizije Knaufinsulation.


Pravzaprav imate ogromno izkušenj na področju vodenja podjetij, optimizacije poslovnih procesov in oskrbnih verig. Kot izkušen menedžer, kaj bi vi dejali,  za katero podjetje lahko danes rečemo, da ima optimizirane poslovne procese in kaj naj za to naredi?

Težko vprašanje ki zahteva kompleksen in večplasten odgovor, saj obstaja namreč več perspektiv:

 • perspektiva hitrosti,
 • perspektiva učinkovitosti,
 • perspektiva kontrole nad procesom,
 • perspektiva odločanja izven rutinskih meja in odgovornosti in
 • še bi lahko našteval.

Optimiziran poslovni proces je v grobem proces, ki:

 • ga ljudje, ki ga izvajajo dobro razumejo,
 • ga znajo rutinsko izvajati,
 • je glede na potrebe deležnikov ravno prav avtomatiziran oz. digitaliziran
 • aktivnosti so sledljive in zabeležene ter
 • izvajalci poznajo pravila in vzvode eskalacije

Kaj podjetje za to lahko naredi:

 • popiše proces kot je
 • ga pogleda z vseh zornih kotov
 • ga izriše
 • preveri v praksi
 • izobrazi vse vpletene
 • ga vgradi v svoj ERP
 • ga izvaja in ves čas nadgrajuje

Zakaj je po vašem mnenju danes pomembno, da ima podjetje dobro oskrbovalno verigo?

Oskrbovalna veriga je širok pojem; od nabave, napovedi prodaje in proizvodnje, skladiščenja logistike – vhodne, interne in izhodne, planiranja proizvodnje, komuniciranja s kupci, nadzorom in upravljanjem procesa od naročila do gotovine na računu… Že s tem kar sem povedal lahko sklepamo da govorimo o vitalnih procesih ki poleg izdelka in njegove kakovosti v veliki meri odločajo ali bo podjetje konkurenčno v svoji branži ali ne.


Počaščeni smo, da predavate na našem programu Manager vitkih logističnih procesov. Kaj, po vaše, glede na vsebino vašega predavanja, je največji doprinos tega programa in komu, po vaše, bi predvsem koristil?

Koristi vsem, ki bi radi radi pridobili neko osnovno znanje – za tiste, ki so mogoče v logistiko samo priučeni, kot tudi tiste, ki osnovno znanje imajo, pa mogoče rabijo kakšen nasvet kako bi se v svoji dani situaciji odločili, kako bi ravnali oz. kakšno stvar izpeljali. Pogovarjamo se namreč delno o teoriji in o konkretnih primerih iz prakse, ali tistih ki jih imajo sami slušatelji ali pa o tistih, ki jih iz svojih praks poznajo predavatelji.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.