fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Požarna ogroženost stavb – pravilno ravnanje po Pravilniku o oceni požarne ogroženosti

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Strokovnjaki:

Rok za zavezance za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe je do konca leta 2023!

229,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ocene požarne ogroženosti predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo pred požarom.

Zavezanci za izdelavo te ocene po Pravilniku o izdelavi ocen požarne ogroženosti so lastniki aliPožarna ogroženost stavb uporabniki stavb oziroma od njih pooblaščene osebe po postopku in z uporabo metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe.

Rok za izdelavo oziroma uskladitev ocen po novi metodologiji za izdelavo ocen požarne ogroženosti in pričakovanih novosti se izteče v decembru 2023 (12. čl.: Zavezanci za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe ocene izdelajo ali jih uskladijo s tem pravilnikom v treh letih od njegove uveljavitve).


Predavateljica, mag. Romana Lah (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami), vam bo na praktičnih primerih prikazala:

  • Izdelavo ocene požarne ogroženosti za stavbo, kjer bo predstavljena vsebina pravilnika o izdelavi ocene požarne ogroženosti in primer izračuna.
  • Uskladitev ukrepov varstva pred požarom z novo oceno, kjer bo predstavljeno na kaj vse vpliva nova ocena.
  • Odgovorila na vaša vprašanja (vprašanja postavljate sproti ali pa jih že prej pošljite na el.naslov: [email protected]).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Program seminarja Požarna ogroženost stavb:

  • Izdelava ocene požarne ogroženosti za stavbo, kjer bo predstavljena vsebina pravilnika o izdelavi ocene požarne ogroženosti in primer izračuna.
  • Uskladitev ukrepov varstva pred požarom z novo oceno, kjer bo predstavljeno na kaj vse vpliva nova ocena. Ukrepi se lahko nanašajo na izdelavo načrtov evakuacije, požarnih načrtov, na usposabljanja, na izvajanje požarne straže in drugo.
  • Vprašanja in odgovori

Komu je namenjen:

Seminar priporočamo varnostnim inženirjem, projektantom požarne varnosti ter odgovornim osebam za varstvo pred požari v podjetjih in organizacijah.


Kaj o programu pravijo udeleženci preteklih izvedb?

»Vsebina predavanja mi poda temeljit podatek o razumevanju pomena/namena pravilnika kot takega in ne samo kot zakonski zapis, ki ga moramo slediti/upoštevati,  predavateljica je koristen izvleček le tega oblikovala v splošno uporabno/koristno skripto za vsakega, ki se s tem po službeni dolžnosti ukvarja

Forum akademija  kot institucija izobraževanja/usposabljanja dobro pozna pomen aktualnih/koristnih vsebin in ne glede na razmere stanja izbere način prenosa vsebin/znanja s predavatelji, ki RES vedo kaj govorijo.«

Iztok Levstek, strokovni delavec VZD, VPP pooblaščeni inženir IZS, podjetje Ledinek d.o.o.

»Nazorno prikazane novosti in spremembe glede na prejšnje zakonske zahteve«. Andreja Klančar, Rudis d.o.o.


Predavateljica:

Romana Lahmag. Romana Lah, zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

a.a.a.a.a

a.a.a.a.a

a.a.a.a.a

a.a.a.a.a


Pridružite se nam – izberite eno od 2 možnosti:

STANDARD 

Udeležba online v živo + PDF gradivo

229,00 € +DDV

VIP

Udeležba online v živo + PDF gradivo + posnetek seminarja v spletni učilnici + odgovori na vaša vprašanja po seminarju

269,00 € + DDV

Preverite še ostala izobraževanja iz – Gradbeništvo, Varnost in zdravje pri delu ali HRM. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.