Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov

Izobraževalni program

1.290,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom

 

Intenziven online izobraževalni program v štirih modulih, s katerim boste postali Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Strokovnjak – pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ZVOP-2

Od 26. 1. 2023 je v veljavi nov Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2. Ste izvedli vse potrebne ukrepe?

 

Evropski Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR) se je jenuarja 2023 pridružila še nacionalna zakonska ureditev varstva osebnih podatkov, ZVOP-2.

Pravila varstva osebnih podatkov praktično vsem podjetjem in ustanovam nalagajo izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov. Številni morajo imeti določeno pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki nadzira in svetuje, dejstvo pa je, da lahko vsi zaposleni odgovarjajo za kršitve, zaradi česar je izobraženost kadra ključna. Še posebej to velja za direktorje, pravnike, vodje kadrovskih oddelkov, IT-ja, marketinga…

GDPR je določil visoke denarne kazni za kršitve, s sprejemom ZVOP-2 pa se izrekanje glob pričenja izvajati tudi v Sloveniji.

ZVOP-2 določa tudi obveznosti in naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov in sicer:

 • obveznosti določitve pooblaščene osebe (45. člen)
 • pogoje za določitev pooblaščene osebe (46.člen)
 • skupno določitev pooblaščene osebe (47. člen)
 • naloge pooblaščene osebe (48. člen)
 • določitev pooblaščenih oseb in njihove naloge v določenih državnih organih (49. člen)
 • dolžnost varstva tajnosti osebnih podatkov (50. člen)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) je oseba, ki upravljavcu ali obdelovalcu v skladu z 39. členom Splošne uredbe na neodvisen način pomaga pri zagotovitvi skladnosti obdelave z zakonom.

Za vse organizacije in posameznike, ki pri svojem delu uporabljate osebne podatke ali o njih odločate, izvajamo izobraževalni program.


Varstvo osebnih podatkov, ZVOP-2


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Cilj intenzivnega programa je udeležence usposobiti za pravno varno obdelavo in zakonsko skladno delo na področju varstva osebnih podatkov.

 • Razumeli boste zakonodajne in različne možne pravne podlage ter jih znali upoštevati oz. pravilno uporabljati pri svojem delu.
 • Informirani boste o tem, kakšne spremembe v slovenski prostor vnaša ZVOP-2.
 • Vedeli boste, katere interne akte morate imeti, kaj morajo vsebovati in kakšni so zakoniti postopki ravnanja z osebnimi podatki.
 • Preprečili boste napake pri obdelavi osebnih podatkov in kršitve zasebnosti na delovnem mestu.
 • Izognili se boste potencialno zelo visokim globam.
 • Uvedli boste optimalne organizacijske in tehnične rešitve za varnost osebnih podatkov.

  Predavatelja:

  Andrej Tomšič

  mag. Andrej Tomšič

  Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od leta 2006 in je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, glavne teme, s katerimi se ukvarja, pa so informacijske tehnologije in osebni podatki, biometrija in zavarovanje osebnih podatkov

   

   


  Marko Potokar

  mag. Marko Potokar

  Ima večletne interdisciplinarne izkušnje, ki so vezane tako na področje javnih institucij, kakor tudi na področje poslovnega korporativno varnostnega okolja. V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, trenutno pa je vodja varovanja v mednarodni korporaciji.

   


  Komu priporočamo udeležbo?

  Marsikdo ima določenega pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO), ki nadzira in svetuje, dejstvo pa je, da lahko vsi zaposleni odgovarjajo za kršitve! Zato je izobraženost kadra ključna. Še posebej to velja za direktorje, pravnike, vodje kadrovskih oddelkov, IT-ja, marketinga…


  Vsebina izobraževanja:

  Strokovno pripravljene podlage, namenjene podjetjem in ustanovam. Strokovni članki, uporabni vzorci dokumentacije, pojasnila zakonodaje, odgovori na vprašanja ipd. zagotavljajo praktična navodila in podlage za sprejem oz. posodobitev obvezne in priporočljive dokumentacije, sprejem protokolov glede uresničevanja pravic posameznika, ravnanja v primerih kršitev varnosti in drugih obveznosti. Omogočajo konkretna priporočila in pojasnila pri delu v praksi.

  Termin: 4. 4. 2023 od 8.30 do 12. 00

  Lokacija: online delavnica v živo

  Predava: mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke


  Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – zahteve in praksa

  • Temeljna načela varstva osebnih podatkov
  • Pravne podlage po GDPR
  • Kako ustrezno zbrati privolitev posameznika in kdaj privolitev ni ustrezna pravna podlaga?
  • Informiranje posameznika po 13. in 14. členu GDPR
  • Pravica do dostopa, pozabe, omejitve, prenosljivosti podatkov
  • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
  • Pogodbena obdelava osebnih podatkov – kaj morajo vsebovati pogodbe z zunanjimi izvajalci
  • Evidenca dejavnosti obdelave – kako se popisati?
  • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje
  • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) – imenovanje, položaj in naloge – kaj počne in česa ne sme?
  • Obveščanje o kršitvah varnosti (»samoprijava«)
  • Kako razumeti in v praksi izvajati določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov?

  Ključne novosti ZVOP-2 

  • Postopek pred upravljavcem in obdelovalcem
  • Varnost osebnih podatkov in ocena učinka
  • Postopki pred nadzornim organom
  • Posebna pravila glede obdelave osebnih podatkov za raziskovalne namene
  • Varstvo svobode izražanja in dostopa do informacij javnega značaja v razmerju do varstva osebnih podatkov
  • Videonadzor
  • Obdelava osebnih podatkov z uporabo biometrije in obdelava genskih podatkov
  • Javne knjige in varstvo osebnih podatkov
  • Povezovanje zbirk osebnih podatkov
  • Izrekanje kazni in sankcije

   

  Termin: 11. 4. 2023 od 9. 00 do 12. 30

  Lokacija: online delavnica v živo

  Predava: pred. mag. Marko Potokar, strokovnjak za korporativno varnost


  Uvod:

  • Psevdonimizacija in anonimizacija.
  • Vgrajeno in privzeto varstvo osebnih podatkov.

  Zasebnost in nadzor na delovnem mestu:

  • Kakšne pravice ima delojemalec?
  • Kaj lahko stori delodajalec?
  • Uporaba različnih oblik nadzora (internet, telefon, e-pošta).
  • Delo od doma.
  • BYOD – uporaba zasebnih IKT naprav na delovnem mestu.
  • Računalništvo v oblaku – rešitev ali past?

  Videonadzor

  • Dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa.

  Uporaba IKT varnostnih kontrol

  • Biometrija, GPS, DLP…
  • Dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa.

  Termin: 18. 4. 2023 od 9. 00 do 12. 30

  Lokacija: online delavnica v živo

  Predava: pred. mag. Marko Potokar, strokovnjak za korporativno varnost


  Varovanje informacij in varovanje OP

  • Ali obstaja razlika?
  • Sistem upravljanja varovanja informacij in zavarovanje OP – komplementarnost ali podvajanje?
  • Varnostna higiena – osnove zagotavljanja varnosti OP.
  • Kako ustrezno zavarovati OP:
   • Evidence obdelave – ali sploh vemo katere OP obdelujemo?
   • Kje so hranjeni in kako so varovani OP?
   • Dostop do OP – kdo in s kakšnimi pravicami obdeluje OP?
   • Kako zavarovati posebne vrste OP?
   • Ali šifriranje rešuje vse?
  • Dobre in slabe prakse zavarovanja OP.
  • DPIA – ocena tveganja z vidika varstva osebnih podatkov.
  • Kako ukrepati, ko pride do varnostnega incidenta?


  Program obsega 4 module:

  • dostop do portala e-VOP,
  • online delavnica Zakonodaja, ki ureja področje varstvo osebnih podatkov in aktualne teme,
  • online delavnica Varstvo osebnih podatkov – konkretni primeri v praksi,
  • online delavnica Varovanje osebnih podatkov praksi.
  • Odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic

  Udeleženci pred začetkom prejmete dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.


  Potrdilo:

  Ob zaključenem izobraževanju prejmete potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju Forum Akademije »Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov« v slovenskem in angleškem jeziku.

   

   

   

   

   


  Program je namenjen vsem, ki imate pri svojem delu opravka z osebnimi podatki.

  Namenjen je:

  • odgovornim in pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov (DPO-ji, compliance managerji),
  • vodjem različnih oddelkov, predvsem pa vodjem kadrovskih služb, vodjem IT oddelkov, marketinga oz. trženja…,
  • direktorjem,
  • predstojnikom organov v javnem sektorju,
  • notranjim revizorjem,
  • vsem ostalim, ki vas zanima to področje.

  varstvo-osebnih-podatkov

  Kaj vam zagotovimo še dodatno?

  Interaktivnost in komunikacija
  Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj ter primerov. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

  Odgovori na vprašanja
  Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.

  Delavnice
  Za vsako delavnico boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Vse delavnice potekajo online v živo, preko aplikacije Zoom.

  Dodatno študijsko gradivo
  Praktično pisno gradivo, namenjeno samostojnemu študiju, vam omogoča poglobitev in razširitev znanja – predelate ga lahko kadarkoli in kjerkoli vam to ustreza.

  Opomba: Datum prejema študijskega gradiva je informativne narave – vsebine lahko predelate v svojem času.

  Portal e-VOP

  Omogočamo vam brezplačni 3-mesečni dostop do spletnega portala e-VOP. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

  Spletna učilnica in zaključek izobraževanja
  Komunikacija poteka preko spletne učilnice, kjer imate zbrana vsa gradiva in obvestila. V učilnici opravite tudi kratek zaključni test, na osnovi katerega prejmete potrdilo »Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov« v slovenskem in angleškem jeziku.


  Potek izobraževanja in spletna učilnica:

  • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih online delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
  • Delavnice trajajo 4 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
  • Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
  • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
  • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
  • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 2 leti od zaključka izobraževalnega programa.

  Mnenja udeležencev:

  Bilo je zelo poučno, predstavitve so bile zelo zanimive, jasne in razumljive.

  Valerija Domanjko, Zdravstveni dom Slovenske Konjice

  Super izbira predavateljev, oba sta predavala strokovno in vsebinsko poglobljeno.

  Lea Zlajpah, Iatros d.o.o.


  Preverite še ostala izobraževanja iz – HRM, Javni sektor, Menedžment, IT. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

  IN-HOUSE izobraževanje

  Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
  >> Pošljite povpraševanje

  Avtorji

  mag. Andrej Tomšič

  Andrej Tomšič Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technology Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013 in je izkušen avtor ter predavatelj.

  mag. Marko Potokar

  mag. Marko Potokar je habilitirani predavatelj za področje varnosti ter računalništva in informatike na višjih šolah in fakultetah. Predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za informacijske študije in na fakulteti za poslovne študije Gea College ter na višji strokovni šoli Academia. Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijskih tehnologij ter operacijskih raziskav in član strokovnega sveta Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij. Ima večletne interdisciplinarne izkušnje, ki so vezane tako na področje javnih institucij, kakor tudi na področje poslovnega korporativno varnostnega okolja. V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, trenutno pa je vodja varovanja v mednarodni korporaciji. Je prejemnik nagrade Korporativni varnostni manager leta 2016, ki jo izbranim posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti podeljuje Institut za korporativne varnostne študije ICS Ljubljana.

  Splošni pogoji

  IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z DOSTOPOM DO PORTALA IN ONLINE PRIROČNIKA

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

  Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do portala in online priročnika  z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

  Mnenja udeležencev

  Bilo je zelo poučno, predstavitve so bile zelo zanimive, jasne in razumljive.

  Valerija Domanjko, Zdravstveni dom Slovenske Konjice

  Super izbira predavateljev, oba sta predavala strokovno in vsebinsko poglobljeno.

  Lea Zlajpah, Iatros d.o.o.