Strokovnjak za sodobno kadrovsko delo v JS
Strokovnjak za sodobno kadrovsko delo v javnem sektorju
1.360,00  1.224,00  DDV ni vštet v ceno-10%

(Hitri popust velja do 20. 7. 2023) Dodaj v košarico

Izkoristite hitri popust!

Strokovnjak za sodobno kadrovsko delo v javnem sektorju

Izobraževalni program

1.224,00  DDV ni vštet v ceno-10%

(Hitri popust velja do 20. 7. 2023)

-10%
Datum izvedbe: Od 29. 8. do 21. 9. 2023
Kraj izvedbe:Preko spleta (v živo) in na lokaciji

Kako določiti plačni razred v javnem sektorju, katero kolektivno pogodbo v javnem sektorju upoštevati, napredovanje javnega uslužbenca, izračun kilometrine v javnem sektorju

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

 

Kadrovsko delo za javni sektor – kako določiti plačni razred v javnem sektorju, katero kolektivno pogodbo upoštevati, izračun kilometrine … Vse to izveste na izobraževanju.

Učinkovito kadrovsko delo je temelj vsake uspešne organizacije in tako ima vedno večji pomen tudi v javnem sektorju. Pomembno je, da kot kadrovik v javnem sektorju suvereno obvladate vse kadrovske postopke, natančno uporabljate predpise, pravilno izvajate zapleteno delovnopravno zakonodajo s posebnostmi v javnem sektorju, prav tako pa morate biti vešči drugih znanj, ki se nanašajo na organizacijo časa, komunikacijo in delo z ljudmi.

Po prenovi plačnega sistema v javnem sektorju vas čaka še ogromno dela, kajti nepravilna sistemizacija delovnih mest in razvrstitev v plačne razrede lahko ima obsežne posledice, tako za zaposlenega kot za delodajalca v javnem sektorju. Kolektivne pogodbe v javnem sektorju, predpisi in akti so številni, posamezni zakoni posegajo v pogoje za zasedbo delovnih mest, zato se morajo le-ti nenehno spreminjati.

 

Oglejte si utrinek z delavnice s predavateljico Štefko Korade Purg.

Zelo pomembno je tudi pravilno zaposlovanje in sklepanje pogodb o zaposlitvi, spreminjanje pogodb o zaposlitvi ter pravilno izpeljan postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tudi o tem govorimo na programu.

Oglejte si utrinek z delavnice s predavateljico Mojco Ramšak Pešec.

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Kot strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju boste:

 • z zakonodajo skladno, pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 • obvladali celotno delovnopravno področje v javnem sektorju (vključno z novostmi plačnega sistema),
 • izboljšali veščine komunikacije in organizacije časa,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo

Kompetence, ki jih boste pridobili na programu: strokovnost, samostojnost za opravljanje zahtevnih del v kadrovski službi, kritično razmišljanje in reševanje problemov.

Na delavnicah boste torej obdelali celotno delovnopravno področje, predpise in primere iz prakse, da boste res prejeli celovito znanje za delo.


Predavateljici

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja.

 

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge.


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje je namenjeno kadrovikom, vodjem in ostalim zaposlenim v javnem sektorju, ki pripravljajo pogodbe o zaposlitvi, razvrščajo zaposlene v plačne razrede, pripravljajo obračune povračil stroškov, izračune kilometrine in pripravljajo obračune plač javnih uslužbencev.


Vsebina izobraževanja

Na vaš elektronski naslov prejmete dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa obvestila o delavnicah, dodatno e-gradivo in tudi dostop do portala e-Kadrovik in online priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

Kraj izvedbe: online v živo (Zoom)
Trajanje: 9.00–13.15

Predavateljica: Štefka Korade Purg

 • Sistemska ureditev subjektov javnega sektorja in pravne podlage za delovanje in organiziranje
 • Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest (pravne podlage, postopek, vsebina):
  • V organih državne uprave
  • V drugih državnih organih
  • V upravah lokalnih skupnosti
  • V subjektih javnega sektorja
 • Delovna mesta, položaji in nazivi (strokovni nazivi v javnem sektorju, uradniški nazivi)
 • Analiza primerov delovnih mest in   akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Zaposlovanje v javnem sektorju

 • Postopki zaposlovanja po Zakonu o javnih uslužbencih in po Zakonu o delovnih razmerjih (pogoji za začetek postopka, faze postopka, izdani akti, zaključek postopka)

 • Kako se pripraviti na letni pogovor (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)
 • Izvedba letnega pogovora in aktivnosti po letnem pogovoru (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
 • Vzorci za takojšnjo uporabo

Kraj izvedbe: online v živo (Zoom)
Trajanje: 9.00–13.15

Predavateljica: Mojca Ramšak Pešec

Pravice in odgovornosti javnega uslužbenca ter delodajalca v javnem sektorju

 • Kadrovske evidence in druge obvezne evidence ter varstvo podatkov
 • Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju – funkcija kadrovskih služb v javnem sektorju
 • Kadrovski načrti v javnem sektorju
 • Varstvo pri delu
 • Obveznosti javnega uslužbenca ob zaposlitvi
 • Obveznosti delodajalca ob zaposlitvi in prijave v obvezna socialna zavarovanja

Plačni sistem javnega sektorja

 • Temeljni pojmi in elementi plačnega sistem javnega sektorja
 • Določitev plače javnemu uslužbencu ob zaposlitvi ter ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Napredovanje v višji plačni razred napredovanje v naziv ali višji naziv
 • Dodatki, delovna uspešnost
 • Odprava nepravilnosti pri določanju in/ali izplačilu plače javnemu uslužbencu

Kraj izvedbe: OOZ Ljubljana Vič
Trajanje: 9.00–13.15
Predavateljica: Mojca Ramšak Pešec

 • Sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in po ZJU ter njihovo spreminjanje
 • Posebnosti pogodb o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi za opravljanja javnih del, pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo)
 • Poskusno delo, pripravništvo, konflikt interesov, delovni čas, letni dopust
 • Varstvo posebnih kategorij zaposlenih (starejši, invalidi, posebno varstvo zaradi nosečnosti in starševstva)
 • Postopek pravnega varstva pravic zaposlenih pri delodajalcu in na sodišču
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas – prenehanje po samem zakonu, sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi)

Kraj izvedbe: OOZ Ljubljana Vič
Trajanje: 9.00–12.15
Predavateljica: Štefka Korade Purg

 • Predstavitev predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo nadomestila, povračila stroškov in druge prejemke v javnem sektorju
 • Nadomestila plače zaposlenim v javnem sektorju (bolniške odsotnosti, letni dopust, praznik, izobraževanja, krvodajalstvo in drugi primeri odsotnosti)
 • Povračila stroškov zaposlenim v javnem sektorju
 • Drugi prejemki zaposlenih v javnem sektorju

Zaključek izobraževalnega programa vsebuje preverjanje znanja in prejem certifikata ob uspešno zaključenem izobraževanju.


Kaj vam zagotovimo še dodatno?

S prijavo na izobraževanje vam nudimo tudi dostop do portala e-Kadrovik, kjer na enem mestu dostopate do aktualnih novic, do komentarjev strokovnih vsebin z vseh področij HRM. Za vas jih pripravljajo priznani slovenski strokovnjaki.

Poleg tega imate možnost zastaviti vprašanja, že pred pričetkom izobraževanja, pa tudi po zaključenem izobraževanju.

Na voljo so vam tudi posnetki aktualnih video seminarjev, za vaše lažje opravljanje dela.


Pridobite certifikat

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

“Z organizacijo in izvedbo izobraževanja sem zelo zadovoljna. Vse pohvale organizatorju in predavateljicama. Z izbranimi temami sem osvežila in nadgradila svoje znanje, kar mi je v pomoč pri vsakdanjem delu.”
Simona Albiani, GSŠRM Kamnik

“Delavnice so bile izjemno strokovno izvedene, z osebnim pristopom do vsakega udeleženca. Predavateljici sta nam strokovno predstavili načrtovano literaturo, prav tako sta odgovorili na vsa vprašanja udeležencev. Zelo je pomembno, da smo lahko na delavnicah udeleženci aktivno sodelovali in izvajali naloge, s katerimi se srečujemo pri delu. Vse pohvale!”
Barbara Klajderič, občina Poljčane

“Za intenzivni izobraževalni program Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju sem se odločila, ker je kadrovsko področje zelo široko in je potrebno nenehno slediti zakonodaji. Tovrstno usposabljanje mi je omogočilo, da sem pridobila osvežen pregled zakonodaje, ki pokriva kadrovsko področje in obenem širok spekter praktičnih znanj. Predavatelji so podali najprej teoretične osnove in kasneje še pregledno in izčrpno obdelali praktične primere. Vseskozi smo lahko udeleženci aktivno sodelovali na predavanju in pridobili konkretna znanja. Predavatelji so bili kompetentni in strokovno podkovani. Organizatorji ažurni in vseskozi na voljo za informacije. Skratka usposabljanje lahko opišem kot kvalitetno zastavljen program, odlično podano znanje, kakovostno gradivo in prijetno vzdušje. Vse je bilo korektno in zanimivo, tako, da bi lahko še trajalo in zagotovo se udeležim še drugih usposabljanj.”
mag. Vanja Jus, mag. prav., dipl. inž. str., Višja svetovalka za premoženjsko-pravno kadrovske in splošne zadeve, Občina Hoče-Slivnica


izobrazevalni-programPotek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Intenzivne online delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Avtorji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z navedenih področij.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.