fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Integralno gradbeno dovoljenje, presoja vplivov na okolje in izhodiščno poročilo

Seminar
Ura: –
Za vse, ki opravljate dejavnosti, ki povzročajo onesnaženje okolja, ter vse, ki nameravate kdaj v prihodnje sodelovati pri teh dejavnostih (kot investitorji, izvajalci ali projektanti), priporočamo udeležbo na online seminarju v živo.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Integralno gradbeno dovoljenje, presoja vplivov na okolje in izhodiščno poročilo – novosti za investitorje, projektante, proizvodna podjetja, odlagališča, zbiralce in predelovalce odpadkov ter večje onesnaževalce okolja

Integralno gradbeno dovoljenje je obvezno za vse objekte z vplivi na okolje. Pridobiti ga tako mora investitor večjih gradbenih posegov oz. večjih objektov, investitor v objekte za odlaganje, obdelavo in zbiranje odpadkov, investitor v čistilne naprave, pa tudi investitor v objekte, kjer bo potekala dejavnost, ki bo povzročala onesnaženje okolja.


Z novim gradbenim zakonom GZ-1, ki se začne uporabljati 1. junija 2022, ter novim ZVO-2, ki začne veljati 13. aprila 2022, so nastopile novosti, kot so:

 • novosti glede obveznega okoljevarstvenega soglasja v postopku pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja, glede na predhodni postopek,
 • dvig pragov za predhodni postopek pri nekaterih posegih v okolje,
 • izvedba presoje vplivov na okolje v integralnem postopku za celotni objekt, medtem ko se izpolnjevanje pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja preveri le za del objekta, ki je predmet zahteve investitorja,
 • spremembe glede sodelovanja stranskih udeležencev v postopku

Ti investitorji oz. upravljavci naprav in objektov, ki povzročajo onesnaženje okolja večjega obsega, morajo skupaj z vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oziroma z vlogo za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja predložiti tudi:

 • oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščno poročilo ter
 • program obratovalnega monitoringa stanja tal in podzemne vode.

gradbeno-dovoljenje


Koristi za vas:

 • razlaga zakonodaje na primerih s poudarkom na novostih, ki jih prinašata novi GZ-1 in novi ZVO-2;
 • vedeli boste, kakšne so vaše obveznosti – glede na vrsto dejavnosti, s katero se ukvarjate, in katere lahko povsem sami izpolnete;
 • kot investitor boste laže predvideli, ali boste pridobili zahtevana soglasja in dovoljenje za obratovanje naprave oz. gradnjo objekta;
 • kot investitor boste vedeli, kako ukrepati v primeru negativnega mnenja s strani mnenje dajalcev in stranskih udeležencev;
 • odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem. Pišite na [email protected] ali na [email protected];
 • kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Program:

9.00 do 11.15: Novosti za integralno gradbeno dovoljenje in za objekte z vplivi na okolje (Margita Žaberl)

 • Ključna zakonodaja
 • Pregled okoljevarstvenih postopkov
 • Objekti z vplivi na okolje
 • Novosti pri integralnem gradbenem dovoljenju po GZ-1
 • Novosti pri presojo vplivov na okolje po ZVO-2
 • Novosti pri predhodnem postopku
 • Zahtevana projektna dokumentacija
 • Možnosti investitorja, če je objekt z vplivi na okolje neugodno ocenjen
 • Stranski udeleženci in njihovo sodelovanju v procesu pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja (po GZ-1) in okoljevarstvenega soglasja (po ZVO-2)
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja

11.15 – 11.30 ODMOR

11.30 – 13.15: Novosti, vezane na izhodiščno poročilo (dr. Mojca Durjava)

 • Zakonodajni okvir, v katerem primeru je potrebno predložiti izhodiščno poročilo
 • Koraki priprave izhodiščnega poročila
 • Kaj lahko zavezanci pri pripravi izhodiščnega poročila izvedejo sami
 • Obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

dr. Mojca Durjava

Dr. Mojca Durjava je doktorica okoljske kemije in ekotoksikologinja, ki se ukvarja z oceno tveganja za kemikalije. Ima 25 let delovnih izkušenj v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer vodi projekte in raziskave na področju varovanja okolja. Je strokovnjakinja za IED direktivo, zakonodajo za kemikalije REACH ter Vodno direktivo in uspešno vodi nacionalne in mednarodne projekte iz omenjenega področja, aktivno pa sodeluje tudi pri številnih objavah znanstvenih člankov. Od leta 2018 je izbrana strokovnjakinja za okoljsko oceno tveganja v enem izmed znanstvenih odborov na Evropski agenciji za varno hrano (EFSA). Predavala je na številnih seminarjih doma in v tujini.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

Margita ŽaberlMargita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja in prostorskega načrtovanja. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse. Trenutno je direktorica podjetja GIGA-R, okoljske rešitve.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.