fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pravilen izračun lastne cene proizvodov in storitev

Seminar
Ura: –
Lokacija: OOZ Domžale
Strokovnjaki:
  Seminar, na katerem boste dobili informacije o najboljših praksah s tega področja, pogostih napakah in predpogojih za uspešen izračun lastne cene.
Pridržujemo pravico do spremembe v online izvedbo.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Pravilen izračun lastne cene proizvodov in storitev


“Na splošno velja, da približno 20 odstotkov kupcev prinese podjetjem 200 odstotkov dobička, 60 odstotkov prinese nulo, preostalih 20 odstotkov pa 100 odstotkov izgube…”

Kje je razlog? Je razlog lahko tudi v nepravilno izračunani lastni ceni?

V sklopu seminarja boste dobili informacije o najboljših praksah iz tega področja, pogostih napakah in predpogojih za uspešen izračun lastne cene.


Vsebina, ki jo bomo predelali:

 • Pregled finančnih izkazov iz vidika računanja lastne cene: oblika Ajpes v primerjavi z obliko Poročanje vodstvu. Zakaj je čisti dobiček v bilanci tako pomemben iz vidika računanja lastnih cen.
 • Dobre prakse računovodenja iz vidika tekočega spremljanja poslovanja: “trd zaključek meseca” v primerjavi z knjiženjem za nazaj; kontni plan prilagojen potrebam optimizacije poslovanja; stroškovna mesta.
 • Top down in bottom up princip računanja lastnih cen
 • Način delitve stroškov: po ključih, tradicionalni activity based costing in time driven activity based costing
 • Katere stroške se naj deli in katere ne? Pogoste napake in njihove posledice.
 • Različne dimenzije delitve stroškov in prihodkov: po kupcih, po proizvodih, po trgih, po dejavnostih, proizvodnih obratih, trgovinah, prodajnikih, itd.
 • Orodja za izračun lastne cene: Excel v primerjavi z BI software.
 • Vpeljava sprotnega preverjanja pravilnosti izračuna lastne cene in izvajanje aktivnosti za povečanje dobičkonosnosti
 • Odgovori in diskusija iz prakse.

Na praktično delavnico vabimo:Izračun lastne cene

 • lastnike podjetij,
 • finančne direktorje,
 • vodje financ,
 • vodje planiranja,
 • vodje proizvodnje,
 • vodje kontrolinga,
 • kontrolerje,
 • vse, ki jih tema zanima.

Predavatelj:

Matej Reisman

Matej ReismanEkonomsko izobrazbo si je pridobil na European Business School v Londonu in pridobil naziv Chartered Financial Analyst. V preteklosti je med drugim sodeloval pri oceni vrednosti, skrbnih pregledih, prevzemih in združitvah ter projektih prestrukturiranja družb v turizmu, založništvu, trgovini, kovinsko predelovalni industriji, elektronski industriji, prehrambeni industriji, telekomunikacijah, itd.


Vprašanja že sedaj pričakujemo na: [email protected].


Preverite še ostala izobraževanja iz – Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Matej Reisman

Ekonomsko izobrazbo si je pridobil na European Business School v Londonu in pridobil naziv Chartered Financial Analyst. V preteklosti je med drugim sodeloval pri oceni vrednosti, skrbnih pregledih, prevzemih in združitvah ter projektih prestrukturiranja družb v turizmu, založništvu, trgovini, kovinsko predelovalni industriji, elektronski industriji, prehrambeni industriji, telekomunikacijah, itd.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.