fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kaj nam novega prinaša pravkar sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L)?

Online seminar
Ura: 9.30 – 12.00
Lokacija: Online (preko spleta)
Strokovnjaki:
  Webinar pojasnjuje novosti Zakona  gospodarskih družbah za vse gospodarske subjekte s poudarkom na večji digitalizaciji in transparentosti podatkov o podjetjih, čezmejnem preoblikovanju družb in spletnem ustanavljanju družb.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Državni zbor je 28. junija 2023 sprejel novelo ZGD-1L; objavljena je bila v Uradnem listu št. 75/2023 z dne 10.7.2023  in  začne veljati 25. julija 2023.

Glavne spremembe, ki jih novela ZGD-1L prinaša oz. ureja:

 • Pod vplivom t.i. digitalizacijske direktive (Direktive 2019/1151 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb)  novela uvaja pravno podlago za spletno ustanavljanje kapitalskih gospodarskih družb (d.o.o., d.d. in k.d.d); registracijo podružnic in vpis dokumentov ter informacij s strani družb in podružnic na daljavo tudi za čezmejne uporabnike brez njihove fizične navzočnosti;
 • Pod vplivom t.i. mobilnostne direktive (Direktive (EU) 2019/2121 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev) se v ZGD-1 urejajo tri oblike čezmejnih operacij (čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve). Za vsako od čezmejnih operacij je določeno, katere so dopustne oblike čezmejnih operacij v družbi, pri čemer je ključnega pomena ureditev pravnega položaja vseh relevantnih deležnikov, zlasti pravice imetnikov deležev, upnikov in delavcev;
 • možnost izvedbe virtualne skupščine brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščencev ter drugih oseb, kjer gre za pravila o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da se virtualno skupščino lahko skliče in izvede;
 • revizijo združitve, delitve in preoblikovanja;
 • dostop do informacij na enem mestu – na portalu SPOT;
 • ukrepe za zaščito upnikov, kar zagotavlja s pravico do posebnega pravnega sredstva;
 • boljše varstvo manjšinskih delničarjev in administrativna razbremenitev podružnic tujih podjetij.

Vaše koristi:

 • Pridobili boste usmeritve, kako novosti novele ZGD-1L uporabiti v praksi;
 • Bolje boste koristili digitalna orodja pri ustanavljanju, upravljanju in preoblikovanju družbe ter tako povečali konkurenčnost;
 • Pridobili odgovore na vprašanja s strani izkušenega pravnega strokovnjaka.

Vsebina: 

 • Omejitev ustanavljanja družb ter pridobitve statusa družbenika
 • Virtualna skupščina: ureditev po noveli in način izvedbe v praksi
 • Digitalizacija: spletna ustanovitev kapitalske družbe, registracija podružnice, vpis dokumentov in informacij s strani družb in podružnic. Sistem povezovanja registrov, identifikacija oseb
 • Mobilnost družb znotraj EU: čezmejna preoblikovanja, čezmejne združitve in čezmejne delitve

Predavatelj:

Domen NeffatDomen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik

Ima opravljen podiplomski študij na Univerzi v Heidelbergu v Nemčiji, licenco za posredovanje v prometu z nepremičninami, pravniški državni izpit, izpit iz upravnega prava za imenovanje v naziv. Opravljal je delo asistenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V odvetništvu je nadaljeval ponovno v Ljubljani, kjer vodi Odvetniško družbo Neffat.

Pri delu se redno srečuje s transakcijami z nepremičninami, ki zajemajo razpolaganje tako z manjšimi stanovanji, zemljišči in poslovnimi prostori, kakor tudi razpolaganje z večjimi gospodarskimi objekti in industrijskimi zemljišči. Stranke zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi in institucijami.

Veliko se ukvarja tudi s korporacijskim pravom, združitvami in prevzemi podjetij, nakupi podjetij in prestrukturiranjem družb. Redno svetuje in zastopa stranke v okviru postopkov ravnanja z odpadki in varstva okolja (pridobivanje OVD/OVS, čezmejne pošiljke, zbiranje odpadne embalaže, prekrškovni postopki, upravljanje z odlagališči, sežig odpadkov ipd.).


IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Domen Neffat

Ima opravljen podiplomski študij na Univerzi v Heidelbergu v Nemčiji, licenco za posredovanje v prometu z nepremičninami, pravniški državni izpit, izpit iz upravnega prava za imenovanje v naziv. Opravljal je delo asistenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V odvetništvu je nadaljeval ponovno v Ljubljani, kjer vodi Odvetniško družbo Neffat. Pri delu se redno srečuje s transakcijami z nepremičninami, ki zajemajo razpolaganje tako z manjšimi stanovanji, zemljišči in poslovnimi prostori, kakor tudi razpolaganje z večjimi gospodarskimi objekti in industrijskimi zemljišči. Stranke zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi in institucijami. Veliko se ukvarja tudi s korporacijskim pravom, združitvami in prevzemi podjetij, nakupi podjetij in prestrukturiranjem družb. Redno svetuje in zastopa stranke v okviru postopkov ravnanja z odpadki in varstva okolja (pridobivanje OVD/OVS, čezmejne pošiljke, zbiranje odpadne embalaže, prekrškovni postopki, upravljanje z odlagališči, sežig odpadkov ipd.).

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Mnenja udeležencev

Najlepša hvala za odlično predavanje. Predavanje je bilo koristno in praktično naravnano. Sistematično organizirano in nazorno. Učinkovito ste nas vodili skozi tematiko in nam »dozirali« znanje ob pravem času, da smo lahko usvojili vse povedano. Prejeli smo teoretične osnove in praktične napotke. Kljub temu, da smo predhodno imeli znanja s tega področja, smo prejeli nova znanja, s katerimi smo dobro nadgradili obstoječega.

Vanja Jus, udeleženka delavnice