fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Koordinatorji in varnost na gradbišču

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 13.30

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 

U R E D B A o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

PRILOGA IV – ZAHTEVE ZA VARNOST IN ZDRAVJE NA GRADBIŠČIH – DODATNE ZAHTEVE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI GRADBENEM DELU

Vse ukrepe, ki jih je nujno izvesti za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev zaradi okoliščin in dogodkov, ki niso bili predvideni v varnostnem načrtu, mora koordinator za varnost in zdravje pri delu zabeležiti v knjigo ukrepov za varno delo. Knjigo ukrepov za varno delo hrani koordinator in mora biti ves čas gradnje na gradbišču na voljo inšpekciji dela in vsem delodajalcem, ki izvajajo delo na gradbišču. Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca določena odgovorna oseba najmanj enkrat mesečno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, poškodbah in podobno. Če oder uporabljajo delavci različnih delodajalcev, mora ustreznost in pregled odra zagotavljati koordinator za varnost v fazi izvajanja del ali od njega pooblaščena oseba ustrezne stroke.

Ukrepajte pravočasno, pridobite strokovne informacije s koristnimi praktičnimi napotki in zagotovitevarnost na gradbišču s preventivnimi ukrepi.

Posebej za vas smo v sodelovanju s strokovnjakoma zizkušnjami iz prakse pripravili strokovni seminar:

Koordinatorji in varnost na gradbišču

 

Komu je seminar namenjen?

Koordinatorjem za varno in zdravo delo, vodjem gradbišča, strokovnimdelavcem za varnost in zdravje pri delu in vsem, ki se zavedajo pomena varnostina gradbišču.

Kratka vsebina seminarja

 • Zakonodaja na področju zagotavljanja varnosti in zdravja na gradbiščih
  • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Varno delo na višini
 • Preventivni ukrepi za zmanjšanje nezgod pri delu
  • Ocenjevanje tveganja
  • Varnostni načrt
  • Usposabljanje
  • Osveščanje delavcev
 • Primeri nezgod pri delu – najpogostejše napake in kako se jim izogniti
 • Sistem vodenja varnosti in zdravja v skladu z ISO 45001, kot nadgradnja odhajajočega OHSAS 18001 standarda

Avtorji

Marjan Mikec

Marjan Mikec je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Oddelku za tehniško varnost v Ljubljani. Redno je zaposlen kot strokovni svetnik v ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. v Ljubljani. Pred tem zaposlen kot organizator varnosti pri delu in vodja sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem v gradbenem podjetju GPG d.d. Član upravnega odbora in predsednik Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Izvedenec nemedicinske stroke invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Več let član izpitne komisije za preizkuse znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih. V letu 2013 sodeloval kot expert v twinning projektu "Harmonizacija in implementacija zakonodaje na področju inšpekcije dela in varnosti pri delu v Črni gori.

Vilko Švab

Vilko Švab, univ. dipl. inž. str., ima večletne praktične izkušnje na področju zagotavljanja in izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Je sodni izvedenec na področju varstva pri delu in izvedenec nemedicinske stroke ter vodilni presojevalec za presojo sistemov kakovosti ISO 9001 in sistemov varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Bil je svetovalec pri uvajanju sistema BS OHSAS v podjetjih kot Iskraemeco, Cestno podjetje Ptuj, Termoelektrarna Šoštanj in ostala. Bil je vodja oddelka za varnost in zdravje pri delu v podjetjih kot: TAM Maribor, VESNA d.d., MTT TEKSTIL d.o.o. Od 2018 je na TUV SUD Sava zaposlen kot vodja usposabljanj in vodilni presojevalec ISO 9001 in BS OHSAS 18001.