fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Industrijska dvigala in dvižna oprema – tehnična dokumentacija ter varna namestitev, vzdrževanje in uporaba 

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
  8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.
Praktičen seminar, ki obravnava zakonodajo, tehnično dokumentacijo, namestitev, vzdrževanje in uporabo industrijskih dvigal in dvižne opreme.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.


Pri načrtovanju, proizvodnji, montaži, vzdrževanju in uporabi dvigal ter dvižne opreme je treba upoštevati kompleksno tehnično zakonodajo:

 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti,
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
 • Zakon o graditvi objektov,
 • Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali,
 • Pravilnik o varnosti strojev,
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme itd.
 • Direktivo 2014/35/EU (nizkonapetostna oprema),
 • Direktivo 2014/30/EU (elektromagnetna združljivost),
 • Direktivo 2014/34/EU (oprema, namenjena uporabi v potencialno eksplozivnem ozračju).

Inšpektorji ugotavljajo, da:

 • proizvajalci ne poznajo in ne upoštevajo zakonodaje na področju načrtovanja in dajanja industrijskih dvigal ter dvižne opreme na trg in v uporabo;
 • proizvajalci in uporabniki ne ravnajo v skladu z zakonodajo o vgradnji in uporabi dvigal;
 • proizvajalci in uporabniki pri vgradnji dvigala v objekt (montaži opreme) ne upoštevajo zakonodaje o graditvi objektov in tako je tehnična dokumentacija nepopolna (manjka izjava o zanesljivosti objekta).

Kaj o seminarju menijo udeleženci? 

»Zelo zadovoljen s predavateljem zaradi strokovne razlage, podprte s primeri iz prakse.« Mihael Novinec, Iskraemeco d.d.

»Predavatelj je odličen, saj ima dober čut za razlago«. Peter Sorčan, Libela Elsi d.o.o.


Inšpektorji ugotavljajo, da proizvodi ne izpolnjujejo varnostnih zahtev, zato bo na seminarju poseben poudarek na:

 • obravnavi zakonodaje za dvigala (mostna, gradbena, nakladalna, električna, ročna,..) in dvižno opremo (prijemala, vrvi, trakovi, verige, kavlji, pritrdilni obroči, vitli);
 • izdelavi ocene tveganja in izjavi o zanesljivosti objekta;
 • varni uporabi, namestitvi (montaži), menjavi in vzdrževanju dvigal ter dvižne opreme;
 • bistvenih napakah, ki jih inšpektorji ugotavljajo;
 • obravnavi specifičnih vprašanj udeležencev: pošljite vprašanje na [email protected], odgovor prejmete na seminarju in tudi po njem!

  Kratek pregled vsebine

  • tehnična zakonodaja – dvigalo – delovna oprema
  • postopek dajanja na trg za novo ali rabljeno opremo
  • direktiva o varnosti strojev
  • varnostne komponente dvižnih strojev
  • dvižna oprema kot zamenljiva oprema
  • povezava z drugimi direktivami
  • načela varnega načrtovanja dvižnih strojev
  • varovala in varnostne naprave
  • električna oprema
  • varnostni ukrepi
  • standardi in domneva o skladnosti
  • vsebina tehnične dokumentacije
  • postopki ugotavljanja skladnosti
  • navodila za uporabo in izjava o skladnosti
  • izjava o zanesljivosti objekta
  • namestitev dvižnega stroja – obveznosti

  O predavatelju

  Darko DajčmanDarko Dajčman

  Inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju.

  Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi.

  Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.


   Preverite še ostala izobraževanja iz – Gradbeništvo in logistika . Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

   IN-HOUSE izobraževanje

   Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
   >> Pošljite povpraševanje

   Avtorji

   Darko Dajčman, inž. stroj.

   Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

   Splošni pogoji

   Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.