Manager logističnih procesov

Večdnevni izobraževalni program

1.290,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Intenziven program, prilagojen za vodstveni kader v logistiki in njihove potrebe!

Kot vodstveni kader v logistiki imate eno ključnih vlog v vašem podjetju, saj ste odgovorni za:

 • optimalen pretok blaga, materiala, izdelkov ali polizdelkov,
 • tekoče logistične procese,
 • skrajševanje vezave zalog in učinkovito izrabo časa,
 • vodenje zaposlenih, njihovo motiviranje in še več.

V primeru pomanjkanja znanja in kompetenc podjetje neposredno tvega visoke stroške, zamujene roke, zastoje in napake. Po drugi strani pa je dober vodja za vsako podjetje neprecenljiv kapital in največja konkurenčna prednost!

Nadgradite svoje znanje in kompetence ter se udeležite intenzivnega izobraževalnega programa.


Izobraževalni program Manager logističnih procesov sestavlja osem modulov:

 • tri delavnice, na katerih boste obdelali ključne tematike za optimizacijo logističnih procesov in reševanje pogostih težav s primeri dobre prakse ter dobiti odgovore na vaša konkretna vprašanja;
 • ogled dobre prakse;
 • dva e-gradiva;
 • dva sklopa študijskih gradiv, ki ju boste prejeli na delavnicah in sta namenjena samostojnemu študiju.

Program je namenjen:

 • direktorjem,
 • vodjem logistike,
 • vodjem proizvodnje, skladišča, nabave ali prodaje,
 • tehničnim sodelavcem iz strokovnih služb in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

Pridobite certifikat, ki bo potrdilo vaše strokovne usposobljenosti!

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Ogledali si bomo tudi primer dobre prakse – distribucijski center NAVIS v Velenju.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijska gradiva, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje, boste prejeli na delavnicah. Omogočajo vam vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti iz delovnega mesta.
 • Po elektronski pošti boste prejeli dostop do e-gradiva.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Manager logističnih procesov v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

 

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • spoznali orodja, metode in primere dobre prakse, da bo vaša optimatizacija logističnih procesov še uspešnejša,
 • osvojili ključna znanja za organiziranje in koordiniranje dela v logistiki,
 • pomembno izboljšali svoje veščine za suvereno vodenje in
 • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke.

Vsebina

 • Transport (optimizacija, Incoterms, pogled v prihodnost …)
 • WMS – standard današnje logistike
 • Zahteve in trendi vitke logistike

 • Prevzemni procesi v logistiki
 • Odpremni in oskrbni procesi v logistiki
 • Hrambni procesi in upravljanje s skladiščnimi sistemi
 • Transportni procesi zunanjega transporta
 • Procesi vračanja blaga
 • Procesi upravljanja reklamacij
 • Dodelavni procesi in storitve v logistiki
 • Povratna logistika in okoljski standardi

 • Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Vrtilne tabele, makri, filtriranje …

 • Zbor na dogovorjenem mestu v Velenju ob 13.00 in voden ogled distribucijskega centra NAVIS

 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja
 • Krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije:
 • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
 • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
 • Postopek delegiranja nalog

 • Naloge vodje v spremenjenih gospodarskih in družbenih razmerah
 • Osebnostne kompetence in krepitev vodstvenih kompetenc
 • Vodenje in motivacija različnih sodelavcev k skupnemu cilju
 • Pogovor o cilju, odrejanje nalog, kontrola in povratna informacija
 • Komunikacija in reševanje konfliktov v ekipi in s poslovnimi partnerji
 • Izpolnjevanje SDI vprašalnika

 • Primeri in komentarji za osvežitev znanja angleščine
 • Obogatitev besednega zaklada in pisanje sporočil v angleščini
 • Suverena komunikacija s strankami in poslovnimi parterji
 • Slovnična in pravopisna pravila ter uporaba osnovnih časov

 • Dodana vrednost logistike
 • Učinkovita in kakovostna logistika
 • Metode upravljanja logistike
 • Planiranje resursov v logistiki
 • Prevzemni procesi v logistiki
 • Odpremni procesi v logistiki
 • Določanje strategij komisioniranja

 • Preverjanje znanja (test rešite v spletni učilnici)
 • Prejem certifikata Manager logističnih procesov

Avtorji

Andrej Borkovič

Andrej Borkovič, dipl. ing. prometa, se vso svojo poslovno kariero ukvarja z logistiko. Po študentskih letih se je v start up podjetju ukvarjal z inovativno transportno dejavnostjo, kasneje v lastnem podjetju s prometno dejavnostjo, zatem pa kot strokovni sodelavec v javnem zavodu Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. Od leta 2008 je zaposlen v Gorenju d.d. OE Logistika, kjer vodi oddelek tehničnih služb. V njem proučujejo in razvijajo optimalne rešitve za kar najbolj učinkovite, hitre in ekonomične procese v logistiki.

Franci Pušenjak

Predavatelj dela kot poslovni svetovalec in ima 40-letne izkušnje na področju logistike.  Sodeloval je v izgradnji številnih logističnih centrov doma in v tujini. Preučeval je različne organizacijske modele v praksi in teoriji ter jih tudi uspešno uvedel v poslovne sisteme. Poleg logistike se ukvarja s procesi nabave in procesi trženja, ki skupaj s procesi proizvodnje tvorijo temelj poslovanja. Gradnja in izboljševanje poslovnih procesov terjata inovativne zamisli in pristope, ki jih je vgrajeval v mnoge projekte slovenskih podjetij. Znanje je pridobival v odličnih interdisciplinarnih timih ter preko povzemanja najboljše prakse v razvitih poslovnih okoljih Evrope in ZDA. Je tudi višješolski predavatelj in svoje izkušnje prenaša na druge na mnogih seminarjih in izobraževalnih procesih.

Marko Cedilnik

Ima več kot 35-letne izkušnje s področja operativne logistike v več podjetjih. V svoji bogati praksi je bil tudi v okolju, ki ni naklonjeno razvoju dejavnosti logistike več, kot je nujno potrebno. Znan je po svoji ugotovitvi, kako logistiko vidijo tisti, ki ne delajo v logistiki. »Vi samo nakladate in vozite,« pravijo. »Mi samo nakladamo in vozimo,« pa je njegov odgovor tistim, ki se spoznajo na logistiko, pa še niso niti ure svojega življenja prebili v skladišču ali kabini tovornega vozila. Že Prešeren je napisal, da le čevlje sodi naj kopitar. To je tretje pravilo, ki se ga drži v življenju. Nad vse rad pa svetuje, da nikdar ne zahtevajte od drugih narediti tistega, česar niste sposobni narediti sami. Pri pisanju priročnika in na predavanjih se opira le na svoje izkušnje ter probleme opisuje tako kot jih vidi sam.

Polona Zupančič

Polona ZupančičPolona Zupančič ima bogate izkušnje pri vodenju interaktivnih delavnic komunikacije, ki vodijo k boljšim odnosom na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Vsak udeleženec se znajde na neki točki osebne rasti, kjer dobi veliko uporabnih idej, kako izboljšati svojo čustveno inteligentnost v svojem vedenju, ki vodi k želenim spremembam. Na Gea Collegu poučuje Poslovno komuniciranje, Prodajo in Nabavo; v letu 2019 so jo študenti imenovali za najboljšo predavateljico leta. Je tudi soavtorica naših priročnikov poslovne komunikacije, vodenja in nabavnega poslovanja. V prostem času uči jogo, rada se potepa po svetu, veliko bere in ljubi življenje.