fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novela Zakona o osnovni šoli v praksi

Strokovni seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Strokovnjaki:

 

Bodite seznanjeni, kaj prinaša novela Zakona o osnovni šoli, kaj spreminja v sistemu osnovne šole pri izvajanju osnovnega in razširjenega programa in na kaj morate biti še posebej pozorni!

248,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POMEMBNO!

Državni zbor RS je na seji 21. februarja 2024 sprejel novelo Zakona o osnovni šoli, ki bi se naj začela uporabljati s šolskim letom 2024/25, torej od 1. septembra 2024 dalje.

Novela Zakona o osnovni šoli je v Državnem zboru bila sprejeta 21. februarja, novosti boste morali začeti uporabljati s 1. 9. 2024. Novela v redno izvajanje v vseh šolah uvaja veliko uspešnih projektnih dejavnosti, tako prenovljeni zakon o osnovni šoli prinaša obvezni tuji jezik za prvošolce in koncept razširjenega programa.

Novela predpisuje tudi obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce ter določa uspeh na NPZ v 9. razredu kot eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa. Na novo opredeljuje sistem vključevanja otrok priseljencev v obvezni program ter spreminja način dela in sodelovanja s šolo pri izobraževanju na domu, vključno z večjim številom predmetnih izpitov za šolajoče na domu.

Novela Zakon o osnovni šoli

Ker imajo sprejete spremembe velik vpliv na organizacijo dela v vaši šoli in tako tudi na ustrezno izvedbo vseh obveznosti iz zakonodaje, je ključnega pomena, da ste natančno seznanjeni z določbami in novostmi, predvsem pa da veste, kako boste morali obstoječo organizacijo in izvedbo nalog ter dejavnosti v šoli prilagoditi in posodobiti.

Bodite na izobraževanju, kjer bo predavatelj predstavil vse ključne novosti in podal priporočila, kako jih uvajati v praksi ter na kaj morate biti še posebej pozorni.

Razrešili boste dileme:

 • Kako se organizira in izvaja razširjeni program?
 • Kako se organizira in izvaja vzgojno-izobraževalno delo v okviru razrednega in predmetnega pouka in v primeru izobraževanja na daljavo?
 • Kakšni so pogoji za prepis učenca z javne ali zasebne šole?
 • Kako se izvaja vključitev učencev priseljencev v pouk?
 • Kako se izvaja prilagoditev šolskih obveznosti za učence, ki izkazujejo posebne dosežke in kako se izvaja nov postopek pridobitve pravice do tega?
 • Kakšne so spremembe na področju upravnih postopkov v osnovni šoli?
 • Kako se bo po novem izvajalo obveščanje učencev o ocenah ob zaključku obeh ocenjevalnih obdobjih ter ob koncu šolanja?
 • Kako se bo po novem izvajalo nacionalno preverjanje znanja?
 • Kako bo po novem organizirano izobraževanje na domu ter kakšne so obveznosti in pravice tako šole kot učencev ter njihovih staršev?
 • Kako bo po novem urejeno izobraževanje na domu za učence s posebnimi potrebami ter kakšne so druge fleksibilne oblike izobraževanja za učence s posebnimi potrebami?
 • Katere so druge pomembne spremembe pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami?
 • Kako se spreminjajo določbe o napredovanju učenca v višji razred oziroma o ponavljanju?
 • Kako bo novela ZOsn vplivala na področje varstva osebnih podatkov v osnovnih šolah?
 • Kaj pomeni pouk slovenskega znakovnega jezika in kako se bo izvajalo v praksi?

Komu je izobraževanje namenjeno?

Ravnatelji in ravnateljice, pomočniki/pomočnice ravnateljev, strokovni delavci v osnovni šoli v vseh programih

Program

 • Kako se organizira in izvaja razširjeni program?
 • Kako se organizira in izvaja vzgojno-izobraževalno delo v okviru razrednega in predmetnega pouka in v primeru izobraževanja na daljavo?
 • Kakšni so pogoji za prepis učenca z javne ali zasebne šole?
 • Kako se izvaja vključitev učencev priseljencev v pouk?
 • Kako se izvaja prilagoditev šolskih obveznosti za učence, ki izkazujejo posebne dosežke in kako se izvaja nov postopek pridobitve pravice do tega?
 • Kakšne so spremembe na področju upravnih postopkov v osnovni šoli?
 • Kako se bo po novem izvajalo obveščanje učencev o ocenah ob zaključku obeh ocenjevalnih obdobjih ter ob koncu šolanja?
 • Kako se bo po novem izvajalo nacionalno preverjanje znanja?
 • Kako bo po novem organizirano izobraževanje na domu ter kakšne so obveznosti in pravice tako šole kot učencev ter njihovih staršev?
 • Kako bo po novem urejeno izobraževanje na domu za učence s posebnimi potrebami ter kakšne so druge fleksibilne oblike izobraževanja za učence s posebnimi potrebami?
 • Katere so druge pomembne spremembe pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami?
 • Kako se spreminjajo določbe o napredovanju učenca v višji razred oziroma o ponavljanju?
 • Kako bo novela ZOsn vplivala na področje varstva osebnih podatkov v osnovnih šolah?
 • Kaj pomeni pouk slovenskega znakovnega jezika in kako se bo izvajalo v praksi?

Avtorji

Matiček Žumer

Matiček Žumer je odvetnik, ki se v okviru svoje odvetniške dejavnosti ukvarja tudi s pravnimi izzivi šolskega prava. Vrtcem in šolam pravno svetuje predvsem pri urejanju delovnih razmerij in jih zastopa v delovnih sporih pred sodišči.