fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novosti, pasti in praksa v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 14.00

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je nujen pogoj za obratovanje vaše naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in pogoj, da sploh lahko opravljate svojo dejavnost! 161. člen ZVO-1 vas v nasprotnem primeru kaznuje s kaznijo v višini od 75.000 do 125.000 EUR!

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaženje okolja večjega obsega (Uredba IED), ki velja že od avgusta 2015, ter z njo povezana spremenjena pravilnika (Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode in Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal) povzročajo težave pri izdelavi izhodiščnega poročila. Uredba IED zavezuje:

 • podjetja iz energetike, kovinske, kemične, papirne in živilske industrije, ter podjetja, ki opravljajo ravnanje z odpadki kot dejavnost ter
 • podjetja, ki morate zaradi, na primer povečanih proizvodnih zmogljivosti, širitve proizvodnje, uvedbe nove tehnologije in ostalih sprememb, spremeniti okoljevarstveno dovoljenje (OVD).

Vemo, da je pridobitev OVD dolgotrajen proces, v katerem ARSO preverja spoštovanje veljavnih predpisov v zvezi z obratovanjem naprave. V praksi naletimo na pogoste situacije, ko se izdaji OVD nasprotuje, ker naj bi naprava imela nedopusten vpliv na okolje. Običajno nasprotujejo:

 • osebe, ki se lahko povežejo tudi v civilne iniciative;
 • nevladne organizacije s posebnim statusom po ZVO-1 (Zakonu o varstvu okolja);
 • druge osebe z nasprotnimi interesi.

Zaradi aktualnosti tematike, ki zahteva poglobljeno in interdisciplinarno reševanje, smo na edinstvenem praktičnem seminarju združili strokovnjaka s tehničnega in pravnega področja

 

Komu je seminar namenjen?

Pooblaščencem za varstvo okolja in odgovornim za ravnanje z odpadki pri t.i. IED zavezancih, posebej v papirni, kemični, živilski in kovinski industriji, upravljavcem odlagališč, zbiralcem in predelovalcem odpadkov ter centrom za ravnanje z odpadki in vsem, ki jih to področje zanima.

Seminar je pomemben za vse, ki ste vpleteni v postopek pridobitve okoljevarstvenih dovoljenj, saj boste:

 • poučeni o novostih;
 • vedeli, katere snovi sodijo med zadevne nevarne snovi, kje poiščete podatke o teh snoveh (iz varnostnega lista ali iz drugih virov), in tako v najkrajšem času izdelali oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode;
 • prejeli natančna navodila, če, kdaj in kako pripravite izhodiščno poročilo in na podlagi tega vlogo za okoljevarstveno dovoljenje;
 • primerno ukrepali v postopku pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj;
 • prejeli odgovore na vaša specifična vprašanja. Pričakujemo jih na: [email protected].

VSEBINA SEMINARJA:

TEHNIČNI DEL (dr. Mojca Kos Durjava):

 • Zakonodajni okvir (IED direktiva in povezava z IPPC direktivo, razširitev nabora dejavnosti in naprav, spremembe ZVO, ki se nanašajo na nevarne snovi in izhodiščno poročilo)
 • Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode (zadevne nevarne snovi, pregled tehničnih ukrepov)
 • Izhodiščno poročilo (IP) (zgodovina, stanje okolja, konceptualni model, preiskave tal in podzemne vode, ničelno stanje)
 • Izvajanje monitoringa tal in podzemne vode

PRAVNI DEL (Domen Neffat):

 • Postopki za pridobitev OVD: novosti po ZVO-1I
 • Sodelovanje javnosti in stranke v postopku pridobivanja OVD (ključna sodna praksa):
 • ureditev glede na postopek pridobivanja OVD za posamezno vrsto naprave oz. obrata (IPPC/IED, druge naprave, SEVESO);
 • pravni položaj in podlage za vstop v postopek zainteresiranih oseb
 • pravni položaj in podlage za vstop v postopek nevladnih organizacij

Avtorji

Domen Neffat LL.M.

Domen NeffatDomen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik Po zaključku študija na ljubljanski Pravni fakulteti je pričel s pripravništvom v odvetniški pisarni v Ljubljani. Pot ga je vodila na podiplomski študij v Nemčijo v kraj Heidelberg, kjer ga je uspešno zaključil. Po vrnitvi je opravljal delo asistenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v okviru Katedre za civilno, mednarodno, zasebno in primerjalno pravo. V odvetništvu je nadaljeval ponovno v Ljubljani, kjer je uspešno opravil pravniški državni izpit in kmalu za tem pričel z lastno odvetniško prakso, ki jo nadaljuje še danes, odvetniška družba Neffat. Pri delu se redno srečuje tudi s pravom ravnanja z odpadki in pravom varstva okolja in svetuje ter stranke zastopa v postopkih povezanih z ravnanjem z odpadki in varstvom okolja (pridobivanje OVD/OVS, čezmejne pošiljke, zbiralci, zbiranje odpadne embalaže, prekrškovni postopki, trgovci in posredniki odpadkov, upravljanje z odlagališči, centri za ravnanje z odpadki, sežig odpadkov ipd.).

dr. Mojca Durjava

Dr. Mojca Durjava je doktorica okoljske kemije in ekotoksikologinja, ki se ukvarja z oceno tveganja za kemikalije. Ima 25 let delovnih izkušenj v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer vodi projekte in raziskave na področju varovanja okolja. Je strokovnjakinja za IED direktivo, zakonodajo za kemikalije REACH ter Vodno direktivo in uspešno vodi nacionalne in mednarodne projekte iz omenjenega področja, aktivno pa sodeluje tudi pri številnih objavah znanstvenih člankov. Od leta 2018 je izbrana strokovnjakinja za okoljsko oceno tveganja v enem izmed znanstvenih odborov na Evropski agenciji za varno hrano (EFSA). Predavala je na številnih seminarjih doma in v tujini.