fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Sončna in vetrna elektrarna

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije.

  Kaj na področju načrtovanja in dovoljenj prinaša  Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zakaj se morate udeležiti seminarja?

Koristi seminarja:

 • Praktična pojasnila novega Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije s strani soavtorice Zakona;
 • Kot investitor ali projektant boste dobili navodila, kje naj po novem umeščate naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije in kaj za to potrebujete;
 • Kot občinski uslužbenec na oddelku za okolje in prostor boste vedeli, kako naj, upoštevajoč Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, umestite sončne in vetrne elektrarne v občinske prostorske načrte;
 • Prejmete odgovore na vaša vprašanja med seminarjem in po njem. Pošljite jih že sedaj na: [email protected]
 • Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 • Pooblaščeni arhitekti za udeležbo prejmejo  3 kreditne točke – sklop A (Zakonodaja in standardi).

Vlada je izdala Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravna podlaga za pripravo Uredbe je peti odstavek 71. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/2023 z dne 19.7.2023; v nadaljevanju: ZUNPEOVE).

Ravno ta zakon ZUNPEOVE določa obvezno postavitev fotonapetostnih naprav na eno od t.i. predpisanih prednostnih območij – to je na strehe in utrjena parkirišča, površine 1000 m2  ali več (za novogradnje) oz. – po preteku prehodnega obdobja in sprejetju uredbe – tudi na strehe in utrjena parkirišča s površino  1.700 m2 ali več. Ob tem pa kot predpisana prednostna območja, kjer bo umeščanje ne glede na določbe prostorskih aktov, a ob upoštevanju posebne vladne uredbe, določa še objekte/parkirišča, območja cestnih/železniških zemljišč, območja odlagališč,…

Investitorjem, projektantom, prostorskim načrtovalcem v občinah in vsem, ki  morate pri gradnji objektov  poleg gradbene zakonodaje upoštevati tudi okoljevarstveno zakonodajo v podjetjih in javnem sektorju, priporočamo praktičen online seminar v živo.

Sončna in vetrna elektrarna

Komu je seminar namenjen?

 • investitorjem
 • projektantom
 • prostorskim načrtovalcem
 • občinskim službam, ki delujejo na področju prostorskega načrtovanja, investicij in varstva okolja
 • skrbnikom varstva okolja

Program seminarja

1. del: Predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije:  

 • doseganja podnebne nevtralnosti in ciljev na področju deleža energije iz obnovljivih virov
 • kaj so »potencialna prednostna območja OVE« in »predpisana prednostna območja umeščanja fotonapetostnih naprav«
 • predvidena uredbena določitev podrobnejših pravil urejanja prostora
 • obveznost postavitve sončne elektrarne
 • nekatere posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja sončne elektrarne in vetrne elektrarne
 • institut spremljajoče energetske dejavnosti (splošno)

2. del: Posebnosti presojanja vplivov na okolje za projekte, ki vključujejo postavitev OVE (CPVO, PVO, predhodni postopek, integralno GD):

 • celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)
 • presoja vplivov na okolje (PVO)
 • posebnosti celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za OVEpredhodni postopekintegralno gradbeno dovoljenje
 • nekaj več o spremljajoči  energetski dejavnosti na zaprtih odlagališčih, površinskih kopih, vodnih zemljiščih, kmetijskih zemljiščih

3. del: Odgovori na vprašanja

Predavateljici

dr. Tanja Pucelj Vidovič

Dr. Tanja Pucelj Vidović je po poklicu pravnica, ki se s (pravnimi) vprašanji umeščanja v prostor in varovanja okolja ukvarja že od začetka svoje kariere.  Na tem področju je (so)avtorica več člankov in monografij.

Po opravljenem pravosodnem izpitu je bila prvih deset let zaposlena na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,  nato pa je bila na nekdanjem Ministrstvu za okolje in prostor (v Službi za sistem okolja in prostora oziroma Direktoratu za okolje) zadolžena za pripravo predpisov in sistemska vprašanja.

Temu je sledila zaposlitev na Direktoratu za energijo, v okviru katere je bila kot soavtorica zadolžena tudi za pripravo Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Margita Žaberl

Direktorica podjetja GIGA-R d.o.o., se že 22 let se ukvarja s področjem varstva okolja, predvsem s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljskih presoj.

Kot vodja projekta sodeluje pri številnih okoljsko zahtevnih projektih tako za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na ravni občin.

Je soavtorica več priročnikov s področja okoljske in gradbene zakonodaje, avtorica strokovnih člankov s področja varstva okolja in gradbenih dovoljenj ter predavateljica na konferencah in izobraževalnih dogodkih z okoljsko tematiko.

Preverite še ostala izobraževanja s področja Gradbeništvo in logistika. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

Margita ŽaberlMargita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja in prostorskega načrtovanja. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse. Trenutno je direktorica podjetja GIGA-R, okoljske rešitve.

dr. Tanja Pucelj Vidovič

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.