fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Odškodninska, prekrškovna in kazenska odgovornost delodajalca

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 13.30
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vprašanje glede povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu oz. t. i. regresnih zahtevkov ostaja odprto. Ureditev regresnih zahtevkov bi pozitivno vplivala na večjo varnost in zdravje pri delu, kajti naraščajoč trend uspešno zaključenih regresnih, odškodninskih in tudi kazenskih zahtevkov, vas kot delodajalca sili k vzpostavitvi in izvajanju ukrepov, ustreznemu sistemu pooblastil in odgovornosti ter zavarovanju dokazov.

Pravočasno pridobite informacije, kako ravnati in kako se v največji možni meri zaščititi. Posebej za vas jih bomo podali na praktičnem seminarju.

 

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen lastnikom podjetij, direktorjem in drugim odgovornim osebam v podjetju, strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom, pravnikom, svetovalcem za skladnost poslovanja in vsem drugim, ki jih ta tematika zanima.

Koristi praktične delavnice:

 • zaščitili se boste pred morebitno odškodninsko, prekrškovno ali celo kazensko odgovornostjo,
 • odgovorili in pojasnili vam bomo, ali delodajalci res odgovarjajo ne glede na krivdo,
 • vedeli boste, kako urediti področje varnosti in zdravja pri delu in preprečevanje mobinga – predstavljena bosta preverjena modela urejenosti teh dveh področij,
 • dobili boste odgovore na vaša konkretna vprašanja. Že sedaj nam jih pošljite na naslov: [email protected].

Kratek pregled vsebine:

 • V zvezi s čim je lahko podana odgovornost delodajalcev?
  • poškodbe pri delu,
  • mobing,
  • diskriminacija,
  • varstvo osebnih podatkov,
  • kršitev pravic delavcev in kandidatov,
  • škoda povzročena tretjim osebam.
 • Kakšne so lahko posledice?
  • odškodnina,
  • regresni zahtevki,
  • kazenska odgovornost: prepoved opravljanja dejavnosti/funkcije,
  • prekrškovna odgovornost (globe).
 • Kdo vse so lahko odgovorne osebe?
 • Kako se učinkovito zaščititi pred odgovornostjo?
  • vzpostavitev ustreznih ukrepov in njihovo izvajanje,
  • ustrezen sistem pooblastil in odgovornosti,
  • zavarovanje dokazov.

Avtorji

Miha Šercer

Miha Šercer Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniška pisarna Šercer-Šisenik, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.