Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v praksi – dileme in pojasnila

Praktični seminar

269,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom

 

Sistematično skozi postopek usmerjanja po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) ter Zakonu o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI).

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v praksi – dileme in pojasnila

Sistematično skozi postopek usmerjanja po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) ter Zakonu o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)


otroci-s-posebnimi-potrebamiNaši otroci so različni, tako nekateri brez večjih težav izpolnjujejo svoje šolske obveznosti, drugi pa se zaradi različnih dejavnikov pri tem soočajo z ovirami. Takrat jih vključimo v kontinuum pomoči, ki po korakih omogoča, da otrok premaguje težave, s katerimi se sooča. Včasih pa otrok potrebuje tudi bolj strukturirano in organizirano učno pomoč, ki mu preko pomoči strokovnjakov omogoča, da še bolj razvija svoja močna področja in premaguje težave. Te pravice so zapisane tudi v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ostalih povezanih zakonih ter podzakonskih aktih s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku, ki natančno določajo postopek usmerjanja za pridobitev odločbe, ki mu priznava določene pravice in prilagoditve, in izvrševanje pravic, ki izhajajo iz tega.

 

 


 

Kako spremljati otroka, ki potrebuje dodatno pomoč, kako ustrezno sodelovati s starši in v skladu s predpisi in stroko pripraviti dokumentacijo za uvedbo postopka usmerjanja in nato odločbo po potrebah otroka ustrezno izvajati boste izvedeli na praktičnem seminarju, kjer bosta predavateljici sistematično predstavili celotni postopek usmerjanja in izvajanja pravic v praksi, vključno z vsemi bistvenimi zakonskimi določbami ter strokovnimi usmeritvami, predvsem pa vas opozorili na napake iz prakse – naj vam bodo predstavljene informacije v pomoč pri spopadanju z vsakodnevnimi opravili.


Komu je namenjen?

izobrazevanje-otroka-s-posebnimi-potrebami

 • Svetovalnim delavcem,
 • pedagogom,
 • psihologom,
 • specialnim pedagogom
 • izvajalcem dodatne strokovne pomoči
 • ravnateljem

 

 


Vsebina izobraževanja

 • Koncept dela učne težave v osnovni šoli in postopek usmerjanja, kot peti korak: potek postopka usmerjanja (kdaj, kako in pod kakšnimi pogoji) ter vloga posameznih strokovnih delavcev, staršev in otroka v njem
 • Kdaj se lahko začne postopek usmerjanja, kdo ga lahko začne in kakšni so pogoji
 • Katera dokumentacija je obvezna in na kaj je potrebno biti pozoren pri pripravi strokovne dokumentacija za postopek usmerjanja: vloga in pomen poročila o otroku, učiteljevega mnenja in zapisa razgovora z otrokom, kot del strokovne dokumentacije v postopku usmerjanja
 • Kako izpolniti dokumentacijo, da odraža dejansko stanje otroka oz. mladostnika
 • Izvršljivost odločbe in obveščanje vseh strank o vloženi pritožbi (nepravnomočnost odločbe zaradi pritožbe)

 • Delo pritožbene komisije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
 • Pritožba na odločbo Zavoda RS za šolstvo (kdo se lahko pritoži, kakšni so roki za pritožbo, kako pripraviti pritožbeno dokumentacijo, kdaj je pritožba lahko utemeljena)
 • Kako zavod ravna v primeru pritožbe na odločbo o usmeritvi
 • Najpogostejši pritožbeni razlogi, kdaj so lahko utemeljeni in kdaj ne
 • Kako brati odločitev pritožbene komisije
 • Obveščanje vseh strank o vloženi pritožbi (nepravnomočnost odločbe zaradi pritožbe)
 • Izvršljivost odločbe pritožbene komisije

 • Spremljevalec, varuh negovalec, asistent, tolmač
 • Kateri otroci v postopku usmerjanja lahko imajo dodeljenega spremljevalca in kakšni so kriteriji za dodelitev
 • Kdaj je otroku dodeljen stalni in kdaj začasni spremljevalec in kako to kadrovsko urediti v zavodu
 • Katere so naloge spremljevalca, varuha negovalca, tolmača ali asistenta in katere izobrazbene in kompetenčne pogoje mora izpolnjevati kandidat za to delo
 • Pravica do tolmača za učence in dijake ter gluhe starše
 • Aktualna problematika zagotavljanja izvajanja dodatne strokovne pomoči
 • Vrste dodatne strokovne pomoči in izvajalci
 • Zagotavljanje inkluzivnega okolja s svetovalno storitvijo
 • Težave pri izvajanju dodatne strokovne pomoči

 • Od odločbe o usmeritvi do individualiziranega programa
 • Pasti priprave individualiziranega načrta
 • Vse o izvajalcih dodatne strokovne pomoči
 • Sodelovanje s starši in otrokom/mladostnikom
 • Prilagoditve v procesu poučevanja otrok in mladostnikov
 • Sodelovanje strokovnih delavcev in spremljevalcev v procesu izvajanja pouka in poučevanja
 • Najpogostejša vprašanja in dileme glede izvajanja odločb o usmeritvi

 • Načini pomoči
 • Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in Izvedbena priporočila za izvajanje vzgojnega programa
 • Strokovni centri za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami ter sodelovanje
 • Fleksibilne oblike dela, pomoči in podpore na treh področjih delovanja strokovnih centrov: na preventivnih dejavnosti, pri delu z nameščenimi in pri spremljanju otrok ali mladostnikov po izteku ukrepa sodišča.


Predavateljici:

mag. Polona Šoln Vrbinc

je vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

dr. Manica Jakič Brezočnik

je sekretarka v Sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Preverite še ostala izobraževanja iz – Vzgoja in izobraževanje. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

 

Avtorji

dr. Manica Jakič Brezočnik

Dr. Manica Jakič Brezočnik je sekretarka v Sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

mag. Polona Šoln Vrbinc

Mag. Polona Šoln Vrbinc je vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.