fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Računovodska obravnava osnovnih sredstev po SRS

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
  Računovodska obravnava materialnih delov in pravic iz naslova dolgoročnih sredstev po SRS.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Računovodska obravnava materialnih delov in pravic iz naslova dolgoročnih sredstev po SRS


Katere vrste materialnih oblik in pravic so dolgoročna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja?

Kakšna so pravila za amortiziranje, za vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev, za nadomestne dele, za slabitve in krepitve?

Katero obvezno metodo vrednotenja uporabiti?

Katera so opredmetena osnovna sredstva manjše vrednosti – do 500 evrov?

Ne samo, da morate na vsa ta in podobna vprašanja poznati odgovore, morate jih znati tudi utemeljiti.

Pravilno evidentiranje, obračunavanje in informiranje poslovodstva o stanju materialnih oblik in pravic dolgoročnih sredstev, pomembno vpliva na poslovne odločitve in nadaljnji razvoj, kakor tudi na rezultate poslovanja organizacije.

Vabimo vas na online seminar, na katerem boste dobili odgovore na zgornja vprašanja.


Oblika in potek izobraževanja

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave.


Komu je namenjeno?

Program je namenjen strokovni nadgradnji znanj na področju računovodske obravnave in vodenja materialnih delov dolgoročnih sredstev.


Prednosti izobraževanja

Po končanem online seminarju boste zagotovo:

 • poznali računovodski in davčni učinek nabave, vrednotenja in prodaje materialnih oblik dolgoročnih sredstev (neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva) na rezultat organizacije;
 • zakonodajno skladno knjižili vse dogodke povezane z materialnimi deli in pravicami dolgoročnih sredstev;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • znali pravilno svetovati poslovodstvu in naročnikom;
 • dobili odgovore na vaša vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Vsebina

 • Razumevanje in razvrščanje pravic iz naslova neopredmetenih sredstev po SRS 2 (2016).
 • Razvrščanje posameznih vrst opredmetenih osnovnih sredstev po SRS 1 (2016).
 • Vrste odvisnih stroškov nabave dolgoročnih sredstev.
 • Vrednotenje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev glede na izbrano metodo vrednotenja.
 • Računovodski vidik amortiziranja ter določanja amortizacijskih stopenj neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Razvrščanje osnovnih sredstev manjše vrednosti do 500 evrov (drobni inventar) med opredmetena osnovna sredstva ali strošek materiala.
 • Metode vrednotenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Stroški vzdrževanja in naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva.
 • Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva in prenos med stroške.
 • Nabava ali prodaja po 76.a členu ZDDV-1.
 • Najem neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev z vidika poslovnega ali finančnega najema.
 • Prodaja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev z dobičkom ali izgubo.
 • Inventurni primamljaj dolgoročnih sredstev.
 • Izgradnja zgradbe v lastni režiji ter stališče DDV ali DPN.
 • Nabava opredmetenih osnovnih sredstev s pomočjo javnih razpisov in subvencij.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov.

Predavateljica

Lidija RobnikDr. Lidija Robnik

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd.

Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.


.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.