fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Skladiščenje nevarnih odpadkov in kemikalij ter čezmejno pošiljanje odpadkov

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 14.00

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Skladiščenje nevarnih kemikalij urejata, med drugim, Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) in Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 75/09). Skladiščenje in shranjevanje nevarnih kemikalij zahteva, da:

 • zagotovite lovilne bazene, požarno odpornost kritine in oblog,
 • uporabite detektorje nevarnih snovi in ukrepe požarnega varstva,
 • pazite, katere kemikalije nikakor ne smete skladiščiti skupaj in veliko več.

Skladiščenje nevarnih tekočin ter opremo v skladišču, kot so cevovodi, priključki in zadrževalniki razlitih tekočin, določa Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Ravnanje z odpadki je urejeno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Slovenija ima premalo lastnih zmogljivosti za obdelavo svojih odpadkov, zato jih je treba pošiljati ustreznim obratom v tujini. Čezmejne pošiljke odpadkov, med drugim, urejata Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in Uredba (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov. Predstavljajo področje, ki jih Inšpekcija za okolje še posebej obravnava, saj je ugotovila možnosti nezakonitega ustvarjanja dobička pri prevozih odpadkov v tujino.

Skladiščenje nevarnih odpadkov in kemikalij ter čezmejne pošiljke odpadkov so, da se preprečijo nevarne situacijo za zdravje ljudi in okolja, pod močnim nadzorom! Strokovnjakinji vam bosta na praktičnem seminarju razložili, kako pravilno ravnate, ko izvajate skladiščenje nevarnih odpadkov in kemikalij ter čezmejno pošiljanje odpadkov.

 

Komu je seminar namenjen?

Pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim za ravnanje z odpadki, svetovalcem za kemikalije, vodjem kakovosti, vodjem skladišč, direktorjem ter vsem, ki jih to področje zanima.

Pridobite nasvete iz prakse, zato boste s tem seminarjem zagotovo:

 • vedeli, katero zakonodajo morate upoštevati in kako jo naj upoštevate,
 • pravočasno preprečili nevarne situacije zaradi neustreznega skladiščenja odpadkov in kemikalij,
 • ustrezno postopali pri pridobivanju dovoljenj in soglasij, obveznih pri čezmejnem pošiljanju odpadkov,
 • izvedeli za vas pomembne odgovore na vprašanja. Vaša vprašanja pričakujemo že sedaj na: [email protected].

Kratek pregled vsebine:

1. del: Skladiščenje in shranjevanje nevarnih odpadkov in kemikalij (mag. Semira Hajrlahović Mehić)

 • Pravna podlaga
 • Kako prepoznamo nevarno kemikalijo in nevarni odpadek
 • Kriteriji za določanje nevarnih lastnosti odpadkov in kemikalij
 • Pravila skladiščenja nevarnih odpadkov in kemikalij
 • Označevanje nevarnih kemikalij in odpadkov

2. del: Ravnanje z nevarnimi odpadki, skladiščenje nevarnih tekočin in čezmejne pošiljke odpadkov (Polonca Poljanec Perič)

 • Ravnanje z nevarnimi odpadki
 • Skladiščenje nevarnih tekočin
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Pošiljke s predhodno prijavo in soglasjem
 • Obvezna dokumentacija ob prijavi
 • Soglasje za večkratno pošiljanje odpadkov v predelavo ali odstranjevanje
 • Najava pošiljke odpadkov
 • Dokumenti, ki spremljajo pošiljko odpadkov

Avtorji

Semira Hajrlahović Mehić

mag. Semira Hajrlahović Mehić, univ dipl. inž. kem tehnol, strokovnjakinja za nevarne kemikalije, je javna uslužbenka, ki je sodelovala pri nastajanju EU in nacionalne zakonodaje s področja nevarnih kemikalij. Aktivno je bila udeležena pri predsedovanju Slovenije EU v l. 2008. Od leta 2004 sodeluje v programu izobraževanja svetovalcev za kemikalije, s svojimi predavanji pa je sodelovala na mnogih seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij. Že leta tvorno sodeluje z evropsko agencijo za kemikalije (ECHA), zlasti na področju skupnih projektov znotraj EU, izobraževanja in treningov.

Polonca Poljanec Perič

Je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

univ. dipl. inž. kem.