fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za javna naročila

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Program za pravilno pripravo razpisne dokumentacije, izvedbo postopka javnega naročanja, oddajo javnega naročila in za uspešno spopadanje z morebitnimi pritožbami in revizijskimi zahtevki neuspelih ponudnikov

790,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Strokovnjak za javna naročila – specialno izobraževanje za koordinatorje javnih naročil v javnih skladih, zavodih in agencijah ter organih Republike Slovenije


Javna naročila predstavljajo pomemben delež javnih financ, zato je preverjanje javnih naročil pomembna naloga Računskega sodišča.

Revizije Računskega sodišča kažejo na številne nepravilnosti in nesmotrnosti pri javnem naročanju, prav tako se dogaja veliko prekrškov kot, na primer:

 • drobljenje javnih naročil,
 • izvedba javnega naročila brez ustreznega postopka (na primer izvedba postopka s pogajanji brez objave iz razloga nujnosti, kar je v praksi zelo redko opravičljivo);
 • sklenitev pogodbe z neustreznim ponudnikom in neutemeljena izločitev določenega ponudnika;
 • neupoštevanje rokov za objavo in predložitev ponudb;
 • nedovoljen odstop od javnega naročila itd.

Velik problem tukaj je nepoznavanje aktualne zakonodaje, aktualne prakse DKOM in prakse sodišča EU, ki tudi naročnikom »narekujejo« pravilno ravnanje. Vsemu pa pogosto botruje težnja, da naročnik pridobljena sredstva čimprej porabi, ter nuja, da so določena dela izvedena v nekem časovnem okviru.


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Poznavanje najnovejših zakonodajnih sprememb.
 • Navodila za pripravo in objavo razpisne dokumentacije, določitev ocenjene vrednosti javnega naročila in glede na to za izbiro postopka.
 • Priporočila, kako ravnati in reševati revizijske zahtevke ponudnikov.
 • Opozorila na pravilno izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ob upoštevanju ZJN-3 in odločitev DKOM.
 • Uporabna znanja, na katerih področjih imate kot naročnik diskrecijsko pravico odločati ter kdaj morate upoštevati popravni mehanizem.
 • S pravilnim postopanjem se boste izognili prekrškom.
 • Pridobili boste izčrpne strokovne odgovore na vprašanja med izobraževanjem in tudi po njem.

Predavateljici

mag. Marija Bukovec Marovt

Bila je prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij.

.

.

mag. Zlata Jerman

Vodja Oddelka za prekrškovne zadeve na Državni revizijski komisiji. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica pravnih znanosti. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti, najprej v odvetniški pisarni, nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji.

.

.


Komu priporočamo udeležbo?

Specialno izobraževanje za koordinatorje javnih naročil v javnih skladih, zavodih in agencijah , občinah, lokalnih skupnostih in na ministrstvih, s katerim bodo postopek javnega naročanja pravilno izpeljali.


Vsebina izobraževanja

Trajanje: 9.00 – 12.15

Predavateljica: mag. Marija Bukovec Marovt

 • Praktični nasveti, kako pripraviti razpis in kaj pri tem upoštevati
 • Razdelitev javnega naročila na sklope – pregled prakse Dkom
 • Na kaj mora biti pozoren ponudnik pri oddaji ponudbe
 • Katere izločitvene razloge in pogoje za sodelovanje vključiti v postopek
 • Na kaj mora naročnik paziti v postopku pregleda in vrednotenja ponudb
 • Pomen ESPD obrazca – kako ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev iz razpisa (tujci)
 • Kdaj lahko ponudnik uporabi kapacitete drugih subjektov in kako to izkaže –praksa Dkom
 • Neobičajno nizka cena
 • Kako pripravimo Odločitev  o oddaji, kdaj lahko zavrnemo vse ponudbe
 • Pregled aktualnih odločitev Dkom, ki vplivajo na prakso v postopkih javnih naročil
 • Dopustne spremembe pogodbe v fazi izvedbe

Trajanje: 9.00 – 11.00

Predavateljica: mag. Zlata Jerman

 • V katerih predpisih najdemo prekrške naročnikov
 • Prikaz prekrškov z aktualno sodno prakso najpogosteje obravnavnih prekrškov: drobljenje javnih naročil, oddaja javnega naročila brez izvedbe ustreznega postopka, nedopustne spremembe pogodbe)
 • Ali sklenitev pogodbe za nedoločen čas pomeni prekršek
 • Zakaj je dobro, da naročniki poznajo tudi prekrške ponudnikov in podizvajalcev
 • Kdo odgovarja za naročnikove prekrške in ali se lahko odgovornosti razbremeni (prikaz na praktičnih primerih)
 • Katere ukrepe lahko naročniki sprejmejo za zmanjšanje tveganja prekrškov
 • Kakšna pravna sredstva imajo naročniki na voljo v postopku o prekršku
 • Katere sankcije lahko doletijo naročnike in katere okoliščine se pri tem upoštevajo
 • Kdaj sodišče izreče stransko sankcijo odgovorni osebi naročnika

Trajanje: 9.00 – 11.15

Predavateljica: mag. Marija Bukovec Marovt

 • Kdaj vložiti predlog za spremembo odločitve in kako naj ravna naročnik  – stališče Dkom
 • Priprava zahtevka za revizijo
 • Vloga izbranega ponudnika v postopku revizije
 • Predhodni preizkus zahtevka za revizijo
 • Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo
 • Odločitve Dkom, ki se nanašajo na vpogled v ponudbo, kaj je javno in kaj ne
 • Nadaljevanje pravnega varstva pred Dkom
 • Upravni spor – pregled odločitev Upravnega sodišča


Javna naročila, DKOM, ZJN-3


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Online delavnica v živo: Kako pripraviti razpisno dokumentacijo, kdaj je ponudba dopustna, dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe, pregled aktualne prakse DKOM
 • Online delavnica v živo: Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, prekrški, pregled aktualnih odločitev Državne revizijske komisije in Sodišča EU
 • Online delavnica v živo: Vse, kar morajo naročniki vedeti o prekrških
 • Dostop do portala: portal Javna naročila
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetki delavnic
 • Potrdilo: Strokovnjak za javna naročila

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

 • Trimesečni brezplačni dostop do portala, kjer kot naročnik dostopate do odgovorov na vprašanja, do online srečanja s strokovnjakinjo mag. Marijo Bukovec Marovt in z njim laže pridete do rešitev glede zapletov na področju javnih naročil.
 • Rešitve na nekatere kočljive situacije, kot so:
  • kako izpeljemo zadevo, kadar hočejo ponudniki pogledati v javno naročilo oziroma ponudbe drugih ponudnikov, kako pridobimo soglasje za vpogled;
  • kdaj je treba, ko poročamo,  sešteti vrednosti evidenčnih javnih naročil in kdaj to ni treba;
  • kdaj lahko podaljšamo pogodbo z obstoječim ponudnikom;
  • kdaj smo upravičeni ponudnika izločiti iz postopka in več.

Pridobite certifikat

Po opravljenem izobraževanju udeleženci pridobijo potrdilo Forum Akademije “Strokovnjak za javna naročila” kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki udeležencem služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju.
.
.
.
.
.
.

Priporočila udeležencev

“Pri izobraževanjih Forum Akademije me navdušuje posebej to, ker tudi po njih prejmem hiter in strokoven odgovor na svoje vprašanje.” – Matej Kobolt, Struc-Ekoing d.o.o.

“Forum Akademija kot institucija izobraževanja/usposabljanja dobro pozna pomen aktualnih/koristnih vsebin in ne glede na razmere stanja izbere način prenosa vsebin/znanja s predavatelji, ki RES vedo kaj govorijo.” – Iztok Levstek, Lestro-Ledinek d.o.o.


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do šest pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovori na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala Javna naročila se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje za vas pomembne strokovne razlage in pojasnila.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

POMEMBNA INFORMACIJA:

Za učinkovitejši prenos novega znanja v prakso priporočamo, da se izobraževanja udeleži več udeležencev iz iste organizacije. Hkrati tudi prihranite: drugemu udeležencu pripada 10 %, tretjemu in nadaljnjim udeležencem pa 20 % popusta.

Avtorji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

mag. Zlata Jerman

Mag. Zlata Jerman je članica Državne revizijske komisije. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti. Na Državni revizijski komisiji je delo najprej več let opravljala na revizijskem področju, nato se je posvetila prekrškovnemu področju in po ustanovitvi Oddelka za prekrškovne zadeve slednjega prevzela v vodenje. Kot članica še vedno vodi tudi prekrškovni oddelek. S svojimi prispevki redno sodeluje na različnih posvetih in kongresih s področja javnega naročanja, prav tako pa je tudi avtorica številnih strokovnih člankov.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.