Strokovnjak za kadrovsko delo

Izobraževalni program

1.260,00  DDV ni vštet v ceno

Kraj izvedbe:Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

👉 Pregled ZDR-1 in vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega (zaposlovanje, razvoj, nagrajevanje, izhod iz podjetja), delovno pravo v praksi: pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Vloga kadrovika je v podjetju ključna: obvladati morate ogromno kadrovskih postopkov, raznoliko delovnopravno zakonodajo, poznati morate komunikacijske veščine in delo z ljudmi. Za učinkovito delo morate v skladu z zakonom urejati pogodbena razmerja, pravilnike in različne akte, hkrati se morate nenehno izobraževati in redno spremljati aktualne zakonodajne novosti, ki jih je v tem obdobju nastalo še več. Ob tem pa ste se tudi kadroviki soočili s stresom in izgorevanjem, tako zaposlenih, kot vas samih.

Da boste svoje znanje pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični, se udeležite izobraževalnega programa.

Intenzivnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata

Strokovnjak za kadrovsko delo


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Kot kadrovik – strokovnjak za kadrovsko delo boste:

 pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
odlično obvladali delovnopravno področje,
izvedli zapletene postopke zaposlitev, kot tudi prekinitev pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb,
 pridobili koristne informacije za izvajanje vseh kadrovskih procesov,
spoznali glavne dejavnike in možnosti za preventivno ukrepanje pri stresu in izgorelosti ter
 z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svoje podjetje ali organizacijo.


  Predavatelji:

 

Oglejte si pogovor s predavateljico Tanjo Bohl – S kakšnimi izzivi se srečuje strokovnjak za kadovsko delo

 

Miha Šercer 

miha-sercer, univ. dipl. psih.

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu.

 

 

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin. suzana-ester-car

 

 

 

 


Komu priporočamo udeležbo?

Program je namenjen kadrovikom, strokovnjakom na HR področju, ki se s tematiko srečujejo prvič ali pa želijo osvežiti svoje znanje.

Če imate že kakšno vprašanje, pa nam ga pošljite na naslov: [email protected].


Vsebina izobraževanja:

 • Komentarji členov ZDR-1
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Načini prenehanja delovnega razmerja
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Sodobna kadrovska funkcija
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri

Trajanje: od 9.00 do 13.00

  • Pregled vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega:
   • zaposlovanje (kadrovski vprašalnik, selekcijski intervju),
   • razvoj (redni letni pogovor, izobraževanje in usposabljanje, merjenje učinkovitosti izobraževanj, model kompetenc),
   • delo od doma
   • nagrajevanje (ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in napredovanja),
   • izhod iz podjetja (izhodni intervju),
   • prikaz uspešnih praktičnih primerov dobre prakse, z dodanimi vzorci obrazcev.

  Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

  Trajanje: od 9.00 do 13.15

  • Delovno pravo v praksi: pravilno in učinkovito delo v kadrovskih službah
   • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
   • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
   • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja – pravilna interpretacija pravnih pravil glede na njihovo prepletanje
   • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
   • Temeljne dileme v zvezi z diskriminacijo in mobingom

   Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

  Trajanje: od 9.00 do 13.15

  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
  • Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
  • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
  • Sodna praksa
  • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja
  • Sodna praksa
  • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

  Posnetki video seminarjev v spletni učilnici

  E-gradivo v spletni učilnici, Razvojni pogovori s sodelavcem in Preprečevanje mobinga

   

  Preverjanje znanja in prejem certifikata, Strokovnjak za kadrovsko delo

  Preverjanje znanja: Test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.

  Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo, v slovenskem in angleškem jeziku.

  strokovnjak-za-kadrovsko-delo


  Kaj vam zagotovimo še dodatno?

  • Dostop do portala e-Kadrovik (še 3 mesece po zaključku programa)
  • Številni vzorci, odgovori na vprašanja in obrazložitve na portalu e-Kadrovik
  • Opomniki o pomembnih datumih za kadrovike
  • Usmeritve za učinkovito in olajšano delo kadrovika
  • Dodatna gradiva v spletni učilnici
  • Dodatni posnetki webinarjev (v spletni učilnici in na portalu).

  Izobraževalni program s certifikatom

  Po zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za kadrovsko delo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

  Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.


  Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

  »Izobraževanje je bilo najboljše do sedaj, z veliko praktičnimi primeri in s konkretnim reševanjem naših primerov iz prakse, kajti teorijo si lahko preberemo na internetu. Ocenila bi ga s 5 zvezdicami.«

  Martina Janežič
  REGIA GROUP d.d.

  »Zadovoljna sem bila s celotno organizacijo, temami in predavatelji.«

  Maja Vauda s.p.

  »Izjemno zadovoljna z izvedbo izobraževanja. Vsebine so dobro izbrane in pokrivajo tematike, ki jih kadroviki najbolj potrebujemo pri svojem delu. Tudi predavatelji so zelo strokovni, vsa predavanja pa so dobro podprta s primeri iz prakse, ter omogočeno diskusijo. Priporočam!«

  Alja Lamut Jančič
  ISOKON d.o.o.

  »Dobra izbira predavateljev!«

  Monika Čakš
  LINDE VILIČAR d.o.o.


  Delavnice (3x) bodo potekale v živo na lokaciji. Posnetki webinarjev so na voljo v spletni učilnici in na portalu e-Kadrovik. Intenzivne delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

  Dostop do portala e-Kadrovik, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.

  Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 3 mesece od zaključka izobraževalnega programa. Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

  Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

  Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

  Preverite še ostala izobraževanja iz – HR in Menedžment. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

  Predavatelji

  mag. Suzana Ester Car

  mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”

  Miha Šercer

  Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

  Tanja Bohl

  Odvetnica je po letu 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno. Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih. Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

  Splošni pogoji

  IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

  Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.