fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih

Praktični seminar
Ura: 9.00 – 13.15

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

ZARADI IZJEMNEGA ZANIMANJA PONAVLJAMO SEMINAR, posebej namenjen investitorjem, projektantom, nadzornikom in izvajalcem v gradnji: UČINKOVITO IZVAJANJE GRADBENE ZAKONODAJE V 4 SKLOPIH, z zadnjimi aktualnimi novicami o novem GZ-1


Področje gradbeništva je v času epidemije doletelo najmanj ukrepov in sprememb, ki bi močno vplivali na panogo. Vseeno in ravno zato, ker se investicije/gradbena dela izvajajo nemoteno, pa ostajajo nerešena vprašanja in dileme, ki že nekaj časa terjajo strokovne odgovore, dopolnitve, pojasnila in obrazložitve. Prav tako smo v fazi sprejema nove gradbene zakonodaje in prav je, da ste z aktualnostmi že sedaj seznanjeni!

ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU VAM BO IZS PRIZNALA 3 KREDITNE TOČKE IZ IZBIRNIH VSEBIN.

Seminar je namenjen vsem udeležencem pri investiciji/gradnji, ki uporabljate gradbeno zakonodajo, ste posredno ali neposredno povezani z njo in želite poznati odgovore na vprašanja in dileme, ki se vam pojavljajo pri vašem delu.

1. sklop – investitor kot naročnik

 • Zakonske obveznosti
 • Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je prepovedano
 • Dela, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, in dela, za katera dovoljenje ni potrebno
 • Gradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja z gradbenim dovoljenjem
 • Spremembe med gradnjo

2. sklop – projektant

 • Pogoji za projektanta, vodjo projekta po ZAID
 • Naloge in obveznosti projektanta, vodje projekta
 • Predpisana projektna dokumentacija, značilnosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 • Projektantski nadzor

3. sklop – nadzornik

 • Pogoji za nadzornika, vodjo nadzora po ZAID
 • Naloge nadzornika in vodje nadzora
 • Predpisane obveznosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

4. sklop – izvajalec

 • Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje – prehodni rok 1. 6. 2020
 • Imenik IZS; OZS in GZS – razlike med vpisi
 • Razlika med vodjem del in vodjem gradnje
 • Naloge izvajalca, vodje del in vodje gradnje
 • Zakonske obveznosti in razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.