fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Nove posodobljene smernice za javno naročanje gradenj – kako jih naj naročniki in izvajalci gradenj upoštevate v praksi

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Preko spleta (v živo)
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev Webinar pojasnjuje nove smernice za javno naročanje gradenj, ki jih je marca 2023 pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Daje pojasnila za načrtovanje in izvedbo javnega naročila gradnje za naročnike in ponudnike.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Nove posodobljene smernice za javno naročanje gradenj – kako jih naj naročniki in izvajalci gradenj upoštevate v praksi

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev


Marca 2023 je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s sodelujočimi strokovnjaki pripravilo Smernice za javno naročanje gradenj. Namenjene so javnim naročnikom na področju gradenj ter gradbenim izvajalcem in podizvajalcem.

Smernice obravnavajo:

 • Določitev gradnje v skladu z ZJN-3 – določitev, kdaj se javno naročilo s področja gradbeništva obravnava kot javno naročilo gradenj in kdaj kot javno naročilo storitev, kar je pomembno predvsem v primeru t.i. mešanih javnih naročil;
 • Vodenje in načrtovanje gradnje;
 • Način in metode za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila;
 • Tehnične specifikacije;
 • Pogoje za sodelovanje, ki jih naročnik lahko zahteva od ponudnika (reference, kadrovsko in tehnično sposobnost, finančne pogoje,….);
 • Merila za izbor, na podlagi katerih se odda javno naročilo;
 • Ravnanja naročnika glede neobičajno nizke cene pri ponudniku.

Koristi

 • Za naročnike gradenj v javnem sektorju, ki prejmejo usmeritve in navodila, kako naj postopek javnega naročila za gradnjo praviloma poteka;
 • Za ponudnike oz. izvajalce gradenj, ki se bodo prepričali, ali izpolnjujejo pogoje za izvedbo javnega naročila gradnje.
 • Konkretni odgovori na vprašanja.

Komu je seminar namenjen? 

Vsem, ki delujejo na področju javnega naročanja v zasebnem in javnem sektorju, odgovornim za pravilno vodenje in izvedbo postopkov javnega naročanja (NAROČNIKOM) in vsem, ki pripravljajo in izvajajo ponudbe na javne razpise – ponudniki gradenj, nadzorniki in projektanti (PONUDNIKI)


Program

9.00 do 11.00: 1. del: Posodobljene smernice za javno naročanje gradenj in zahteve ZJN-3, ki jih naročniki morajo upoštevati (mag. Marija Bukovec Marovt)
(predavanje, vključno z odgovori na vprašanja)

 • Kaj prinašajo nove smernice
 • Kdaj gre za gradnjo
 • Komu je javno naročilo (JN) sploh lahko oddano
 • Kako vodimo javno naročilo gradnje
 • Sklep o pričetku, izračun ocenjene vrednosti
 • Tehnične specifikacije
 • Pogoji za sodelovanje (ekonomski, tehnični, kadrovski in finančni)
 • Merila za izbiro
 • Predstavitev aktualne prakse javnega naročanja, ki se nanaša na prej navedene institute

11.00 do 11.15 ODMOR

11.15 do 13.15: 2. del: Pogoji za izvajalce in podizvajalce gradnje na področju javnega naročanja gradenj (Aleksandra Velkovrh)
(predavanje vključno z odgovori na vprašanja)

 • Vodenje in načrtovanje gradnje z gradbenim dovoljenjem in vzdrževanja objektov
 • Tehnične specifikacije – kje in kako so določene
 • Sodelujoči pri izvedbi gradnje
 • Pogoji za izvajalce in podizvajalce gradnje na področju javnega naročanja gradenj
 • Vodje gradnje, vodje del
 • Zavarovanje gradbišča
 • Terminski in finančni plan

Možnost vprašanj predhodno pred predavanjem, med in po zaključku predavanja. Vaša vprašanja pričakujemo na: [email protected]


Predavateljici

Marija-Bukovec-Marovt Mag. Marija Bukovec Marovt

Prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o.

Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij podjetja Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji podjetja Forum Media.

Aleksandra VelkovrhAleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS.

Izvajala je tudi investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.


  Preverite še ostala izobraževanja iz – Gradbeništvo in logistika. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

  IN-HOUSE izobraževanje

  Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
  >> Pošljite povpraševanje

  Avtorji

  Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

  Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

  mag. Marija Bukovec Marovt

  Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

  Splošni pogoji

  Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.