fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novosti na področju energetskih izkaznic stavb in izzivi razogljičenja stavbnega fonda

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Vaš računalnik – Zoom
  Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanje pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novosti – energetska izkaznica stavb in izzivi razogljičenja stavbnega fonda

Praktično izobraževanje za investitorje, lastnike zasebnih in javnih stavb, občine in upravne enote, nepremičninske agencije in vse zainteresirane


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanje pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Energetska izkaznica stavb

13. januarja 2023 je bil sprejet novi Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13.1.2023; v nadaljevanju Pravilnik). Veljati je začel 1. februarja 2023.
Nastopil je kot posledica novega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20.5.2022).

Pravilnik določa dve vrsti energetske izkaznice – računsko in merjeno energetsko izkaznico.

Za investitorje in lastnike stavb je pomembno, da morajo:

 • upoštevati novosti Pravilnika tudi pri oglaševanju stavbe ali njenega posameznega dela za namen prodaje ali oddaje v najem s poudarkom na določbah, navedenih v 20. členu VII. poglavja novega Pravilnika;
 • glede na osnutek revizije direktive o energijski učinkovitosti stavb poskrbeti, da bodo njihove nove stave do leta 2030 z vidika rabe energije brezemisijske, obstoječe stavbe pa do leta 2050 preoblikovati v brezemisijske.

 Kaj pridobite z udeležbo na seminarju? 

 • Seznanite se z novostmi na področju energetskih izkaznic;
 • Pridobite odgovore na vprašanja;
 • Pridobite informacije, kako zadostiti zahtevam glede večje energetske učinkovitosti stavb in brezemisijske gradnje.

Komu je seminar Energetska izkaznica stavb namenjen? 

Investitorjem, lastnikom zasebnih in javnih stavb, občinam in upravnim enotam, nepremičninskim agencijam in vsem zainteresiranim.


Vsebina seminarja

  • Energijska učinkovitost stavb – novosti pri obravnavi stavb po letu 2022
  • Novosti pri energetskih izkaznicah stavb po sprejemu novega Pravilnika energetska izkaznica stavb o metodologiji izdelave in izdaji
  • Slovenski kazalniki trajnostne gradnje po EU okviru Level(s)
  • Evropski trendi – brezemisijske stavbe, transparentnost energetskih izkaznic v EU in povezanost s kazalniki trajnostne gradnje

  Predavatelj

  dr. Marjana Šijanec Zavrl

  Dr. Marjana Šijanec Zavrl

  Od leta 1994 je zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, kot vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, njeno ožje raziskovalno področje je trajnostna gradnja. Je tudi izredna profesorica za področje upravljanja nepremičnin.

  Strokovno deluje na področju URE in OVE pri novogradnjah in prenovah, skoraj nič-energijskih stavb in trajnostne gradnje in sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za strateške dokumente in predpise s področja energijske učinkovitosti stavb.

  Je vodja programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake izdelovalce energetska izkaznica stavb. Na omenjenih področjih je vodila vrsto domačih in mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov (v okviru programov H2020, LIFE, 7. OP, IEE, Interreg, COST, EUREKA), v tekočem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE pa vodi akcijo Razvoja slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (www.kazalnikitrajnostnegradnje.si) na podlagi evropskega okvira Level(s).

     


    PRIPOROČAMO

    Pridobite odgovore na vprašanja, ki se vam zastavljajo.

    Že pred pričetkom seminarja nam pošljite svoja vprašanja na [email protected], da vam bomo lahko še bolj pomagali pri vaših dilemah.

    Preverite še ostala izobraževanja iz –Gradbeništvo in logistika. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

    Avtorji

    izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl

    Splošni pogoji

    Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.