fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Varnost pri vzdrževalnih delih

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 13.15
Strokovnjaki:

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POZOR: Po ocenah Eurostata je med 15 do 20 odstotkov vseh nezgod pri delu v EU povezanih z vzdrževalnimi deli, z vzdrževanjem je povezanih tudi med 10 in 15 odstotkov nezgod pri delu s smrtnim izidom.


Zakaj se moram udeležiti seminarja Varnost pri vzdrževalnih delih?

Ker zaradi pomanjkljivega ali neustreznega vzdrževanja lahko pride do nevarnih položajev, nezgod in zdravstvenih težav. Vzdrževanje je dejavnost, ki vključuje veliko tveganja, slabi standardi vzdrževanja pa so najpomembnejši razlog za poklicne bolezni in nezgode pri delu, ki se pripetijo:

 • med vzdrževalnimi deli,
 • zaradi neizvajanja vzdrževanja,
 • zaradi slabe kvalitete vzdrževanja.

Kaj bom pridobili z udeležbo na seminarju?Poznali in v prakso boste uvedli pet osnovnih pravil za varnost pri vzdrževalnih delih:

 1. vzdrževalna dela je treba načrtovati,
 2. vzdrževalna dela je treba izvajati v varnem okolju,
 3. uporabljati je treba ustrezno orodje in opremo, vključno z osebno varovalno opremo,
 4. vzdrževalna dela je treba izvajati v skladu z načrtom, brez improvizacij, bližnjic ali hitenja zaradi časovnega pritiska,
 5. na koncu je treba preveriti, ali je bilo vzdrževanje ustrezno izvedeno in ugotoviti, ali je mogoče delovni proces ponovno varno zagnati.

Kdo se mora udeležiti seminarja?

Vodje vzdrževanja, vzdrževalci, vodje proizvodnje, tehnologi, strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu in vsi, ki jih tematika zanima.

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 109/2011
Kratek pregled vsebine:
 • Tveganja za varnost in zdravje pri vzdrževalnih delih
  • • Načrtovanje vzdrževanja (preventivno, kurativno vzdrževanje)
  • • Nevarnosti in tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci, ki opravljajo vzdrževalna dela
 • Primeri iz prakse
 • Organizacija vzdrževanja
 • Tveganja, ki jih povzroča potrebno opravilo (poseg , izvedba vzdrževalnih del)
 • Nanomateriali pri vzdrževalnih delih
 • Poklicna tveganja in preprečevanje

Avtorji

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Zdaj pa je predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu. Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu v sestavi MDDSZ je organiziral, usklajeval in usmerjal spremljanje in ocenjevanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravljal rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Pripravljal je strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu za zakone in druge predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. V času vstopanja v EU je aktivno sodeloval v projektu »Acquis communataire« (program implementacije in uskladitve slovenske zakonodaje z direktivami EU). V tem času je bilo v našo zakonodajo implementirano več kot 30 direktiv EU in njihovih dopolnil. Vodil je delovne skupine, ki so pripravljale predpise o varnosti in zdravju pri delu, izhajajoč iz okvirne direktive EU št. 89/391 in njenih posameznih direktiv. Med temi je pomemben normativen in metodološki pristop k ocenjevanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po sprejetju Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l., št. 30/00) je izdal veliko različnih priporočil, navodil in drugih pripomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so še vedno dostopni na spletnih strane. Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, zdaj pa je član oz. izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot 100 kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit). Je dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v varnosti in zdravju pri delu za leto 2008.