Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Evropska komisija je sprejela delegirana akta s pravili za opredelitev obnovljivega vodika v EU

Evropska komisija je s sprejetjem dveh delegiranih aktov predlagala pravila za opredelitev obnovljivega vodika
v EU. Prvi delegirani akt določa, pod katerimi pogoji se lahko vodik, goriva na osnovi vodika ali drugi nosilci
energije štejejo za goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora. Drugi delegirani akt pa določa metodologijo
za izračun izpustov toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora.
Evropska komisija je ob sprejemu obeh aktov spomnila na projekte skupnega evropskega interesa prek katerih
podpira sektor vodika.
Delegirani akt o tekočih in plinastih gorivih iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, namenjenih uporabi v
prometu
V tem delegiranem aktu Evropska komisija pojasnjuje načelo »dodatnosti« za vodik iz direktive o energiji iz
obnovljivih virov. Namen tega načela je zagotoviti, da proizvodnja obnovljivega vodika spodbuja povečanje
količine energije iz obnovljivih virov, ki je na voljo v omrežju, v primerjavi z obstoječo količino.
Delegirani akt določa različne načine, kako lahko proizvajalci dokažejo, da je električna energija iz obnovljivih
virov, ki se uporablja za proizvodnjo vodika, skladna s pravili o dodatnosti. Poleg tega uvaja merila za
zagotovitev, da se obnovljivi vodik proizvaja le, če in kjer je na voljo dovolj energije iz obnovljivih virov.
Predvideno je postopno uvajanje zahtev glede »dodatnosti« za projekte na področju vodika, ki se bodo začeli
pred 1. januarjem 2028.

Koristne informacije:
Delegirani akt o tekočih in plinastih gorivih

Delegirani akt o prihrankih emisij toplogrednih plinov

Pojasnila Evropske komisije o projektu IPCEI Hy2Tech
Pojasnila Evropske komisije o projektu IPCEI Hy2Use
Spletna stran z informacijami o vodiku

Vir: novice SRIP – Krožno gospodarstvo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja