Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Ravnanje s svečami v Sloveniji

Vsak Slovenec v povprečju prižge osem nagrobnih sveč na leto, kar pomeni skupaj okrog 16 milijonov sveč, od tega dve tretjini sveč porabimo ob 1. novembru? Ta številka nas postavlja v evropski vrh po porabi sveč na prebivalca, za Hrvaško in Poljsko ter pred Avstrijo in Portugalsko. Ko sveče dogorijo, zelo hitro postanejo odpadek, ki […]

Dodatna pojasnila pri obravnavi določenih tokov odpadkov – gradbeni odpadki

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je občinam poslalo dodatna opozorila v zvezi z ravnanjem z odpadki, nastalimi po nedavnih izrednih dogodkih, zlasti pri odstranjevanju gradbenih odpadkov. DOPIS MINISTRSTVA ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO Razmere na terenu kažejo, da so se na nekaterih prizadetih območjih že začeli izvajati sanacijski ukrepi, zlasti odstranjevanje določenih gradbenih odpadkov zaradi rušitev […]

Študija o strategijah v primeru enormne količine odpadkov po poplavah

Pooblaščena ustanova za upravljanje z vodami in okoljem (Chartered Institution of Water and Environmental Management) je že pred časom objavila študijo glede ravnanja s prekomernimi količinami odpadkov v primeru naravnih nesreč, kot sta poplava in zemeljski plazovi. Študija je lahko v pomoč odločevalcem (ministrstvu, lokalnim oblastem),  kako upravljati s temi odpadki, da bomo dosegli čim […]

Pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki

5. julija 2023 za vas organiziramo online dogodek o pravilnem ravnanju z gradbenimi odpadki. Več: TUKAJ Količina gradbenih odpadkov se je zaradi vzpona gradbeništva v zadnjem letu v Sloveniji precej povečala. Kako ustrezno ravnati s tako velikimi količinami nastalih gradbenih odpadkov v Sloveniji ob mnogih prostorskih, okoljskih in tehničnih omejitvah njihove predelave in želene čim višje […]

Vprašalnik in postopkovnik za pravilno ravnanje z odpadki iz zdravstva

Vprašalnik se izpolnjuje tako, da se odgovarja na vprašanja z »DA« ali »NE«. V primeru odgovora »NE« nas preglednica poduči o nadaljnjem ravnanju.   VRSTA ZAHTEVE DA NE     NADALJNJE RAVNANJE 1. DODELITEV KLASIFIKACIJSKIH ŠTEVILK   Ali smo vsem odpadkom iz zdravstva dodelili klasifikacijske številke?     Dodeliti številke odpadkom iz zdravstva   Ali smo […]

Ostali odpadki v zdravstvu – PRIMERI IN OBVEZNOSTI

Za izpolnjevanje obveznosti ravnanja z ostalimi odpadki je treba: odpadke identificirati in dodeliti klasifikacijske številke odpadke označiti v skladu z zakonodajo ločeno zbirati odpadke skladiščiti na predpisan način odpadke oddati ali prepustiti v nadaljnje ravnanje voditi evidenco izdelati načrt gospodarjenja z odpadki letno poročati Opozorilo:  Poleg zahtev po Uredbi o odpadkih je treba upoštevati tudi […]

Ravnanje z odpadnimi zdravili

Odpadna zdravila so neuporabna zdravila in ostanki zdravil, vključno z njihovo stično ovojnino in embalažo, ki ovija stično ovojnino neuporabnega zdravila ali ostanke zdravil. Neuporabna zdravila so neuporabljena zdravila, embalirana za končno uporabo, ki so bila dana v promet, vendar jih je treba zavreči zaradi preteka roka uporabnosti ali drugih razlogov. Ostanki zdravil so zdravila, […]

Dokumentacija – evidence, poročanje in načrt gospodarjenja z odpadki v zdravstvu

Vodenje evidence Povzročitelj mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov iz zdravstva v obliki zbirke veljavnih evidenčnih listov, tako da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. Če nastajajo odpadki na različnih krajih, kjer se stalno izvaja dejavnost, je treba voditi evidence o nastajanju odpadkov ločeno po kraju nastanka odpadkov. Načrt gospodarjenja z […]

Zbiranje, odlaganje, skladiščenje

Ločeno zbiranje odpadkov iz zdravstva Ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov, tako da se olajša posamezno vrsto obdelave odpadkov. Za odpadke, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah, je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov, zato je treba te odpadke […]

Zakonodajna podlaga

Za ravnanje z odpadki iz zdravstva se uporablja Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08). V primeru ravnanja z odpadnimi zdravili se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili, to je Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni […]