Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Predstavljeni so primeri, kakšne so obveznosti zavezanca za poročanje o količini embalaže, kadar je ta v vlogi proizvajalca, pridobitelja, uvoznika.   Primer Obveznost PRO Proizvajamo embalažo Samo za embalažo izdelka (embalaže)!!! Embaliramo blago v embalažo slovenskega proizvajalca Vsa embalaža, v katero smo embalirali Embaliramo blago v embalažo tujega proizvajalca Vsa embalaža, v kateri je bila […]

Pomembno: za vse prodajalce izdelkov v Avstrijo: 1. januarja 2023 začele veljati spremembe avstrijskega odloka o embalaži

S 1. januarjem 2023 so začele veljati spremembe avstrijskega odloka o embalaži. Pri prodaji zasebnim končnim uporabnikom brez registriranega sedeža v Avstriji je določena obveznost registracije vseh proizvajalcev, vključno z obveznim imenovanjem pooblaščenega zastopnika za prevzem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. S 1. januarjem 2023 morajo proizvajalci iz držav članic EU imenovati pooblaščenca, ki bo prevzel pravice […]

Poročanje o odpadni embalaži, ki konča v tujini

Vprašanje: Naše podjetje je embaler, ki polni blago v embalažo pod svojim imenom in blago daje na trg RS. Iz tega naslova je podjetje zavezanec za plačilo dajatve za ravnanje z odpadno embalažo tako imenovano embalažnino. Podjetje je vključeno v embalažno shemo in redno poroča o embalaži dani na trg. V sklopu proizvodnega procesa pakiranja […]

Poročanje o dajanju embalaže na trg

KDO? Proizvajalec (na podlagi evidence) Obveznost poročanja o dajanju embalaže na trg v RS se izvaja štirikrat letno, in sicer za: 1). oktober, november in december preteklega leta do 30. januarja tekočega leta, 2). januar, februar in marec tekočega leta do 30. aprila tekočega leta, 3). april, maj in junij tekočega leta do 30. julija […]

Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Dne 9. 4. 2021 je bila v Uradnem listu št. 54 objavljena Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki je začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu (to je 24. 4. 2021) in ki je med drugim prinesla tudi spremembe pri poročanju. Poročanje je različno za tiste proizvajalce, ki svoje obveznosti PRO izpolnjujejo […]

Definicija embalaže in kategorije

Embalaža so vsi proizvodi iz kakršnega koli materiala, ki se jih uporablja za to, da vsebujejo blago (od surovin do končnih izdelkov), ga obdajajo ali držijo skupaj, za zaščito blaga, ravnanje z njim, dostavo in predstavitev blaga od njegovega proizvajalca do uporabnika embaliranega blaga ali potrošnika. Embalaža so tudi nevračljivi predmeti, ki se jih uporablja […]

Vodenje evidence o dajanju embalaže v promet

Uredba o embalaži in odpadni embalaži predpisuje, da morajo proizvajalci za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg v RS. Evidenca vsebuje podatke o masi embalaže, dane na trg v RS, ločeno po teh embalažnih materialih: papir in karton, plastika les, železo in jeklo, aluminij, steklo in drugo (ločeno po vrsti […]

Vpis v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet

POZOR: ni treba za tiste proizvajalce (embalerji, pridobitelji blaga in proizvajalci ter pridobitelji embalaže), ki so bili že vpisani po 10. a členu stare uredbe. Vsi že vpisani pa morajo v aplikaciji Embalaža s klikom na Dopolnjevanje in spreminjanje podatkov v evidenci proizvajalcev posodobiti oziroma sporočiti vsako spremembo vrste dejavnosti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo, […]