Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Nova sprememba zakonodaje za kozmetične izdelke v letu 2025 prinaša prepoved ene snovi ter omejitev uporabe nekaterih snovi v kozmetičnih izdelkih. V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba EU št. 2024/996, ki se nanaša na uporabo vitamina A, Alpha-Arbutina in Arbutina ter nekaterih snovi z morebitnimi lastnostmi endokrinega motilca v kozmetičnih izdelkih. Več: TUKAJ Dodaj članek […]

Vprašanje: V svojo linijo izdelkov bi želeli vključiti repelent, ki ga proizvaja slovenski proizvajalec, ki ima specifikacijsko identičen izdelek pod svojim trgovskim imenom že prijavljen v register biocidnih proizvodov. Ali je potrebno za tovrsten pogodbeno proizveden  izdelek, ki se bo tržil pod drugačnim imenom (našo blagovno znamko), izvesti dodatno priglasitev biocidnega proizvoda?   Odgovor: Če […]

Nova sprememba zakonodaje za kozmetične izdelke v letu 2025 prinaša prepoved dvanajstih nanomaterialov ter omejitev uporabe enega nanomateriala v kozmetičnih izdelkih. V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba EU št. 2024/858, ki dodaja dvanajst nanomaterilov na Prilogo II (seznam prepovedanih snovi) ter en nanomaterial na Prilogo III (seznam omejenih snovi) k Uredbi EU št. 1223/2009 […]

Evropska agencija za kemikalije poziva zainteresirane strani, da do 31. marca 2024 posredujejo informacije za odločitev, ali so v zvezi s prenehanjem odobritve holekalciferola, aktivne snovi v rodenticidih, izpolnjeni pogoji za izjemo na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe 528/2012/EU. Za aktivno snov holekalciferol velja, da povzroča motnje endokrinega sistema, kar lahko povzroči škodljive učinke […]

Vprašanja: Veliko kemikalij oz. nevarnih snovi (označeno s piktogrami na nalepkah) je  možno kupiti v navadnih trgovinah (kjer so prosto dostopne potrošnikom kar na policah).  Vprašanja: Katere nevarne snovi moramo voditi v registru nevarnih snovi? Za katere nevarne snovi moramo pridobiti varnostne liste? Za katere nevarne snovi moramo izdelati navodila za varno delo  (so kakšne […]

Vprašanje: Ali smo kot podjetje odgovorni za podajanje podatkov v SCIP, če izdelek kupujemo v EU in ga uporabimo v lastni proizvodnji kot vzdrževanje (popravila)? Odgovor: Če izdelka, ki ga uporabljate v svoji proizvodnji, ne vgradite v nov izdelek, potem prijava ni potrebna. Če pa izdelek uporabljate za proizvodnjo novega izdelka, je treba nov izdelek […]

Dopolnitev Uredbe o razvrščanju, pakiranju in označevanju

5. januarja 2024 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 21. dopolnitev Uredbe CLP (angleško Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals – CLP), ki spreminja in dopolnjuje prilogo VI. Uredba (Evropskega Sveta) številka 2024/197 oziroma 21. ATP (angleško Adaptation to technical and scientific progress) k uredbi CLP spreminja in dopolnjuje usklajene razvrstitve in označitve nekaterih […]

Javna razprava o biocidni aktivni snovi praletrin

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) poziva zainteresirane deležnike, da do 22. januarja 2024 posredujejo znanstvene in tehnične podatke o alternativah za praletrin, za uporabo v proizvodih vrste 18. V postopku priprave ocene tveganja za praletrin, za vrsto proizvoda 18, je Grčija kot država ocenjevalka določila, da je ta snov možna za zamenjavo v skladu s […]

Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnih aktivnih snovi

Od druge polovice oktobra do konca decembra 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov. Odobritve biocidnih […]