Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Kako se določi % snovi v izdelku za poročanje v dobavni verigi? Pri nas je končni izdelek sestavljen iz več različnih komponent. V eni komponenti se pojavi kemikalija na seznamu SVHC. Ali se gleda % v komponenti glede na težo izdelka ali % glede na končni sestavljeni izdelek, ki ga tržimo? Odgovor: Potrebno je […]

Pozivamo zavezance, ki dajejo na slovenski trg proizvode, ki vsebujejo žveplo iz katerega se pri zgorevanju tvori aktivna snov žveplov dioksid, in so namenjeni razkuževanju opreme, ki pride v stik s hrano in krmo, da jih priglasijo kot biocidne proizvode. Proizvodi, ki vsebujejo žveplo, iz katerega se pri zgorevanju tvori aktivna snov žveplov dioksid, in […]

Konec leta 2022 in v marcu 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije na osnovi Uredbe (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi ali z neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi lahko vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov. Odložitev datuma izteka odobritve […]

Vprašanje: Od dobavitelja bi radi kupili zmes (barvo v obliki razpršila), ki vsebuje 0,3 % m/m toluena (CAS-številka 108-88-3, EG-številka 203-625-9). To zmes bi radi prodajali naprej končnemu kupcu. Ali takšno zmes smemo prodati končnemu kupcu, za splošno rabo? Odgovor: Toluen je naveden v Prilogi XVII Uredbe REACH. V tej prilogi je določeno, da se […]

Vprašanje: Kaj so endokrini motilci in kje jih najdemo?   Odgovor: Endokrini motilci so motilci endokrinega sistema (EDC) in so snovi v okolju (zrak, tla ali voda), hrani, izdelkih za osebno nego in industrijskih izdelkih, ki ovirajo normalno delovanje endokrinega sistema. Endokrini sistem je sestavljen iz žlez z notranjim izločanjem (hipofiza ali možganski privesek, epifiza ali […]

Scenarij izpostavljenosti

Vprašanje: V katerem jeziku mora biti scenarij izpostavljenosti? Odgovor: Scenarij izpostavljenosti se dostavi skupaj z varnostnim listom  v uradnem jeziku države članice, v kateri se snov ali zmes daje v promet, razen če zadevna država članica določi drugače.   Dodaj članek med moje vsebine

Možnost izpiranja v bližini skladišča za jedke kemikalije

Vprašanje:  Zanima nas, kako je v primeru izpolnjevanja drugega odstavka 11. člena, ki pravi: “v bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke kemikalije in kemikalije z resnimi učinki na zdravje iz 7. člena tega pravilnika, mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho.” Ali je komplet za izpiranje zadosten nadomestek za […]