Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

SPREJETA Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe o kozmetičnih izdelkih

julija 2023 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije številka 79/2023 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih, ki usklajuje mikrobiološke pogoje, določa jezik v katerem mora biti dostopna  dokumentacija za kozmetične izdelke, ureja profesionalno uporabo ter predpisuje kazni za kršitve določb uredbe. https://www.gov.si/novice/2023-07-25-objavljena-uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-uredbe-o-kozmeticnih-izdelkih/   Uradni list RS, […]

Sprejeta prepoved za formaldehid in sproščevalce formaldehida

V Uradnem listu EU je bila dne 17. julija 2023 objavljena nova Uredba komisije (EU) 2023/1464 z dne 14. julija 2023 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede formaldehida in sproščevalcev formaldehida. Uredba bo stopila v veljavo dvajseti dan po objavi v Uradnem listu EU in je v […]

Skladnost varnostnega lista z Uredbo 878/2020

Vprašanje: Kako vemo, da je varnostni list skladen z Uredbo 878/2020?  Odgovor: Da bi preverili, ali so prejeti varnostni listi res izdelani v skladu z Uredbo 878/2020, se lahko oprete na naslednje najbolj očitne podatke v varnostnem listu. Preverite datum izdelave varnostnega lista. Če je bil varnostni list izdelan pred datumom sprejetja Uredbe 878/2020, ki […]

Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnih aktivnih snovi

Od konca marca do junija 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije na osnovi Uredbe (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov. Odobritve biocidnih aktivnih […]

Prijava v SCIP-bazo podatkov

Vprašanje: Smo proizvajalec železnih vijakov. Koncentracija SVHC-snovi v teh vijakih presega 0,1 % m/m. Vijaki imajo enak polmer pod glavo, enako nominalno dolžino, dolžino navoja in glavo. Razlike v kemični sestavi so zelo majhne. Kako lahko za takšen izdelek izvedemo prijavo v SCIP-bazo podatkov? Odgovor: V zgornjem primeru govorimo o združevanju popolnoma enakih izdelkov. Popolnoma […]

Skladiščenje vnetljivih snovi

Vprašanje: Na skladišču imamo(za lastne potrebe) na zalogi cca 100 kg vnetljivih snovi (nove barev na osnovi topil, razne spreje, razkužila).Zanima nas, ali moramo te vnetljive snovi skladiščiti v ognjevarni omari (omari s prezračevanjem) ali je dovolj, da jih skladiščimo ločeno od ostalih nevnetljivih snovi? Odgovor:  Skladno s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za […]

Javna razprava o predlogu omejitve PFAS

Evropska agencija za kemikalije poziva zainteresirane strani, da do 25. 9. 2023 posredujejo znanstvene in tehnične informacije o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi per- in polifluoroalkilnih snoveh (PFAS). https://www.gov.si/novice/2023-04-25-javna-razprava-o-predlogu-omejitve-pfas/ Dodaj članek med moje vsebine

Prijava SVHC snovi v komponenti

Vprašanje: Kako se določi % snovi v izdelku za poročanje v dobavni verigi? Pri nas je končni izdelek sestavljen iz več različnih komponent. V eni komponenti se pojavi kemikalija na seznamu SVHC. Ali se gleda % v komponenti glede na težo izdelka ali % glede na končni sestavljeni izdelek, ki ga tržimo? Odgovor: Potrebno je […]