Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnih aktivnih snovi

Od julija do sredine oktobra 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov.

Odobritve biocidnih aktivnih snovi

 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1421 z dne 6. julija 2023 o odobritvi žveplovega dioksida, sproščenega iz natrijevega metabisulfita, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 9.

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1530 z dne 6. julija 2023 o odobritvi Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakta, pridobljenega iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium z ogljikovodikovimi topili, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18.

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1429 z dne 7. julija 2023 o odobritvi ekstrakta Chrysanthemum cinerariaefolium, pridobljenega iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium s superkritičnim ogljikovim dioksidom, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18.

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2088 z dne 28. septembra 2023 o odobritvi reakcijske zmesi N,N-didecil-N-(2-hidroksietil)-N-metilamonijevega propionata in N,N[1]didecil-N-(2-(2-hidroksietoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata in N,N-didecil-N- (2-(2-(2-hidroksietoksi)etoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8.

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2089 z dne 28. septembra 2023 o odobritvi reakcijske zmesi N,N-didecil-N-(2-hidroksietil)-N-metilamonijevega propionata in N,N[1]didecil-N-(2-(2-hidroksietoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata in N,N-didecil-N- (2-(2-(2-hidroksietoksi)etoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrst proizvodov 2 in 4.

 

 

Neodobritev biocidnih aktivnih snovi

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1424 z dne 5. julija 2023 o neobnovitvi odobritve akroleina za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 12.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2052 z dne 25. septembra 2023 o neodobritvi srebrovega natrijevega vodikovega cirkonijevega fosfata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 4.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2377 z dne 28. septembra 2023 o neodobritvi srebrovega bakrovega zeolita kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 4.

Biocidni proizvodi, ki vsebujejo te aktivne snovi in so odobreni po postopku priglasitve, se bodo v enem letu po začetku veljavnosti izvedbenega sklepa Komisije izbrisali iz registra biocidnih proizvodov za neodobreno/e vrsto/e proizvoda/ov. Uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda je dovoljena največ 18 mesecev po datumu sprejete odločitve o ne-odobritvi posamezne aktivne snovi.

 

 

Odložitev datuma izteka odobritve aktivnih snovi

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2380 z dne 28. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve bazičnega bakrovega karbonata za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2100 z dne 28. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve bakrovega (II) oksida za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2101 z dne 28. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve sulfuril fluorida za uporabo v biocidnih proizvodih vrst proizvodov 8 in 18.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2378 z dne 28. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve alfakloraloze za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 14.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2386 z dne 29. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve bakrovega hidroksida za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8.

Vir: Biocidni proizvodi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja