Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Od julija do sredine oktobra 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov. Odobritve biocidnih […]

17. oktobra 2023 se začne uporabljati Uredba Komisije (EU) 2023/2055 o mikroplastiki. Glede na to, da se v zvezi z določenimi skupinami mikroplastike pojavljajo številna vprašanja, predvsem glede prepovedi uporabe bleščic, podajamo dodatno obrazložitev. Omejitev prometa in uporabe, ki se začne uporabljati 17. oktobra 2023, se nanaša na plastične bleščice kot take (v razsutem stanju) […]

Označevanje dodatnih alergenov v kozmetiki

Uredba (ES) št. 2023/1545 uvaja obvezno označevanje dodatnih dišavnih alergenov v kozmetiki. V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba (EU) št. 2023/1545, ki določa navajanje dodatnih dišavnih alergenov na seznamu sestavin na embalaži kozmetičnega izdelka. Novi vnosi v Prilogo III (seznam omejenih sestavin) k Uredbi (ES) št. 1223/2009 uvajajo obvezno označevanje dodatnih dišavnih alergenov, če njihova koncentracija […]

Rok za predložitev informacij za zmesi samo za industrijsko uporabo (1. januar 2024)

Uvozniki in nadaljnji uporabniki zmesi samo za industrijsko uporabo bodo morali od 1. januarja 2024 za vse omenjene zmesi, ki jih bodo dali v promet, predložiti informacije v skladu s 45. členom Uredbe o razvrščanju pakiranju in označevanju kemikalij (angleško Classification, Labelling and Packaging – CLP ) in prilogo VIII k navedeni uredbi. Vsi zavezanci […]

Omnibus VI: sestavine prepovedane v kozmetiki od 1. decembra 2023

Uredba EU št. 2023/1490 prinaša prepoved sestavin za uporabo v kozmetičnih izdelkih. V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba EU št. 2023/1490 (Omnibus VI), ki dodaja snovi, ki so bile razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR snovi) z Delegirano uredbo (EU) št. 2022/692 na Prilogo II (seznam prepovedanih snovi) k Uredbi ES št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. […]

SPREJETA Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe o kozmetičnih izdelkih

julija 2023 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije številka 79/2023 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih, ki usklajuje mikrobiološke pogoje, določa jezik v katerem mora biti dostopna  dokumentacija za kozmetične izdelke, ureja profesionalno uporabo ter predpisuje kazni za kršitve določb uredbe. https://www.gov.si/novice/2023-07-25-objavljena-uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-uredbe-o-kozmeticnih-izdelkih/   Uradni list RS, […]

Sprejeta prepoved za formaldehid in sproščevalce formaldehida

V Uradnem listu EU je bila dne 17. julija 2023 objavljena nova Uredba komisije (EU) 2023/1464 z dne 14. julija 2023 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede formaldehida in sproščevalcev formaldehida. Uredba bo stopila v veljavo dvajseti dan po objavi v Uradnem listu EU in je v […]

Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnih aktivnih snovi

Od konca marca do junija 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije na osnovi Uredbe (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov. Odobritve biocidnih aktivnih […]