Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Od januarja do konca aprila 2024 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta naslednji izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov. Odobritve biocidnih aktivnih […]

Nova sprememba zakonodaje za kozmetične izdelke v letu 2025 prinaša prepoved ene snovi ter omejitev uporabe nekaterih snovi v kozmetičnih izdelkih. V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba EU št. 2024/996, ki se nanaša na uporabo vitamina A, Alpha-Arbutina in Arbutina ter nekaterih snovi z morebitnimi lastnostmi endokrinega motilca v kozmetičnih izdelkih. Več: TUKAJ Dodaj članek […]

Nova sprememba zakonodaje za kozmetične izdelke v letu 2025 prinaša prepoved dvanajstih nanomaterialov ter omejitev uporabe enega nanomateriala v kozmetičnih izdelkih. V Uradnem listu EU je bila objavljena Uredba EU št. 2024/858, ki dodaja dvanajst nanomaterilov na Prilogo II (seznam prepovedanih snovi) ter en nanomaterial na Prilogo III (seznam omejenih snovi) k Uredbi EU št. 1223/2009 […]

Evropska agencija za kemikalije poziva zainteresirane strani, da do 31. marca 2024 posredujejo informacije za odločitev, ali so v zvezi s prenehanjem odobritve holekalciferola, aktivne snovi v rodenticidih, izpolnjeni pogoji za izjemo na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe 528/2012/EU. Za aktivno snov holekalciferol velja, da povzroča motnje endokrinega sistema, kar lahko povzroči škodljive učinke […]

Dopolnitev Uredbe o razvrščanju, pakiranju in označevanju

5. januarja 2024 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 21. dopolnitev Uredbe CLP (angleško Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals – CLP), ki spreminja in dopolnjuje prilogo VI. Uredba (Evropskega Sveta) številka 2024/197 oziroma 21. ATP (angleško Adaptation to technical and scientific progress) k uredbi CLP spreminja in dopolnjuje usklajene razvrstitve in označitve nekaterih […]

Javna razprava o biocidni aktivni snovi praletrin

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) poziva zainteresirane deležnike, da do 22. januarja 2024 posredujejo znanstvene in tehnične podatke o alternativah za praletrin, za uporabo v proizvodih vrste 18. V postopku priprave ocene tveganja za praletrin, za vrsto proizvoda 18, je Grčija kot država ocenjevalka določila, da je ta snov možna za zamenjavo v skladu s […]

Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnih aktivnih snovi

Od druge polovice oktobra do konca decembra 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov. Odobritve biocidnih […]

Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnih aktivnih snovi

Od julija do sredine oktobra 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov. Odobritve biocidnih […]

Dodatno pojasnilo glede mikroplastike

17. oktobra 2023 se začne uporabljati Uredba Komisije (EU) 2023/2055 o mikroplastiki. Glede na to, da se v zvezi z določenimi skupinami mikroplastike pojavljajo številna vprašanja, predvsem glede prepovedi uporabe bleščic, podajamo dodatno obrazložitev. Omejitev prometa in uporabe, ki se začne uporabljati 17. oktobra 2023, se nanaša na plastične bleščice kot take (v razsutem stanju) […]