Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Je podjetje, ki uporablja nevarne snovi ali zmesi (npr. čistila, ekstrakte za prehrano, fitofarmacevtska sredstva… – tj. podjetja, ki sicer nimajo zaveze za pridobitev OVD ali dovoljenj za delo npr. s kemikalijami, zaveze za vpis v register o FFS) zavezano za sklenitev zavarovanja odgovornosti zaradi okoljskih škod? Odgovor: Na podlagi besedila 7. odstavka 161. […]

Obveznost vodenja evidence o nastajanju odpadkov

Vprašanje: Ali je treba voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, če v svoji dejavnosti ne nastane 10 ali več ton odpadkov, ne nastajajo nevarni odpadki, družba pa ima v tekočem letu zaposlenih 100 ljudi? Odgovor: Ne glede na to, če pri vaši dejavnosti ne nastane 10 ali več t odpadkov in ne […]

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za najemojemalca

Vprašanje: Lahko kot najemojemalec poslovnega prostora pridobimo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov?   Odgovor: V 2. odstavku 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) je določeno, da lahko pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost obdelave odpadkov v napravi ali brez naprave, za opravljanje te dejavnosti in obratovanje naprave, če je […]

Odlaganje steklenih ampul

VPRAŠANJE : Pod katero oznako se odlagajo steklene ampule: – pod ostre infektivne odpadke (18 01 03*), – embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi (15 01 10*) … ali kaj drugega?   ODGOVOR : Odpadne steklene ampule se lahko glede na to, ali so izpraznjene ali vsebujejo ostanke nevarnega […]

Standardi za vreče za odpadke

Vprašanje: Kateri in kakšni so standardi za vrečke namenjene začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva (debelina, itd..) za : -18 01 03* -18 01 04 In kakšni standardi za vreče za komunalne odpadke: – črne vreče za mešane komunalne odpadke – biorazgradljive vreče za biološke odpadke – vreče za ločene frakcije komunalnih odpadkov (plastika, papir)   […]

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa v tla (R10)

Vprašanje: Pripravljamo se na začetek postopka za pridobivanje dovoljenja z R10 – vnos v tla. Iščemo potencialne lokacije za stalne deponije, pa nas zanimajo fiksne omejitve za lokacije za vnos zemeljskega izkopa, npr. gozdna zemljišča, varovalni pas regionalne ceste, erozijska območja, trajne rabe npr. trajni travnik..). Na katerih zemljiščih je nemogoče pridobiti dovoljenje za vnos […]

Obveznosti proizvajalcev instant izdelkov

Vprašanje: Smo živilsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo instant izdelkov za kakavove napitke, ki jih pakiramo v PET embalažo. Prav tako proizvajamo desertne prelive, ki jih pakiramo PP doze. Ali smo kot proizvajalci teh izdelkov zavezanci za Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, čeprav izdelki niso namenjeni temu, da se jih […]

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Vprašanje: Kdo lahko izdeluje Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki? Kakšni so pogoji? Odgovor: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Ta uredba se uporablja za […]

Pošiljanje proizvoda iz odpadkov v tujino

Vprašanje: V okviru raziskovalnega projekta moramo v tujino (članico EU) poslati 70 kg ˝proizvoda˝ iz odpadkov, ki ni izgubil status odpadka. Kakšne so sedaj naše obveznosti?   Odgovor:  V Uredbi (ES) št. 1013/2006 je določeno, da za : pošiljke naslednjih odpadkov velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja : (a) če so namenjeni za postopke […]

Določitev številke odpadka

Vprašanje: Prosim vas za pomoč glede določitve številke odpadka: Serviser opravlja delo (npr. popravilo pralnih strojev) in mu ostanejo razni kovinski odpadni rezervni deli. Avtoprevozniku ostanejo kovinski deli ob menjavi raznih sestavnih delov v kamionu Podjetje prenavlja poslovne prostore in pripelje stare radiatorje, kovinska stojala za police…   Odgovor: Glede na to, da moramo za […]