Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje: Čeprav nismo zavezani za poročanje o količini embalaže, nas zanima, ali evidenco pa kljub temu moramo voditi?   Odgovor: Po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22) je proizvajalec embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec ali pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje, ki daje embalažo […]

Vprašanje: v proizvodnji ne vodimo podatkov o težah odpakirane embalaže in za poročanje potrebujemo dejansko težo odpadne embalaže (poškodovane, zavržene).  Ali je ta način pridobivanja podatkov ustrezen? Posledično sta poročili za embalažnino in letno poročilo o odpadkih enaka. Odgovor: V proizvodnji ne vodite podatkov o celotni teži odpakirane embalaže. Za poročanje embalažnine navajate dejansko težo […]

Vprašanje: Naše podjetje izdelke uvozi iz tujine. Izdelek v proizvodnji odpakiramo in posledično nam nastane lesena paleta, kartonska škatla, folija in povezovalni trak. To isto leseno paleto in kartonsko škatlo ponovno uporabimo za pakiranje lastnih izdelkov, ki jih nadalje damo na trg v tujino. Če pa je lesena paleta in kartonska škatla poškodovana jo zavržemo […]

Vprašanje: Ali mora podjetje voditi evidenco trenutne zaloge odpadkov, ki je prisotna v podjetju? Odgovor: V Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) je v 28. Členu (evidenca o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi) določeno, da mora izvirni povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v […]

Vprašanje glede vodenja evidence po 28. členu Uredbe o odpadkih Na katere odpadke se nanaša 6. odstavek omenjenega člena, po katerem za določene odpadke te evidence ni treba voditi. Gre za vodenje evidence v dejavnosti hotelov in turističnih nastanitev. Odgovor: 6. odstavek 28. Člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) se […]

Obveznosti končnega uporabnika odpadne električne in elektronske opreme

Vprašanje: Kakšne so naše obveznosti kot končnega uporabnika odpadne električne in elektronske opreme, ki je bila lahko za gospodinjsko ali industrijsko uporabo? Brezplačana oddaja ali plačljiva oddaja? Evidenčni list, shema? Odgovor: Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – ZIURKOE, 108/20 in 44/22 – ZVO-2) določa, da […]

Evidenčni list – navedba družbe za ravnanje z odpadno embalažo

Vprašanje: Družba za ravnanje z odpadki, ki od našega podjetja prevzema nekomunalno odpadno embalažo, navaja na evidenčnem listu pod rubriko Shema Družbo s katero imamo sklenjeno pogodbo za ravnanje z odpadno embalažo za dajanje embalaže na trg. Odgovor na moje vprašanje je bil, da zaradi tega ker smo vključeni v to shemo. Pa se sprašujem […]

Vplivno območje pri izgradnji vetrnih elektrarn

Vprašanje: Kaj je vplivno območje pri izgradnji vetrnih elektrarn in kje najdem pravno definicijo? Odgovor: Vplivno območje je širok pojem. Spodnje pojasnilo se nanaša na »vplivno območje« v okviru presoje vplivov na okolje (za t.i. »objekte z vplivi na okolje«), pri čemer se to območje imenuje »območje, na katerem poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko […]

Zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode v primeru uporabnika nevarnih snovi

Vprašanje: Je podjetje, ki uporablja nevarne snovi ali zmesi (npr. čistila, ekstrakte za prehrano, fitofarmacevtska sredstva… – tj. podjetja, ki sicer nimajo zaveze za pridobitev OVD ali dovoljenj za delo npr. s kemikalijami, zaveze za vpis v register o FFS) zavezano za sklenitev zavarovanja odgovornosti zaradi okoljskih škod? Odgovor: Na podlagi besedila 7. odstavka 161. […]

Obveznost vodenja evidence o nastajanju odpadkov

Vprašanje: Ali je treba voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, če v svoji dejavnosti ne nastane 10 ali več ton odpadkov, ne nastajajo nevarni odpadki, družba pa ima v tekočem letu zaposlenih 100 ljudi? Odgovor: Ne glede na to, če pri vaši dejavnosti ne nastane 10 ali več t odpadkov in ne […]