Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Dostop do video vsebin imajo naročniki paketa OPTIMUM. Več o tem TUKAJ. Prijava Hitro in pregledno o pripravi obveznih poročil o nastalih odpadkih, embalaži in plastičnih izdelkih za enkratno uporabo Datum: 2.3.2023 Izvirni povzročitelj, zbiralec in predelovalec odpadkov je do 31.3. obvezan oddati Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi v […]

Dostop do video vsebin imajo naročniki paketa OPTIMUM. Več o tem TUKAJ. Prijava Okoljska zakonodaja 2023 Datum: 20.1.2023 Že v letu 2022 smo na okoljskem področju doživeli »pravi zakonodajni cunami«; z Ministrstva za okolje in prostor pa veliko novega napovedujejo tudi za leto 2023! Glavne spremembe v letu 2022 so bile: sprejeti Zakon o varstvu […]

Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2)

Dostop do video vsebin imajo naročniki paketa OPTIMUM. Več o tem TUKAJ. Prijava Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) Datum: 21. 10. 2022 Po določilih novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) morajo vsi upravljavci, ki morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje (povzročitelji obremenitve) imenovati skrbnika varstva okolja ter pisno določiti njegove naloge in […]

Obvezna priprava izhodiščnega poročila po novem ZVO-2

Dostop do video vsebin imajo naročniki paketa OPTIMUM. Več o tem TUKAJ. Prijava Obvezna priprava izhodiščnega poročila po novem ZVO-2 Datum: 13. 10. 2022 Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uredba IED; Uradni list RS, št. 68/22) v 21. členu določa, da morajo upravljavci naprav, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, […]

Ravnanje z gradbenimi odpadi in zemeljskimi izkopi

,

Dostop do video vsebin imajo naročniki paketa OPTIMUM. Več o tem TUKAJ. Prijava Ravnanje z gradbenimi odpadi in zemeljskimi izkopi​ Datum: 5. 7. 2022Gradbeni odpadki so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta ter se uvrščajo v skupino odpadkov s številko 17 s klasifikacijskega seznama odpadkov. Med gradbene […]

Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Dostop do video vsebin imajo naročniki paketa OPTIMUM. Več o tem TUKAJ. Prijava Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi Datum: 14. 6. 2022Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere […]

Integralno gradbeno dovoljenje

Dostop do video vsebin imajo naročniki paketa OPTIMUM. Več o tem TUKAJ. Prijava Integralno gradbeno dovoljenje Datum: 19. 5. 2022Integralno gradbeno dovoljenje je obvezno za vse objekte z vplivi na okolje. Pridobiti ga tako mora investitor večjih gradbenih posegov oz. večjih objektov, investitor v objekte za odlaganje, obdelavo in zbiranje odpadkov, investitor v čistilne naprave, […]

Izhodiščno poročilo

Dostop do video vsebin imajo naročniki paketa OPTIMUM. Več o tem TUKAJ. Prijava Izhodiščno poročilo Datum: 19. 5. 2022Investitorji oz. upravljalci naprav ter objektov, ki povzročajo onesnaženje okolja večjega obsega, morajo skupaj z vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oziroma z vlogo za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja predložiti tudi oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne […]

Uporaba standarda SIST EN 689:2018 v praksi

Dostop do video vsebin imajo naročniki paketa OPTIMUM. Več o tem TUKAJ. Prijava Uporaba standarda SIST EN 689:2018 v praksi Datum: 12. 4. 2022 Standard SIST EN 689:2018 je evropski standard, ki določa strategijo za izvajanje reprezentativnih meritev izpostavljenosti kemičnim snovem zaradi vdihavanja z namenom, da dokažemo skladnost z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. Podaja […]