Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Akcija se je izvedla pri trinajstih zavezancih, ki na območjih kamnolomov in gramoznic vršijo predelavo odpadkov. Izvajalci predelujejo odpadke na premičnih napravah, ki praviloma obratujejo samo znotraj kamnolomov. Predeljujejo večinoma gradbene odpadke, lahko pa tudi druge, če jim to dovoljuje OVD. Za dejavnost predelave odpadkov so morali pridobiti OVD. V OVD-jih imajo določene: postopke, po […]

V četrtek, 24. novembra 2022, smo v hotelu Austria Trend v Ljubljani uspešno izpeljali že 13. strokovno konferenco Okolje in odpadki 2022. V okviru konference je potekala razprava o zakonodajnih spremembah in aktualnih krožnih poslovnih praksah, ki so aktualne za člane SRIP – Krožno gospodarstvo ter je potekala okrogla miza na temo  energetska izraba odpadkov  […]

Ena temeljnih nalog izvajalcev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (IJS) je zagotavljanje okolju in ljudem neškodljivega ravnanja z odpadki. Komunalno odpadno embalažo (KOE) morajo IJS prepuščati družbam za ravnanje z odpadki (DROE). Te jo morajo prevzemati v deležih, ki jih določi vlada, a že vrsto let prevzemajo samo del KOE, ki jo od gospodinjstev […]

Vlada je septembra letos sprejela uredbo, ki se nanaša na spremembo metodologije izračuna deleža odpadne embalaže. Z vidika usklajenega ravnanja nova metodologija sledi cilju, da se deleži obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) čim bolj izravnajo s pogodbenimi obveznostmi tekočega koledarskega leta. Glede na kritične odzive posameznih DROE, Ministrstvo za okolje in prostor […]

Vprašanje:  Kako je z izdelavo varnostnega lista v primeru kemikalije, uvožene iz Kitajske?   Odgovor: Varnostni list mora izdelati  oseba, ki da prvi kemikalijo na trg v Republiki Sloveniji. Če pa tako kemikalijo uvozi oseba iz Nemčije, mora le-ta zagotoviti varnostni list v slovenščini. (Odgovor prirejen po predavanju g. Zorana Bučaliča dne 18.10.2022 na temo […]

Kar 40% odstotkov odpadne plastike predstavlja embalaža. Eden od izzivov živilskega sektorja je, kako nadomestiti plastično embalažo. Znanstveniki in raziskovalci razvijajo inovativne koncepte, po katerih bi bila embalaža za živila topna v vodi oziroma užitna. “Mi hočemo iti ven iz teh okvirjev, zato poskušamo uporabiti naravne vire, kot so naravni biopolimeri, kot so celuloza, škrob in podobni polisaharidi, ki […]