Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vlada je oktobra 2022 sprejela načrt za izvedbo druge faze Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (krajše Razogljičimo Slovenijo), ki temelji na uporabi modela sistemskega prehoda na krožno, regenerativno, nizkoogljično gospodarstvo, tako imenovan model Deep Demonstration. Le-tega je razvil partner projekta, to je Skupnost inovacij znanja, osredotočeno na podnebne spremembe (angleško Knowledge innovation community, […]

 V času spomladanskih opravil na vrtu se pojavljajo vprašanja v povezavi s prepovedjo kurjenja ostankov obrezovanja drevja, plevela in podobnega naravnega nenevarnega materiala. Kurjenje je za uporabnike kmetijskih zemljišč dovoljeno, če zakurjeni materiali niso odpadek, ker so namenjeni nadaljnji uporabi pri kmetovanju na kmetijskih zemljiščih. Kurjenje naravnih nenevarnih materialov urejajo predpisi različnih upravnih področij, in […]

25. marca 2024 je v Bruslju potekalo redno zasedanje Sveta za okolje pod okriljem belgijskega predsedstva Svetu Evropske unije (EU). Iz Slovenije se je zasedanja udeležil Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo. Ministri so izmenjali mnenja o novem podnebnem cilju 2040, opravili pa so tudi orientacijsko razpravo o dveh zakonodajnih predlogih, in sicer […]

Gradbena inšpekcija bo v letu 2024 izvedla 6500 inšpekcijskih nadzorov, geodetska približno 100, rudarska 250, Inšpekcija za naravo in vode pa 750 inšpekcijskih nadzorov. V okviru teh nadzorov bodo inšpektorji izvedli 13 akcij usmerjenih nadzorov. Poleg tega bodo opravljali izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodili prekrškovne postopke in postopke upravnih […]

V strateških usmeritvah inšpektoratov, ki jih je potrdila vlada, Inšpektorat za okolje in energijo v letu 2024 načrtuje 6950 nadzorov. Izvedli bodo tudi sedemnajst akcij usmerjenih nadzorov. Inšpekcija za okolje Inšpekcija za okolje v letu 2024 načrtuje 5500 inšpekcijskih pregledov. Približno polovica jih bo izvedenih po vnaprej določenem letnem načrtu dela Inšpekcije za okolje, preostali […]

Ob svetovnem Dnevu voda, ki ga obeležujemo danes, 22.3., smo na Ministrstvu za naravne vire in prostor, včeraj 21. marca, organizirali okroglo mizo z naslovom Voda povezuje. Glede na še živo izkušnjo lanskoletnih poplav smo z dogodkom opozorili predvsem na vidik odgovornega urejanja voda in prostora. V razpravo smo tako vključili stroko, civilno družbo, politične […]

Na 8. posvetovalni konferenci Platforme znanja: Ozelenitev visokega šolstva je dopoldan potekala predstavitev eVodnika ter ePojmovnika oziroma zelenega slovarja. Ideja zanj se je razvijala dlje časa, prvo pobudo pa so podale fakultete, ki so potrebovale podporo pri opredelitvi zelenega oziroma okolju in podnebju prijaznega v kontekstu viosokošolskega izobraževanja. Na pomoč so jim priskočili strokovnjaki z […]

Sporočilo Agencije RS za okolje dne 19.3.2024: Pripombe, ki nam jih stranke sporočate preko spleta, glede poročanja o odpadkih in glede obveznosti vpisa proizvajalcev, ki dajejo embalažo na slovenski trg, pogosto niso jasno opredeljene. Nanje tudi ne moremo odgovoriti, saj običajno s pripombami ne zaupate kontaktov, da bi vam lahko dali povratno informacijo. Zato zavezance […]

Z Agencije za okolje obveščamo izvajalce obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda, obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, monitoringa za odlagališča in stanja površinskih voda, da smo pripravili dodatno pojasnilo v zvezi z načinom oddaje poročila o obratovalnem monitoringu v elektronski obliki. Povezave do posamezne storitve: Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za industrijske naprave Poročilo o […]

Poslanci so v okviru redne seje opravili tretjo obravnavo predloga novele zakona o varstvu okolja, ki prinaša zaostritve zahtev glede izpustov iz naprav za sosežig. Zaposleni v Salonitu Anhovo so ob tem v Ljubljani pripravili protestni shod. Predlog novele, ki so ga v DZ septembra lani s 5000 podpisi volivcev vložili v društvu Eko Anhovo […]