Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

O upravljanju površinskih in vzajemnih voda je bilo govora na globalni delavnici o vzajemnem upravljanju čezmejnih površinskih in podzemnih voda v Ženevi. V Palači narodov v Ženevi je med 16. in 17. oktobrom 2023 potekala globalna delavnica Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo UNECE z naslovom Vzajemno upravljanje čezmejnih površinskih in podzemnih voda (angleško Global […]

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl se je danes, 16. oktobra, v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za okolje. Na zasedanju so ministri po dolgih pogajanjih sprejeli splošni pristop glede Uredbe Evropske unije (EU) o krepitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila. V sektorju težkih vozil nastane […]

EU ima presežek zmogljivosti za sežiganje odpadkov, zato so v okoljevarstveni mreži Zero Waste Europe v najnovejšem poročilu pozvali k razmisleku o moratoriju na nove sežigalnice. V EU se je od leta 2004 do leta 2020 zmogljivost za sežiganje odpadkov povečala za približno osem milijonov ton letno. Samo v letu 2020 je bila neizkoriščena slaba […]

Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja pogodbe med slovensko in hrvaško vlado o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nek, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, je zahtevo na pristojne naslovila v luči zamude pri gradnji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem in dolgoročnega skladišča Čerkezovac na Hrvaškem, je po […]

V Sloveniji bo v prihodnjem desetletju po ocenah letno nastalo 180.000 ton gorljivih ostankov obdelave komunalnih odpadkov. Trenutno jih nekaj porabijo v celjski toplarni, velik del izvozimo v tujino, potrebovali bi še kapacitete za 140.000 ton na leto. Prejšnja vlada je sprejela uredbo, ki omogoča, da bi na območju Slovenije lahko stale do štiri sežigalnice. […]

Slaba kakovost zraka vpliva na nas bolj kot mnogi drugi okoljski dejavniki ter predstavlja najpomembnejši vir zdravstvenih težav, povezanih z okoljskim onesnaževanjem. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Eko skladom, Komunalno zbornico Slovenije, Zvezo potrošnikov Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije […]

Evropska komisija je danes naredila še en pomemben korak za zaščito okolja, saj je v okviru zakonodaje o kemikalijah (uredba REACH) sprejela ukrepe za omejitev namernega dodajanja mikroplastike v izdelke. Nova pravila bodo preprečila izpust približno pol milijona ton mikroplastike v okolje. Prepovedana bo prodaja mikroplastike kot take, pa tudi izdelkov, ki jim je bila mikroplastika namerno dodana in ki ob uporabi povzročajo njeno sproščanje. Sprejeta omejitev temelji […]

Republika Slovenija je izvršila sodbo Sodišča EU z dne 28. novembra 2018 v zadevi C-506/17 v zvezi z neizpolnjevanjem zahtev iz Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih Evropska komisija je 18. avgusta 2017 proti Republiki Sloveniji vložila tožbo pred Sodiščem Evropske unije, ker najkasneje do 16. julija 2009 […]

Bruselj, 20. septembra – Evropska komisija predlaga, da se dovoljenje za prodajo herbicida glifosat v EU podaljša za deset let. Zato so se v Bruslju odločili, potem ko je Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) ocenila, da ni kritičnih točk na področju tveganja za zdravje ljudi in okolje. Članice bodo o predlogu razpravljale v petek, […]

Evropska agencija za kemikalije poziva zainteresirane strani, da do 7. novembra 2023 posredujejo znanstvene in tehnične podatke o alternativah za holekalciferol, aktivno snov v rodenticidih. V postopku priprave ocene tveganja za holekalciferol je Švedska, kot država ocenjevalka,  opredelila snov v skladu z 10. členom Uredbe o biocidnih proizvodih kot možno za zamenjavo. Evropska agencija za […]